Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 19.06.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 8 3 2 0 1 5 19 54750,0 42,1 2881,6
2. Kieniksman M. 3 3 1 1 2 7 17 25600,0 17,6 1505,9
3. Wasiak M. 3 2 6 8 8 22 49 37150,0 6,1 758,2
4. Bagiński S. 1 4 7 5 2 4 23 27600,0 4,3 1200,0
5. Melinger M. 1 4 0 1 2 3 11 17700,0 9,1 1609,1
6. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 6 7 600,0 0,0 85,7
16 16 16 16 15 47 126 163400,0