Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie od 01-01-2021 do 08-08-2021

Lp. Trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma %zw. śr PLN na start
1. Fraisl C. 22 24 14 16 13 21 110 284480,0 20,0 2586,2
2. Borkowski M. 11 9 7 7 2 7 43 137445,0 25,6 3196,4
3. Kacprzyk M. 11 7 7 6 1 7 39 142290,0 28,2 3648,5
4. Vasyutov S. 8 4 5 3 8 21 49 77725,0 16,3 1586,2
5. Janikowski M. 5 1 4 4 1 10 25 143630,0 20,0 5745,2
6. Laskowski A. 4 6 3 5 4 11 33 49890,0 12,1 1511,8
7. Głowacki B. 4 4 1 1 1 3 14 110960,0 28,6 7925,7
8. Łojek M. 4 3 4 7 3 10 31 41955,0 12,9 1353,4
9. Zahariev E. 4 3 1 1 0 4 13 30650,0 30,8 2357,7
10. Jodłowski M. 3 7 3 1 4 5 23 42290,0 13,0 1838,7
11. Ziemiański K. 3 2 6 4 7 14 36 33375,0 8,3 927,1
12. Urbańczyk K. 3 2 0 3 2 8 18 26550,0 16,7 1475,0
13. Kryszyłowicz W. 2 6 6 7 5 2 28 39290,0 7,1 1403,2
14. Kozłowski J. 2 5 4 1 4 3 19 44155,0 10,5 2323,9
15. Wyrzyk A. 2 4 1 3 5 6 21 35160,0 9,5 1674,3
16. Szymczuk W. 2 2 1 4 5 7 21 21675,0 9,5 1032,1
17. Wnorowski M. 2 1 4 1 7 23 38 22640,0 5,3 595,8
18. Domańska J. 2 1 3 5 1 5 17 26670,0 11,8 1568,8
19. Nakoniechnyi P. 2 1 3 2 2 9 19 20440,0 10,5 1075,8
20. Olkowski W. 1 4 8 3 4 3 23 33840,0 4,3 1471,3
21. Kryszyłowicz M. 1 1 1 2 3 3 11 25150,0 9,1 2286,4
22. Malinowski M. 1 1 0 4 1 2 9 8575,0 11,1 952,8
23. Pawlak C. 1 0 2 0 0 3 6 9260,0 16,7 1543,3
24. Talarek P. 0 1 2 2 8 8 21 18850,0 0,0 897,6
25. Szumigowska J. 0 1 1 1 0 0 3 3650,0 0,0 1216,7
26. Romanowski M. 0 1 0 0 0 0 1 2720,0 0,0 2720,0
27. Zawiliński K. 0 0 2 2 2 3 9 3750,0 0,0 416,7
28. Piątkowski P. 0 0 2 2 0 7 11 4640,0 0,0 421,8
29. Szelągowska N. 0 0 2 1 0 0 3 9700,0 0,0 3233,3
30. Zawgorodny S. 0 0 1 0 0 0 1 1360,0 0,0 1360,0
31. Bondarchuk D. 0 0 1 0 0 0 1 1360,0 0,0 1360,0
32. Rogowski K. 0 0 0 1 3 21 25 1325,0 0,0 53,0
33. Kosicki M. 0 0 0 1 0 6 7 680,0 0,0 97,1
34. Świątek R. 0 0 0 0 2 5 7 980,0 0,0 140,0
35. Mikołajczyk T. 0 0 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0
100 101 99 100 98 238 736 1457110,0