Panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE” – zaproszenie do udziału w grupach roboczych

  • Home
  • Aktualności
  • Panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE” – zaproszenie do udziału w grupach roboczych

W dniu 7 września br. odbył się panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE”. Inicjatywa ta ma służyć wypracowaniu nowych, ulepszonych oraz skoordynowanych planów gonitw dla wszystkich torów wyścigowych w Polsce. Uwagi i propozycje trenerów, właścicieli i hodowców koni oraz organizatorów mają zmierzać do rozwoju i popularyzacji wyścigów konnych w Polsce.
Podczas panelu podjęto szereg istotnych z punktu widzenia budowania planów gonitw tematów, nad którymi dalsze prace odbywać się będą w ramach następujących grup roboczych:
1. Gonitwy koni pełnej krwi angielskiej
2. Gonitwy koni arabskich czystej krwi
3. Gonitwy kłusaków
4. Gonitwy koni ras półkrwi
4. Koordynacja planów gonitw dla poszczególnych torów wyścigowych.
W związku z powyższym oraz z uwagi na opublikowanie propozycji planu gonitw na 2016 r. dla Toru Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec, osoby zainteresowane udziałem w pracach grup roboczych proszone są o przysyłanie zgłoszeń na adres: j.majewska@pkwk.org do dnia 30 września br.
W oparciu o zgłoszenia zaproponowany zostanie harmonogram prac poszczególnych grup. Spotkania odbywać się będą w październiku w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w godzinach popołudniowych. Każda z grup będzie miała koordynatora po stronie PKWK. Wyniki prac oraz wnioski płynące ze spotkań zostaną przekazane organizatorom wyścigów konnych oraz opublikowane na stronie internetowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Plan gonitw TWK Warszawa Służewiec – propozycja na sezon 2016

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej