od 2014.01.01 do 2014.06.30

Powożący wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 30-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma PLN Suma EUR

1
Mateusiak R. 6 4 0 0 0 0 10 39 465,00 0,00

2
Salivonchyk T. (Ukraina) 5 1 2 1 2 5 16 28 800,00 0,00

3
Kieniksman R. 3 0 1 0 1 9 14 17 650,00 0,00

4
Kałuża W. 2 2 2 2 2 3 13 16 865,00 0,00

5
Żakowski B. 2 2 1 1 4 8 18 18 000,00 0,00

6
Miksha H. 2 1 3 2 2 9 19 18 530,00 0,00

7
Bończak M. 2 1 0 0 0 5 8 9 380,00 0,00

8
Piotrowski L. 2 0 2 1 2 12 19 11 020,00 0,00

9
Górniak W. 1 3 2 3 4 8 21 16 345,00 0,00

10
Tomczyk M. 1 2 2 0 1 3 9 10 080,00 0,00

11
Bińkowska D. 1 1 0 1 0 0 3 5 705,00 0,00

12
Kieniksman M. 1 0 1 0 0 5 7 5 840,00 0,00

13
Kuryœ Ł. 0 3 4 5 1 6 19 13 425,00 0,00

14
Klossi E. (Szwecja) 0 2 1 0 1 3 7 8 410,00 0,00

15
Biernat J. 0 1 3 3 0 5 12 6 365,00 0,00

16
Bagiński S. 0 1 2 4 1 2 10 5 755,00 0,00

17
Żakowska P. 0 1 1 0 0 1 3 2 975,00 0,00

18
Graczyk Z. 0 1 0 2 0 2 5 4 520,00 0,00

19
Kupczak A. 0 1 0 0 1 3 5 2 335,00 0,00

20
Novak B. (Czechy) 0 1 0 0 0 5 6 1 925,00 0,00

21
Wnorowski M. 0 0 0 1 1 3 5 630,00 0,00

22
Mazur J. 0 0 0 1 0 3 4 420,00 0,00

23
Muszyński S. 0 0 0 0 1 4 5 210,00 0,00

24
Błachut T. 0 0 0 0 1 3 4 210,00 0,00

25
Najderski A. 0 0 0 0 1 1 2 210,00 0,00

26
Zmeko P. (Czechy) 0 0 0 0 0 2 2 0,00 0,00

27
Kwiatkowska K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00

28
Bacekova K. (Czechy) 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
28 28 27 27 26 112 248 245 070,00 0,00