Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 25-07-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 21 21 12 14 10 19 97 250160,0 21,6 2579,0
2. Kacprzyk M. 10 7 7 5 1 5 35 135040,0 28,6 3858,3
3. Borkowski M. 9 8 6 5 2 6 36 115115,0 25,0 3197,6
4. Vasyutov S. 7 2 5 2 5 18 39 63850,0 17,9 1637,2
5. Janikowski M. 5 1 3 3 1 8 21 140570,0 23,8 6693,8
6. Zahariev E. 4 3 1 1 0 4 13 30650,0 30,8 2357,7
7. Jodłowski M. 3 6 3 1 4 3 20 39570,0 15,0 1978,5
8. Laskowski A. 3 5 3 5 2 9 27 42000,0 11,1 1555,6
9. Łojek M. 3 3 2 7 3 9 27 32435,0 11,1 1201,3
10. Głowacki B. 3 3 1 1 1 3 12 91240,0 25,0 7603,3
11. Urbańczyk K. 3 1 0 2 2 5 13 23280,0 23,1 1790,8
12. Kryszyłowicz W. 2 6 6 5 5 1 25 37930,0 8,0 1517,2
13. Kozłowski J. 2 5 4 1 4 3 19 44155,0 10,5 2323,9
14. Nakoniechnyi P. 2 1 3 2 1 9 18 20100,0 11,1 1116,7
15. Wnorowski M. 2 1 3 1 7 21 35 21280,0 5,7 608,0
16. Domańska J. 2 1 2 5 1 5 16 23270,0 12,5 1454,4
17. Ziemiański K. 2 0 5 4 5 10 26 21050,0 7,7 809,6
18. Olkowski W. 1 4 7 3 4 3 22 32940,0 4,5 1497,3
19. Wyrzyk A. 1 3 1 3 4 4 16 25300,0 6,3 1581,3
20. Kryszyłowicz M. 1 1 1 2 3 3 11 25150,0 9,1 2286,4
21. Malinowski M. 1 1 0 4 1 2 9 8575,0 11,1 952,8
22. Szymczuk W. 0 2 1 3 5 6 17 9695,0 0,0 570,3
23. Talarek P. 0 1 2 2 7 5 17 18510,0 0,0 1088,8
24. Szumigowska J. 0 1 1 1 0 0 3 3650,0 0,0 1216,7
25. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
26. Zawiliński K. 0 0 2 2 2 3 9 3750,0 0,0 416,7
27. Piątkowski P. 0 0 2 1 0 7 10 3960,0 0,0 396,0
28. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 0 3 9700,0 0,0 3233,3
29. Pawlak C. 0 0 1 0 0 3 4 1360,0 0,0 340,0
30. Rogowski K. 0 0 0 1 3 20 24 1325,0 0,0 55,2
31. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
32. Kosicki M. 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
87 88 86 87 85 204 637 1279310,0