Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 14.05.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 3 3 1 0 1 5 13 26100,0 23,1 2007,7
2. Pandel W. 3 1 0 1 0 2 7 18500,0 42,9 2642,9
3. Rzadkosz S. 1 0 1 0 1 4 7 7500,0 14,3 1071,4
4. Melinger M. 0 1 2 1 0 2 6 5300,0 0,0 883,3
5. Bagiński S. 0 1 1 2 0 1 5 4000,0 0,0 800,0
6. Kieniksman M. 0 1 0 0 1 5 7 2500,0 0,0 357,1
7. Mateusiak R. 0 0 1 0 3 1 5 1975,0 0,0 395,0
8. Tomczak A. 0 0 1 0 0 1 2 1200,0 0,0 600,0
9. Wasiak M. 0 0 0 3 1 1 5 2050,0 0,0 410,0
7 7 7 7 7 22 57 69125,0