Raport końcowy z badań bieżni na Służewcu

W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie raportu końcowego, dotyczącego badań stanu bieżni głównej oraz stiplowej TWK Służewiec położonego w Warszawie przy ul. Puławskiej 266, wykonanego przez prof. dr. hab. Karola Wolskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Badania terenowe zrealizowano w dniach 25-27 sierpnia 2015 roku.

Zakres badań dotyczył:

 1. Aktualnej wilgotności podłoża
 2. Aktualnej zasobności podłoża
 3. Aktualnego odczynu podłoża
 4. Składu granulometrycznego podłoża
 5. Zagęszczenia podłoża
 6. Przepuszczalności podłoża
 7. Funkcjonowania drenażu
 8. Odczynu warstwy wegetacyjnej
 9. Zawartości Corg warstwy wegetacyjnej
 10. Zawartości N, P, K, Mg, Ca ora zasolenia
 11. Wartości bonitacyjnej murawy
 12. Poprawności wykonywania zabiegów pratotechnicznych

Raport krytycznie ocenia aktualny stan obydwu badanych bieżni. Brak odpowiednich zabiegów pratotechnicznych, w tym aeracji korkowej, skaryfikacji, wertykulacji, nawożenia mineralnego murawy na bieżni głównej oraz stiplowej, nierealizowany właściwie przez wiele okresów wegetacji, przyczynił się do obniżenia wartości użytkowej murawy. Murawa bieżni nie spełnia wymogów stawianych sportowym nawierzchniom trawiastym. Podłoże jest niedoborowe w makroelementy.

Negatywnie również została oceniona przepuszczalność podłoża i funkcjonowanie drenażu oraz nawadnianie bieżni.

Celem raportu było również uzyskanie zaleceń dotyczących nawożenia, nawadniania, harmonogramu zabiegów pratotechnicznych, chemicznej ochrony murawy oraz renowacji bieżni głównej oraz stiplowej.

Polski Klub Wyścigów Konnych przekaże wnioski oraz zalecenia wynikające z raportu organizatorowi gonitw na Służewcu.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej