2016.04.16 – Wizyta w Ośrodku Treningowym „Rosłońce”