Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 18.09.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 13 4 4 3 3 11 38 97700,0 34,2 2571,1
2. Wasiak M. 7 5 8 10 11 41 82 73400,0 8,5 895,1
3. Kieniksman M. 4 4 3 2 3 16 32 37810,0 12,5 1181,6
4. Bagiński S. 2 8 12 8 4 12 46 57180,0 4,3 1243,0
5. Melinger M. 1 5 0 2 3 11 22 21700,0 4,5 986,4
6. Mateusiak R. 1 0 0 3 2 10 16 8400,0 6,3 525,0
7. Piotrowski L. 0 1 1 0 1 1 4 4185,0 0,0 1046,3
8. Novák B. (CZE) 0 1 0 0 0 1 2 2500,0 0,0 1250,0
9. Svoboda J. (CZE) 0 0 0 0 0 2 2 0,0 0,0 0,0
28 28 28 28 27 105 244 302875,0