Ocena stanu bieżni na Torze Służewiec

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zlecił profesorowi Karolowi Wolskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowanie raportu dotyczącego stanu bieżni głównej oraz bieżni płotowej na Torze Warszawa-Służewiec. Prof. Wolski przeprowadzi badania dotyczące:

 1. Aktualnej wilgotności podłoża
 2. Aktualnej zasobności podłoża
 3. Aktualnego odczynu podłoża
 4. Składu granulometrycznego podłoża
 5. Zagęszczenia podłoża
 6. Przepuszczalności podłoża
 7. Funkcjonowania drenażu
 8. Odczynu warstwy wegetacyjnej
 9. Zawartości Corg warstwy wegetacyjnej
 10. Zawartości N, P, K, Mg, Ca, zasolenie
 11. Wartości bonitacyjnej murawy
 12. Poprawności wykonywania zabiegów agrotechnicznych
 13. Poprawności wykonywania zabiegów agrotechnicznych

Ponadto w raporcie zostaną zawarte zalecenia dotyczące nawożenia, nawodniania oraz renowacji bieżni.

Badania bieżni zostaną przeprowadzone w dniach 25-27.08.2015. Po opracowaniu raportu przygotujemy informację z najważniejszymi wnioskami, która zostanie opublikowana na stronie PKWK.

Prof. Wolski opracował koncepcję i projekt zagospodarowania muraw parkuru oraz czworoboków na Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (Warka 2007). Pełnił funkcję konsultanta w zakresie budowy muraw piłkarskich na Euro 2012. Współpracował również z WTWK Partynice. Uczestniczył także w powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Greenkeeperów (PSG).

 

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej