od 2014.01.01 do 2014.06.23

JeŸdŸcy wg. zajętych miejsc
w okresie od 01-01-2014 do 23-06-2014
L.p. Nazwisko I m. II m. III m. IV m. V m. B.m. L.s. Suma

1
Mazur S. 22 15 19 13 9 15 93 352 120,00

2
Turgaev A. 21 16 18 9 12 21 97 348 215,00

3
Pištkowski P. 10 11 5 11 4 11 52 140 680,00

4
Lukašek T. 8 4 2 2 3 7 26 85 660,00

5
Kabardov A. 8 3 4 12 14 35 76 77 430,00

6
Srnec M. 7 8 10 9 6 15 55 111 610,00

7
Popov V. 7 0 8 2 6 26 49 69 625,00

8
Březina M. 6 10 5 7 6 10 44 135 700,00

9
Szymczuk W. 6 3 5 8 9 13 44 67 170,00

10
Janaček V. 5 7 1 3 3 3 22 104 790,00

11
Mazurkiewicz A. 5 3 5 8 4 24 49 56 455,00

12
Fraisl C. 5 1 2 5 4 10 27 33 760,00

13
Wasiutow S. 3 6 8 9 7 19 52 72 675,00

14
Hendzel N. 3 5 2 4 7 4 25 35 380,00

15
Kryszyłowicz M. 3 5 1 6 0 1 16 28 480,00

16
Krowicki P. 3 4 3 1 1 4 16 47 070,00

17
Wyrzyk J. 3 1 1 1 0 1 7 25 700,00

18
Zawadzka B. 3 0 5 1 3 4 16 20 300,00

19
Giedyk B. 2 7 11 8 7 14 49 48 865,00

20
Grzybowski K. 2 4 3 4 3 5 21 24 550,00

21
Pavliček J. 2 3 1 0 4 3 13 19 260,00

22
Stasiak A. 2 3 0 0 0 2 7 18 080,00

23
Kamińska K. 2 2 3 3 4 7 21 22 950,00

24
Szabla M. 2 2 1 1 1 11 18 15 920,00

25
Panczew R. G. 2 1 1 3 1 7 15 17 130,00

26
Bartos J. jr 2 0 0 0 0 1 3 22 000,00

27
Zahariev E. 1 5 2 2 0 11 21 25 480,00

28
Wójcik I. 1 5 1 0 2 8 17 19 010,00

29
Lica Z. 1 3 1 1 0 2 8 21 200,00

30
Reznikova-Wróbl. L. 1 2 1 3 6 17 30 18 630,00

31
Boyer T. 1 2 1 0 1 1 6 16 200,00

32
Stromsky M. 1 1 2 0 0 1 5 16 400,00

33
Dynarowska K. 1 1 1 0 1 3 7 8 590,00

34
Chopyk A. 1 1 0 2 2 1 7 12 800,00

35
Barborikova K. 1 0 2 4 2 16 25 9 140,00

36
Dębowski P. 1 0 2 0 0 2 5 11 300,00

37
Gil A. 1 0 1 0 2 8 12 8 290,00

38
Gogolewski P. 1 0 1 0 0 1 3 7 800,00

39
Kłóœ P. 1 0 1 0 0 0 2 5 520,00

40
Kowalski G. 1 0 0 0 0 1 2 8 000,00

41
Derych J. 1 0 0 0 0 1 2 8 000,00

42
Liška M. 1 0 0 0 0 0 1 10 000,00

43
Složil P. jr 1 0 0 0 0 0 1 10 000,00

44
Fornal-Laskosz J. 0 2 3 2 1 12 20 8 540,00

45
Rigo M. 0 2 2 2 1 4 11 7 660,00

46
Pastuszka T. 0 2 1 0 1 2 6 9 125,00

47
Benš R. 0 2 0 3 0 3 8 10 800,00

48
Mura S. 0 2 0 2 0 4 8 9 220,00

49
Pawlak C. 0 2 0 2 0 4 8 6 600,00

50
Bieliak I. 0 1 3 1 0 3 8 6 300,00

51
Pałczyński P. 0 1 2 1 1 2 7 6 940,00

52
Raja J. 0 1 2 0 1 0 4 22 800,00

53
Pilich M. 0 1 1 1 0 10 13 3 620,00

54
Falchi A. 0 1 1 0 6 10 18 5 810,00

55
Kołakowski J. 0 0 1 2 0 11 14 1 980,00

56
Georgiev S. 0 0 1 1 0 1 3 4 960,00

57
Bundz U. 0 0 1 0 1 5 7 1 200,00

58
Miedzianowska J. 0 0 1 0 1 0 2 1 650,00

59
Kaleta A. 0 0 1 0 0 7 8 1 120,00

60
Œledziewska P. 0 0 1 0 0 0 1 960,00

61
Myška J. 0 0 0 1 0 1 2 800,00

62
Kocman J. 0 0 0 0 4 3 7 1 800,00

63
Działa K. 0 0 0 0 1 7 8 280,00

64
Kubik M. 0 0 0 0 1 3 4 400,00

65
Semeniuk M. 0 0 0 0 1 2 3 280,00

66
Włostowski M. 0 0 0 0 1 1 2 325,00

67
Grzegorek A. 0 0 0 0 1 1 2 230,00

68
Wšsikowska M. 0 0 0 0 1 0 1 330,00

69
Barmenkul Y. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

70
Siestrzencewicz M. 0 0 0 0 0 3 3 0,00

71
Brygier K. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

72
Kiełkucka A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

73
Such D. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

74
Pastuszka D. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

75
Dorosz S. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

76
Man R. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

77
Pantchev D. 0 0 0 0 0 2 2 0,00

78
Sobolewska M 0 0 0 0 0 1 1 0,00

79
Szkopek D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

80
Čmiel A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

81
Żechowski B. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

82
Guzdek K. 0 0 0 0 0 1 1 0,00

83
Bitala T. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

84
Steinwandter D. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

85
Pecheur M. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

86
Panov W. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

87
Váňa J. jr 0 0 0 0 0 0 0 0,00

88
Reinhardt E. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

89
Richter N. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

90
Vizilio A. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

91
Satalia D. 0 0 0 0 0 0 0 0,00

92
Seidl M. 0 0 0 0 0 0 0 0,00
161 161 161 160 157 467 1267 2 331 665,00

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej