Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie 01.01.2022 – 05.06.2022

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Frontczak-Salivonchyk A. 7 3 1 0 1 4 16 47550,0 43,8 2971,9
2. Wasiak M. 3 0 6 5 6 17 37 30050,0 8,1 812,2
3. Bagiński S. 1 3 4 4 1 4 17 20900,0 5,9 1229,4
4. Kieniksman M. 1 2 1 1 2 5 12 12600,0 8,3 1050,0
5. Melinger M. 0 4 0 1 2 3 10 11700,0 0,0 1170,0
6. Mateusiak R. 0 0 0 1 0 4 5 600,0 0,0 120,0
12 12 12 12 12 37 97 123400,0