Wyniki głosowania wniosku o powołanie sędziów na sezon 2017

4 stycznia 2017 r., podczas IV posiedzenia, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przegłosowała wniosek do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2017, zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów (wymagana, zwykła większość to 4 głosy „za”):

lp. Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymujący się
1. Batsch Małgorzata czł. K.T., K.O. 5 1 1
2. Chojnowska Iwona czł. K.T., K.O. 6 0 1
3. Geringer de Oedenberg Henryk czł. K.T., K.O. 5 1 1
4. Koch Jarosław czł. K.T., K.O. 5 2 0
5. Kozłowska Katarzyna czł. K.T., K.O. 0 6 1
6. Ksztoń Krzysztof czł. K.T., K.O. 6 0 1
7. Litwiniak Aleksandra czł. K.T., K.O. 5 1 1
8. Łojek Jacek czł. K.T., K.O. 5 1 1
9. Majewska Joanna czł. K.T., K.O. 1 6 0
10. Rybiec Andrzej czł. K.T., K.O. 1 6 0
11. Sondij Filip czł. K.T., K.O. 6 0 1
12. Stasiowski Andrzej czł. K.T., K.O. 6 0 1
13. Szewczyk Małgorzata czł. K.T., K.O. 6 0 1
14. Tyborowska Monika czł. K.T., K.O. 6 0 1
15. Werenowska Maria czł. K.T., K.O. 4 2 1
16. Wiśniewski Adam czł. K.T., K.O. 6 0 1
17. Zawgorodna Alicja czł. K.T., K.O. 4 2 1
18. Kasprzak Jakub czł. K.T., K.O. 6 0 1
19. Politowicz Konrad Andrzej czł. K.T., K.O. 5 1 1
20. Boreysza Ewa obserwator 6 0 1
21. Fabiańska Małgorzata obserwator 6 0 1
22. Kozłowska Katarzyna obserwator 5 1 1
23. Siestrzencewicz Magdalena obserwator 6 0 1
24. Szpar Paweł obserwator 4 2 1
25. Broniszewski Włodzimierz starter 6 0 1
26. Jasiukiewicz Ryszard starter 6 0 1
27. Liebenthal Monika starter 5 1 1
28. Metza Tadeusz starter 6 0 1
29. Walawender Damian starter 4 2 1
30. Wesołowski Józef starter 4 2 1
31. Bielecki Krzysztof u celownika 5 1 1
32. Chmiel Krzysztof u celownika 6 0 1
33. Dobrowolski Maciej u celownika 6 0 1
34. Górska Zofia u celownika 6 0 1
35. Kustra Mirosław u celownika 6 0 1
36. Przydatek Anna u celownika 6 0 1
37. Tarnowski Marcin u celownika 5 1 1
38. Bienert Agnieszka u wagi 6 0 1
39. Gulajew Stanisław u wagi 5 1 1
40. Kozłowska Katarzyna u wagi 3 3 1
41. Majewska Joanna u wagi 4 2 1
42. Przydatek Anna u wagi 6 0 1
43. Wroczyński Paweł u wagi 6 0 1
44. Gnat Jerzy u zegara 5 1 1
45. Kwarta-Kusińska Agnieszka u zegara 6 0 1
46. Nowacki Michał u zegara 5 1 1
47. Owczarczyk Bożena u zegara 6 0 1
48. Szpar Karol u zegara 4 2 1

 

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej