Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 18-07-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 21 20 12 13 8 14 88 223265,0 23,9 2537,1
2. Kacprzyk M. 9 6 5 5 1 3 29 123260,0 31,0 4250,3
3. Borkowski M. 8 8 6 4 2 6 34 109165,0 23,5 3210,7
4. Vasyutov S. 5 2 5 2 4 18 36 48440,0 13,9 1345,6
5. Janikowski M. 4 1 3 2 1 5 16 75750,0 25,0 4734,4
6. Laskowski A. 3 5 3 5 2 8 26 42000,0 11,5 1615,4
7. Jodłowski M. 3 5 3 1 4 2 18 36850,0 16,7 2047,2
8. Zahariev E. 3 3 1 1 0 3 11 26150,0 27,3 2377,3
9. Głowacki B. 3 3 1 0 1 2 10 90790,0 30,0 9079,0
10. Łojek M. 3 1 2 7 3 7 23 28835,0 13,0 1253,7
11. Urbańczyk K. 3 1 0 2 2 3 11 23280,0 27,3 2116,4
12. Kryszyłowicz W. 2 6 6 4 5 1 24 37250,0 8,3 1552,1
13. Wnorowski M. 2 1 3 1 7 18 32 21280,0 6,3 665,0
14. Domańska J. 2 1 2 4 1 5 15 22720,0 13,3 1514,7
15. Ziemiański K. 2 0 4 4 3 8 21 19700,0 9,5 938,1
16. Nakoniechnyi P. 2 0 3 2 1 8 16 16820,0 12,5 1051,3
17. Kozłowski J. 1 5 3 1 3 2 15 37675,0 6,7 2511,7
18. Olkowski W. 1 3 7 3 4 2 20 30740,0 5,0 1537,0
19. Wyrzyk A. 1 3 1 3 3 3 14 22100,0 7,1 1578,6
20. Malinowski M. 1 1 0 4 1 1 8 8575,0 12,5 1071,9
21. Kryszyłowicz M. 1 1 0 2 3 3 10 12350,0 10,0 1235,0
22. Szymczuk W. 0 2 1 3 5 6 17 9695,0 0,0 570,3
23. Talarek P. 0 1 2 1 7 5 16 12110,0 0,0 756,9
24. Szumigowska J. 0 1 1 1 0 0 3 3650,0 0,0 1216,7
25. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
26. Zawiliński K. 0 0 2 2 2 3 9 3750,0 0,0 416,7
27. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 0 3 9700,0 0,0 3233,3
28. Piątkowski P. 0 0 1 1 0 6 8 2860,0 0,0 357,5
29. Rogowski K. 0 0 0 1 3 19 23 1325,0 0,0 57,6
30. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
31. Kosicki M. 0 0 0 0 0 5 5 0,0 0,0 0,0
32. Pawlak C. 0 0 0 0 0 3 3 0,0 0,0 0,0
80 81 79 80 78 174 572 1103785,0