Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
Nr 2/2005 Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (Regulamin nadawania uprawnień do trenowania koni galopem albo kłusem, dosiadania koni oraz do powożenia koni – pkt 4 podpunkt 1 i 2) niżej wymienione osoby nabyły uprawnienia do dosiadania koni:
1. Krzysztof Bieńkowski, 2. Beata Czajkowska, 3. Katarzyna Kosikowska, 4. Zuzanna Król, 5. Natalia Mieleszkiewicz, 6. Dominik Pastuszka, 7. Tomasz Pastuszka, 8. Anna Struś.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Jerzy Budny

Komunikaty

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej