Kategoria: Komunikaty 2009

Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 października 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Marzena WOJTAŚ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 28-29 listopada 2009 roku odbyły się egzaminy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – uprawnienia uzyskali:

Joanna Majewska – sędzia u wagi,
Michał Nowacki – sędzia u zegara,

a także osób ubiegających się o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego – egzamin zaliczyli:
Artur Jednaszewski – sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej,
Krzysztof Ziemiański – sędzia członek komisji technicznej i odwoławczej.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 17 i 24 kwietnia oraz 19 grudnia 2009 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem.

Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskała Kamila URBAŃCZYK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 19 czerwca 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Małgorzata URBANIAK

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 października 2008 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po ukończeniu 16 lat, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

MONIKA HORMAŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak