Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 29.05.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 5 3 1 0 1 2 12 36300,0 41,7 3025,0
2. Wasiak M. 3 0 5 3 5 15 31 25850,0 9,7 833,9
3. Bagiński S. 1 3 3 4 0 3 14 18500,0 7,1 1321,4
4. Kieniksman M. 1 1 1 1 2 4 10 10100,0 10,0 1010,0
5. Melinger M. 0 3 0 1 2 2 8 8400,0 0,0 1050,0
6. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 3 4 600,0 0,0 150,0
10 10 10 10 10 29 79 99750,0