Projekt rozporządzenia w spr. ustalenia regulaminu wyścigów konnych

  • Home
  • Aktualności
  • Projekt rozporządzenia w spr. ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie przypomina, że od 3 sierpnia na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Biuletynie Informacji Publicznej – w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, umieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Do Klubu nie wpłynęły dotychczas żadne opinie na temat tego projektu.

W związku z tym prosimy o nadsyłanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń na adres internetowy lub pocztowy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w terminie do 25 sierpnia 2015 roku, aby można było zawrzeć je w stanowisku oficjalnym Klubu, które zostanie przedłożone Ministrowi 31 sierpnia 2015 roku.

Adres strony opublikowanego projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275100/katalog/12301208#12301208

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej