Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 12.06.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 7 3 1 0 1 5 17 47550,0 41,2 2797,1
2. Wasiak M. 3 1 6 7 7 19 43 33850,0 7,0 787,2
3. Kieniksman M. 2 3 1 1 2 6 15 19600,0 13,3 1306,7
4. Melinger M. 1 4 0 1 2 3 11 17700,0 9,1 1609,1
5. Bagiński S. 1 3 6 4 1 4 19 23100,0 5,3 1215,8
6. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 4 5 600,0 0,0 120,0
14 14 14 14 13 41 110 142400,0