Statystyki

Kłusaki

Statystyki

Trenerzy wg. zajętych miejsc w gonitwach dla koni arabskich w okresie 01.01.2023 – 23.04.2023

Lp. trener Im IIm IIIm IVm Vm B.M. L.S. Suma PLN % zw śr PLN na start
1. Wyrzyk A. 1 0 0 0 0 0 1 5500,0 100,0 5500,0
2. Janikowski M. 1 0 0 0 0 0 1 8500,0 100,0 8500,0
3. Fraisl C. 0 1 1 2 0 0 4 5300,0 0,0 1325,0
4. Kacprzyk M. 0 1 0 0 0 0 1 3400,0 0,0 3400,0
5. Olkowski W. 0 0 1 0 0 0 1 1100,0 0,0 1100,0
6. Wnorowski M. 0 0 0 0 1 1 2 275,0 0,0 137,5
7. Rogowski K. 0 0 0 0 1 0 1 425,0 0,0 425,0
2 2 2 2 2 1 11 24500