Zarządzenia 2018

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2018 – Procedura zatwierdzania szczegółowych warunków gonitw 
  • Zarządzenie nr 02/2018 – W sprawie podków zabronionych i dopuszczonych w gonitwach w 2018 
  • Zarządzenie nr 04/2018 – Uzupełnienie listy zakładów opieki zdrowotnej 2018 
  • Zarządzenie nr 07/2018 – Składy sędziowskie 2018 
  • Zarządzenie nr 08/2018 – Nagrody dodatkowe PKWK 2018 
  • Zarządzenie nr 09/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018- Wrocław 
  • Zarządzenie nr 10/2018 – Lekarze medycyny i weterynarii 2018 – Warszawa 

 

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej