Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2023 – 10.09.2023

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 14 8 3 0 3 12 40 109950,0 35,0 2748,8
2. Melinger M. 4 3 4 3 1 7 22 38950,0 18,2 1770,5
3. Pandel W. 4 2 3 4 1 9 23 32200,0 17,4 1400,0
4. Mateusiak R. 3 3 1 4 5 2 18 28075,0 16,7 1559,7
5. Bagiński S. 2 2 2 4 2 17 29 19000,0 6,9 655,2
6. Rzadkosz S. 1 2 4 1 2 14 24 19500,0 4,2 812,5
7. Tomczak A. 0 3 2 0 2 5 12 10550,0 0,0 879,2
8. Kieniksman M. 0 2 4 3 2 13 24 12900,0 0,0 537,5
9. Wasiak M. 0 1 2 6 5 3 17 10850,0 0,0 638,2
10. Misiek J. 0 1 2 1 2 3 9 7400,0 0,0 822,2
11. Piotrowski L. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
28 27 27 26 25 86 219 289375,0