Przypomnienie o kursie dla kandydatów na sędziów

Polski Klub Wyścigów Konnych przypomina o zbliżającym się szkoleniu dla kandydatów na sędziów wyścigowych.

Termin zgłoszeń mija 30 sierpnia br.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane oraz bardziej szczegółowe informacje na temat kursu.

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ   

Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). We wniosku należy zaznaczyć, o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia – członek komisji technicznej i odwoławczej) ubiega się kandydat.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r. wraz z:

 1. zaświadczeniem o minimum średnim wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły),
 2. kopią dowodu wniesienia opłaty za szkolenie.
PRZYGOTOWANIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami wyścigowymi, które dostępne są na stronie internetowej PKWK w zakładce „Prawo wyścigowe”. W pierwszym dniu szkolenia przeprowadzony zostanie test wiedzy, którego celem będzie poznanie profilu kandydatów.

ORIENTACYJNY TERMIN I GODZINY SZKOLENIA
 1. 19-20 września
 2. 26-27 września
 3. 3-4 października
 4. 10-11 października
 5. 17-18 października
 6. 24-25 października
 7. 31 października
 8. 7-8 listopada

Zajęcia praktyczne prowadzone będą w trakcie rozgrywania gonitw, a teoretyczne w sali konferencyjnej PKWK lub na starej dżokejce – przed rozpoczęciem wyścigów w godzinach 9.00-12.15. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przekazany uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia.

ORIENTACYJNY TERMIN EGZAMINÓW
 1. teoretyczny: ze znajomości przepisów wyścigowych, odbędzie się w dniu 14 listopada br. w sali konferencyjnej PKWK,
 2. praktyczny: sprawdzający umiejętności niezbędne do wykonywania danej funkcji sędziego, odbędzie się w trakcie rozgrywania gonitw w dniach 15 i 22 listopada 2015 r.

Do egzaminów mogą przystąpić także osoby, które w latach poprzednich ukończyły szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. W przypadku takich osób opłata za egzamin nie jest pobierana.

OPŁATA ZA SZKOLENIE I EGZAMIN – 250 zł od osoby

Opłatę należy wnieść w kasie (czynna pn.–pt. w godz. 8.30 – 14.30) lub na konto PKWK.

Dane do przelewu:

Polski Klub Wyścigów Konnych
ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa
Nr konta: 58 1500 1272 1212 7003 0253 0000

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skuteczne zgłoszenie się minimum 5 kandydatów.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej