Goście z zagranicy na szkoleniu dla sędziów

Już wkrótce rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. W tym roku, oprócz wykładowców z Polski, zajęcia poprowadzą również Rudiger Schmanns z Niemiec oraz Hakan Hedenqwist ze Szwecji.

Zaproszenie wykładowców z zagranicy to novum w tego typu szkoleniach prowadzonych przez PKWK – mówi Agnieszka Marczak, Prezes Klubu. – Wierzymy, że ta decyzja pozwoli nowym kandydatom na sędziów jak najlepiej przygotować się do swojej roli. Sięganie po wiedzę i doświadczenie z krajów, w których wyścigi są lepiej rozwinięte, może przynieść nam tylko korzyści. Spotkanie ze stewardami z zagranicy to także świetna okazja do wymiany poglądów dla czynnych sędziów z Polski.

Pierwsze zajęcia kursu ruszają w niedzielę 20 września br. Wykład rozpocznie się przed mitingiem wyścigowym, o godz. 9.00 w bibliotece (sali konferencyjnej) PKWK. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w pierwszym dniu szkolenia przeprowadzony zostanie test wiedzy, którego celem będzie poznanie profilu kandydatów. Dlatego też uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami wyścigowymi, które dostępne są na stronie internetowej PKWK w zakładce „Prawo wyścigowe”.

Pozostałe zajęcia kursu odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, tj. przed mitingami wyścigowymi – w godz. 9.00-12.15, w bibliotece (sali konferencyjnej) PKWK lub na starej dżokejce. Każdy blok tematyczny to 2 x 1,5 h, z 15-minutową przerwą. W niektóre dni, po wykładach, podczas rozgrywania gonitw odbywać się będą zajęcia praktyczne.

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej