Nowy zawód „Jeździec”

Jeździec, to nowy zawód, wprowadzony po podpisaniu przez Minister Edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie w zawodzie jeździec będzie prowadzone w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zawód jeździec został wprowadzony na wniosek Ministra Sportu i Turystyki. Wprowadzenie nowego zawodu, to wynik starań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, który zabiegał o utworzenie szkoły dla dżokejów. Powstający kierunek będzie miał jednak szerszy zakres. Będzie szkolił jeźdźców na potrzeby dyscyplin sportowych i szeroko pojętego rynku konnego.
Jerzy Sawka, dyrektor wrocławskiego wyścigowego toru, jest tym faktem bardzo uradowany: – Takie szkoły mają wszystkie europejskie potęgi jeździeckie. W końcu do nich dołączamy, choć to dopiero początek długiej drogi do poziomu najlepszych.
W swoich staraniach o nowy zawód Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice dostał wsparcie Polskiego Związku Jeździeckiego. Ideę szkoły w pełni aprobują władze Wrocławia. To w tym mieście powstanie pierwsza zawodówka kształcąca polskich jeźdźców.

Wsparcie dla tego projektu zapowiada Polski Klub Wyścigów Konnych.
– Wprowadzenie zawodu jeźdźca, to bardzo ważny moment dla przyszłości polskich wyścigów, bo daje szanse na utworzenie publicznych szkół kształcących jeźdźców wyścigowych. – mówi prezes PKWK Agnieszka Marczak – Wesprzemy projekt utworzenia szkoły we Wrocławiu, będziemy także przygotowywać projekt takiej szkoły w Warszawie. Już teraz planujemy wyposażenie sal treningowych dla jeźdźców na Partynicach oraz Służewcu w sprzęt do pracy nad techniką, równowagą oraz wytrzymałością. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie jeźdźcy będą mogli ćwiczyć w tego typu salach treningowych. Chcemy również wspierać rozwój instruktorów, którzy mieliby szkolić przyszłych dżokejów.

J.Majewska,A.Kiekucka,A.Gil,J.Kołakowski,I.Wójcik,M.Falzmann,P.Kłóś-gon.uczniowska-27.06.15

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej