Składy sędziowskie powołane na sezon 2016

W dniu 3 lutego br. wydane zostało Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, dotyczące powołania następujących składów sędziowskich:

1. Komisja odwoławcza:
1) Iwona Chojnowska,
2) Aleksandra Litwiniak,
3) Andrzej Szydlik,
4) Adam Wiśniewski.

2. Komisja techniczna i sędziowie techniczni na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie:

a) komisja techniczna:
1) Małgorzata Batsch,
2) Jakub Kasprzak,
3) Filip Sondij,
4) Andrzej Stasiowski
5) Maria Werenowska;

b) sędziowie techniczni:
1) sędziowie starterzy: Włodzimierz Broniszewski, Ryszard Jasiukiewicz, Józef Wesołowski;
2) sędziowie u celownika: Krzysztof Bielecki, Krzysztof Chmiel, Marcin Tarnowski;
3) sędziowie u wagi: Stanisław Gulajew, Joanna Majewska, Paweł Wroczyński;
4) sędzia u zegara: Jerzy Gnat, Bożena Owczarczyk;
5) sędzia obserwator: Katarzyna Kozłowska.

3. Komisja techniczna i sędziowie techniczni na Torze Wyścigów Konnych we Wrocławiu:

a) komisja techniczna:
1) Henryk Geringer de Oedenberg,
2) Konrad Andrzej Politowicz,
3) Małgorzata Szewczyk,
4) Monika Tyborowska;

b) sędziowie techniczni:
1) sędziowie starterzy: Monika Liebenthal, Damian Walawender;
2) sędziowie u celownika: Maciej Dobrowolski, Anna Przydatek;
3) sędziowie u wagi: Agnieszka Bienert, Anna Przydatek;
4) sędzia u zegara: Jerzy Gnat, Agnieszka Kwarta – Kusińska;
5) sędzia obserwator: Magdalena Siestrzencewicz.

4. Komisja techniczna i sędziowie techniczni na Torze Wyścigów Konnych w Sopocie:

a) komisja techniczna:
1) Małgorzata Batsch,
2) Konrad Andrzej Politowicz,
3) Małgorzata Szewczyk,
4) Maria Werenowska;

b) sędziowie techniczni:
1) sędziowie starterzy: Tadeusz Metza, Damian Walawender, Józef Wesołowski;
2) sędziowie u celownika: Zofia Górska, Anna Przydatek;
3) sędziowie u wagi: Agnieszka Bienert, Anna Przydatek;
4) sędzia u zegara: Jerzy Gnat, Bożena Owczarczyk;
5) sędzia obserwator: Ewa Boreysza.


Wyniki głosowania wniosku o powołanie sędziów na sezon 2016 podczas XXIII posiedzenia Rady PKWK w dniu 27.01.2016 r.

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej