Kategoria: Komunikaty 2009

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 maja 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Katarzyna PEJAŚ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 czerwca 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Aneta GRZYBOWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 października 2008 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po ukończeniu 16 lat, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała

MONIKA HORMAŃSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem)
odbędzie się w dniach 22, 28-29 marca i 4-5 kwietnia bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 21 marca bieżącego roku
o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

 

 

Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 marca 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał

DAMIAN JAROCZYŃSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych

Feliks Klimczak

Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 17 i 24 kwietnia 2009 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem.
Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali: Małgorzata GREGORCZYK, Maciej MALINOWSKI i Klaudia WÓJCIK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Joshua Mark GREEN.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak