Kategoria: Szkolenia i seminaria

3.06.2016 g. 12.00 – egzamin na uprawnienia i licencję sędziego: członka KT i KO oraz obserwatora

Informujemy, że 3 czerwca (piątek) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej PKWK odbędzie się egzamin dla osób ubiegających się o uprawnienia i licencje sędziego: członka komisji technicznej i odwoławczej oraz obserwatora.

Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu, które wcześniej ukończyły zorganizowane przez Klub szkolenie sędziowskie a do egzaminu nie przystąpiły lub go nie zaliczyły, proszone są o przesłanie zgłoszeń mailem do sekretariatu PKWK pkwk@pkwk.org najpóźniej do 1 czerwca do godz. 14.00.

Przed egzaminem niezbędne jest dostarczenie do PKWK wniosku o nadanie uprawnień wraz z zaświadczeniem o minimum średnim wykształceniu (kopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły średniej).

Spotkanie dydaktyczne poświęcone użytkowaniu kłusaków

W piątek, na dwa dni przed Dniem Francuskim na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu, grupa uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, wzięła udział w spotkaniu dydaktycznym poświęconym użytkowaniu kłusaków. Zajęcia poprowadzili Państwo Magdalena i Robert Kieniksman oraz Pan Witold Sudoł – właściciele i powożący, a Pani Kieniksman i Pan Sudoł również trenerzy przygotowujący kłusaki do udziału w gonitwach.

Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. Podczas wykładu uczniowie poznali historię i charakterystykę rasy, jak również historię i obecne uwarunkowania wyścigów kusaków na świecie i w Polsce. Prelegenci przybliżyli im też zasady rozgrywania gonitw kłusaków w zaprzęgu, ilustrując je filmami z gonitw.

Następnie uczniowie, podczas części praktycznej w stajni, mieli możliwość zapoznania się z używanym podczas gonitw sprzętem i wyposażeniem (sulki, uprząż etc.) oraz zobaczenia właściwego przygotowania zaprzęgu do gonitwy.

Clue programu wizyty dydaktycznej, które zrobiło na uczniach największe wrażenie, był pokaz możliwości kłusaków na zielonej bieżni z udziałem klaczy Ukamaya Verderie i Serenada du Betz, powożonych przez Państwa Kieniksman.

Dodatkowym bonusem dla najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych uczniów będzie możliwość odbycia wakacyjnego stażu w ośrodku treningowym Państwa Kieniksman, połączonego z wyjazdem na wyścigi do Sopotu i Berlina.

Polski Klub Wyścigów Konnych składa serdeczne podziękowania Państwu Magdalenie i Robertowi Kieniksman oraz Panu Witoldowi Sudołowi za świetną organizację, ciekawe przeprowadzenie i wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Wizyta dydaktyczna w Ośrodku Treningowym „Rosłońce”

16 kwietnia br., w sobotę poprzedzającą rozpoczęcie sezonu wyścigowego, słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kształcący się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie w kierunku: szkolenie i użytkowanie koni, mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w dorocznym przeglądzie koni trenowanych przez trenera Adama Wyrzyka. Wizyta zorganizowana została w ramach współpracy i wsparcia, jakie Polski Klub Wyścigów Konnych okazuje szkole.

Podczas przeglądu zaprezentowanych zostało ok. 50 koni pełnej krwi angielskiej i arabskich czystej krwi, przygotowywanych do udziału w gonitwach w sezonie 2016. Oprócz informacji o prezentowanych koniach, ich pochodzeniach, dotychczasowych wynikach i obecnej formie, trener Adam Wyrzyk zapoznał słuchaczy z historią prowadzonego przez niego ośrodka treningowego, jak również przybliżył im specyfikę treningu koni wyścigowych.

Polski Klub Wyścigów Konnych składa serdeczne podziękowania trenerowi Adamowi Wyrzykowi za świetną organizację, przeprowadzenie i wysoki poziom merytoryczny wizyty.

2016.04.16 – Wizyta w Ośrodku Treningowym „Rosłońce”

Seminarium podkuwnicze – Irlandia 21.07.2016

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 lipca 2016 r., w godzinach 8.00-15.00 w Curragh w Irlandii odbędzie się seminarium podkuwnicze.

Seminarium organizowane jest dzięki współpracy European and Mediterranean Horseracing Federation, Horse Racing Ireland oraz Irish School of Farriery. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą mieli możliwość pozostania na popołudniowych wyścigach rozgrywanych na torze Leopardstown.

Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i podróży (włączając w to przejazd z lotniska do Curragh). Horse Racing Ireland pokrywa koszty:

– seminarium,

– kolacji w środę 20 lipca (łącznie z kosztami przejazdu z i do hotelu, o ile wybrany on został spośród hoteli zaproponowanych przez organizatora),

– lunchu w czwartek 21 lipca,

– przejazdu z hotelu na tor wyścigowy Leopardstown i z powrotem,

– udziału i poczęstunku podczas dnia wyścigowego na torze Leopardstown.

Zakwaterowanie uczestników możliwe jest w:

– hotelu Keadeen (ok. 90 EUR za osobę za dobę w pokoju jednoosobowym) www.keadeenhotel.ie

– hotelu Kildare House (ok. 75 EUR za osobę za dobę w pokoju jednoosobowym) www.kildarehousehotel.ie

– hostelu Racing Academy and Centre for Education (ok. 36 EUR za osobą za dobę w pokoju jednoosobowym, z tym że dostępnych jest tylko 6 pokojów) www.racingacademy.ie

Program seminarium obejmuje:

– przedpołudniowe wykłady teoretyczne (m. in. rozczyszczanie i kucie koni wyścigowych, techniki podkuwania, rodzaje podków, kucie w zależności od rodzaju nawierzchni toru, typy kopyt, pęknięcia i uszkodzenia kopyt, urazy ścięgien i wiązadeł, zasady żywienia, zasady podkuwania koni pełnej krwi angielskiej biorących udział w gonitwach) oraz

– popołudniową sesję praktyczną (m. in. pokaz rozczyszczania i kucia).

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych i utytułowanych podkuwaczy: Donala Bennetta, Sama Brennana oraz Alwyna McKeowna.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: j.kasprzak@pkwk.org. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników.

 • Formularz zgłoszeniowy na seminarium

Szkolenie dla sędziów starterów na torze wyścigowym Paris-Vincennes, 16-19.12.2015 r.

W dniach 16-19 grudnia 2015 r., na torze wyścigowym Paris-Vincennes odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków we współpracy z LeTrot, szkolenie dla sędziów starterów.

W szkoleniu wzięli udział m.in. p. Katarzyna Kozłowska, p. Monika Liebenthal oraz p. Damian Walawender, natomiast opiekunem grupy oraz tłumaczem była p. Małgorzata Sakwerda.

Wyjazd ww. osób został wsparty finansowo (przez pokrycie kosztów podróży oraz zakwaterowania w hotelu) przez Polski Klub Wyścigów Konnych (2 kursantów + tłumacz) oraz Dolnośląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Partynice (1 kursant).

Zgodnie z porozumieniem, Pani Katarzyna Kozłowska oraz Pan Damian Walawender, których wyjazd wsparł Klub, przygotowali sprawozdania z pobytu na szkoleniu, zamieszczone poniżej w formie załączników.

SZKOLENIA I SEMINARIA 2015

 • Notatka ze szkolenie dla sędziów starterów na torze wyścigowym Paris-Vincennes, 16-19 grudnia 2015 r.
 • Konferencje IFHA oraz IFAHR, Paryż 2015
 • Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Bełżyce
 • Szkolenie dla kandydatów na sędziów 2015 – harmonogram 
 • Szkolenie dla kandydatów na sędziów 2015 
 • Szkolenie nt. imprintingu źrebiąt
 • Panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE” 
 • Spotkanie – Biomechanika. Terapia manualna u koni. 
 • Cykl wizyt uczniów ZSRCKU w Piasecznie na Służewcu 
 • Spotkanie – Nowoczesne terapie urazów ścięgien oraz chorób stawów 
 • Ubezpieczenia koni – spotkanie informacyjne 
 • Lista jeźdźców zakwalifikowanych na szkolenie doskonalące w British Racing School w Newmarket 
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH (GALOPEM I KŁUSEM) 
 • EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH (GALOPEM) 
 • EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW KONI WYŚCIGOWYCH (KŁUSEM) 
 • Zaproszenie dla sędziów wyścigowych na spotkanie przed sezonem 2015 
 • Zaproszenie dla trenerów koni wyścigowych na I spotkanie tematyczne 20.03.2015 r 
 • Spotkanie tematyczne 1. Fizjologia wysiłku koni wyścigowych, 2. Substancje dopingujące 
 • Szkolenie dla kandydatów na trenerów (galop) 
 • Szkolenie dla kandydatów na trenerów (kłus) 

Seminarium 12.01.2016 r. – Zajęcia z mistrzem trenerskim Markiem Johnstonem

Turf Direktorium Bratislava we współpracy z EMHF organizują seminarium „Zajęcia z mistrzem trenerskim”, z udziałem znanego na świecie brytyjskiego trenera Marka Johnstona. Seminarium skierowane jest głównie do trenerów, ale również do organizacji wyścigowych z krajów należących do KMET (Austria, Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) i jest doskonałą platformą do profesjonalnego rozwoju trenerów i przemysłu wyścigowego w Europie Centralnej.
Profesjonalne wsparcie seminarium gwarantuje Sekretarz Generalny EMHF – Dr Paul Khan.

Seminarium odbędzie się 12 stycznia 2016 r. w hotelu Bonbon w Bratysławie (w pobliżu toru wyścigowego), początek o godz. 9.00. Planowane jest zapewnienie tłumaczenia na język polski.

Koszt udziału w seminarium to 50 Euro od osoby (wliczone podstawowe materiały szkoleniowe oraz lunch i obiad po seminarium).

Liczba miejsc jest ograniczona do ok. 50 osób, z czego większość dla uczestników z krajów członków KMET.

Dla Polski przewidziano możliwość uczestnictwa 5-10 chętnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na dres pkwk@pkwk.org

lub zgłaszanie się bezpośrednio do Pana Jakuba Kasprzaka z Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych, tel. (22) 843 10 34, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r., gdyż Klub musi przekazać listę chętnych do Turf Direktorium Bratislava w poniedziałek 4 stycznia 2016 r.

Organizacja i pokrycie kosztów wyjazdu leży po stronie uczestników seminarium.

Szczegóły znajdziecie Państwo w zaproszeniu, wystosowanym przez Prezydenta KMET – Mariána Šurdę.

Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Bełżyce

W dniu 19 listopada br. grupa uczniów klas I-IV Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, kształcących się w zawodzie technik hodowca koni, odbyła wizytę dydaktyczną w należącej do p. Andrzeja Wójtowicza Stadninie Koni Bełżyce.
Wizyta zorganizowana została w ramach współpracy i wsparcia, jaki Polski Klub Wyścigów Konnych okazuje szkole.
Podczas wizyty p. Andrzej Wójtowicz w niezmiernie interesujący i dynamiczny sposób przybliżył uczniom sprawy związane z organizacją i prowadzeniem rozrodu koni, zasadami odchowu młodych koni, zasadami przygotowania koni do pokazów hodowlanych i sprzedaży oraz zasadami prezentacji koni na pokazach hodowlanych i przy sprzedaży.
Uczniowie mieli również możliwość uzyskania informacji na temat potencjalnych możliwości dalszego kształcenia się w zawodach związanych z przemysłem konnym, których udzieliła im dr hab. Iwona Janczarek z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który jako jedyny w kraju kształci studentów na kierunku Hipologia i Jeździectwo.
Polski Klub Wyścigów Konnych składa serdeczne podziękowania p. Andrzejowi Wójtowiczowi za świetną organizację, przeprowadzenie i wysoki poziom merytoryczny wizyty.

Wizyta uczniów z Piaseczna w SK Belżyce

Szkolenie nt. imprintingu źrebiąt

Polski Klub Wyścigów Konnych ogłasza nabór uczestników na szkolenie poświęcone imprintingowi źrebiąt.

Hodowcy zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o wysyłanie zgłoszeń na adres: j.majewska@pkwk.org, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce szkolenia: 12 grudnia 2015 r. godz. 9.00-17.00, Tor Wyścigów Konnych Służewiec (stara dżokejka).
Szkolenie poprowadzi p. Viktoria Pietkiewicz (Foal Team).

Więcej o imprintingu źrebiąt można przeczytać tutaj.

Konferencje IFHA oraz IFAHR, Paryż 2015

W poniedziałek 5 października 2015 roku w Paryżu, przy okazji rozgrywania gonitwy Prix de l’Arc de Triomphe, odbyły się dwie konferencje: konferencja Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych (IFHA) oraz konferencja Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigów Koni Arabskich (IFAHR). Polski Klub Wyścigów Konnych był reprezentowany na obydwu wydarzeniach.

Konferencja Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych

Była to 49 konferencja Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigowych (IFHA). Pierwsze spotkanie światowych władz wyścigowych odbyło się 9.10.1967. Od 1994 spotkanie odbywa się
w Paryżu, a organizatorem jest France Galop.

Główne cele IFHA:

 • współtworzenie międzynarodowego porozumienia dla hodowli, wyścigów i zakładów wzajemnych (IABRW),
 • współpraca nad zapewnieniem dobrostanu koni oraz bezpieczeństwa uczestników wyścigów,
 • planowanie najważniejszych gonitw oraz ich klasyfikacja,
 • prowadzenie światowego rankingu koni,
 • opracowywanie listy środków zabronionych,
 • harmonizacja przepisów wyścigowych,
 • wspieranie rozwojubranży wyścigów konnych.

Konferencję otworzył przewodniczący IFHA – Louis Romanet.

Pierwszym prelegentem był Przewodniczący Racing Australia – John Messara. Przedstawił 30-letnią historię wyścigów w Australii. Wskazał główne wydarzenie, mające wpływ na ukształtowanie się obecnego przemysłu wyścigowego w tym kraju, dzięki czemu stał się on tak znaczący na mapie światowych wyścigów.

– wprowadzenie ulg podatkowych w 1985 roku zaowocowało zainwestowaniem przez hodowców
i właścicieli pieniędzy w zakup materiału hodowlanego z najlepszych stadnin Europy i USA,

– 1989 – sprowadzenie ogiera Danehill do Australii,

– rząd Nowej Południowej Walii zmienił ustawę, by zmusić operatorów zakładów wzajemnych
do odprowadzania opłat za zakłady do władz wyścigowych (pomimo oprotestowania do Sądu Najwyższego tej ustawy przez bukmacherów, weszła ona w życie), roczne przychody branży wyścigowej wzrosły
o około 30%)

– wydarzeniem w dużej mierze marketingowym było zwycięstwo irlandzkiego Vintage Crop
w 1993 w Melbourne Cup,

– w 2014 roku powołano do życia wydarzenie – The Championships. Ten jesienny mityng
jest najważniejszym wydarzeniem wyścigowym w Australii, wpisanym w światowy kalendarz wyścigów konnych. Rozgrywany jest wówczas m.in. wyścig G1 Longines Queen Elizabeth Stakes.
– od 1985 roku zanotowano wzrost wszystkich wskaźników wyścigowych:

 

1985 2014
Średnia suma nagród 17.500 $ 110.400 $
Liczba koni startujących z zagranicy 0 53
Liczba koni zarejestrowanych w Official Ratings 0 40 (powyżej 115 RT)
Liczba koni eksportowanych 17 440
Liczba klaczy importowanych 46 200

 

Dr Yves BONNAIRE – omówił rosnący problem zakazanych substancji w świecie wyścigów konnych.
O ile kwestia kontroli medycznej jest prowadzona w sposób zadowalający (ciągle pozostaje do ustalenia poziom dozwolonych substancji medycznych w organizmie), o tyle ciągle laboratoria stoją przed dużym wyzwaniem dotyczącym nowych środków dopingujących. Okresowo pojawiają się coraz nowsze substancje, które bardzo trudno wykryć, a co gorsza działają one przez bardzo krótki czas. Pierwszym krokiem w walce
z dopingiem było stworzenie ogólnej listy substancji zabronionych (prezentacja w 2014 roku podczas konferencji IFHA) i ratyfikowanie jej przez kraje członkowskie (Artykuł 6E IABRW). Substancje zostały podzielone na 4 główne grupy – anaboliki, substancje odpowiedzialne za transport tlenu, substancje podnoszące poziom hormonów, modulatory hormonów i metabolitów.

Wszystkie laboratoria odpowiedzialne za badanie przesłanych próbek ściśle ze sobą współpracują, dzięki czemu lista substancji ciągle jest aktualizowana i stopień ich wykrywania zwiększa się.

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem laboratoriów (Task Force), które będą odpowiedzialne za badanie próbek włosów na zawartość w organizmie substancji zabronionych oraz trudno wykrywalnych związków. Przedstawiciele władz wyścigowych mogą przedstawiać aplikacje takich ośrodków do IFHA.

Andrew HARDING – przedstawił rozwiązania prawne mające na celu ułatwienie międzynarodowego ruchu koni. IFHA współpracuje z Międzynarodowym Związkiem Koni Sportowych (IHSC) oraz Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) w celu usprawnienia wszystkich procedur dotyczących przemieszczania się zwierząt (badania, czas kwarantanny, szczepienia).

Rangaswami RAMAKRISHNAN – zapowiedział mającą się odbyć w dniach 24-29 stycznia 2016 roku
36 Azjatycką Konferencję Wyścigową w Mombaiu.

Paull KHAN (sekretarz Generalny EMHF) – zaprezentował historię wyścigów jak i stan obecny w krajach Europy Środkowej, należących do EMHF (Słowacja, Węgry, Polska, Czechy, Austria).

Winfried ENGELBRECHT-BRESGES (wiceprzewodniczący IFHA) – poprowadził panel dyskusyjny dotyczący „Światowego rynku nielegalnych zakładów”.

Martin PURBICK (Dyrektor Bezpieczeństwa, The Hongkong Jockey Club) i prof. Laurent VIDAL (Uniwersytet Sorbona) – obroty w światowym rynku legalnych zakładów roku 2016 planuje się na około 70 bilionów USD. Według Interpolu, nielegalny rynek zakładów w Azji szacowany jest na poziomie 500 bilionów USD,
a na świecie – 1 trylion USD. Internet, a w chwili obecnej ogólny dostęp do smartfonów i tabletów bardzo mocno spopularyzowały hazard. Niestety przyniosło to ze sobą olbrzymie zagrożenie i wymierne straty materialne (prawa autorskie, utrata zaufania poprzez możliwość ustawiania wyników rywalizacji, podejrzenie co do możliwości prania „brudnych pieniędzy”, spadek liczby sponsorów itp.). W chwili obecnej można zawierać zakłady na wszystko – wyścigi, mecze, zwycięzcę, przegranego, zmiany w kursach walut, skoki indeksów giełdowych, imię głowy państwa, itd. Każdy nielegalny zakład to brak wpływów z tytułu podatków oraz prowizji dla organizatorów wyścigów.

W chwili obecnej strony internetowe, na których można obstawiać wyścigi, mecze czy inne zakłady
są rejestrowane w krajach „A”, a zakłady są przyjmowane w krajach „B”. Wykorzystuje się luki prawne
w przepisach poszczególnych państw oraz brak współpracy pomiędzy nimi. Nielegalne zakłady funkcjonują niestety również dzięki skorumpowanym, wysoko postawionym urzędnikom państwowym oraz policyjnym
(Peter Panu – inspektor policji w HK).

Konieczna jest współpraca władz państwowych oraz organizacji wyścigowych w celu monitorowania zagrożenia oraz stworzenia narzędzi do walki z rosnącym problemem. W chwili obecnej Hong Kong bardzo mocno współpracuje z jednostkami odpowiedzialnymi za przestępczość internetową i gospodarczą (Interpol, FBI) oraz władzami rządowymi. Dzięki takiemu zaangażowaniu wszystkich stron udaje się rozpoznać zagrożenie i wychwycić wielu nielegalnych operatorów i wyciągnąć daleko idące konsekwencje względem takiej działalności (włącznie w wieloletnim więzieniem dla winnych).

Jim GAGLIANO (wiceprzewodniczący IFHA), Alan BYRNE (Racing Post), Paul CROP (Tabcorp) – „Znaczenie mediów i informacja dla fanów i graczy”. Przedstawili znaczenie współczesnych środków przekazu
w informowaniu o wydarzeniach wyścigowych. Media powinny pomóc w zrozumieniu sportu jakim
są wyścigi, bardziej nim zainteresować. Muszą uatrakcyjnić wyścigi poprzez szybką informację (niekoniecznie słowną, wystarczą zdjęcia). Powinny być skonstruowane według preferencji klienta (sprawdzanie jakich informacji poszukują kibice) oraz tak aby zasięg ich działania był jak najszerszy.

Louis ROMANET (przewodniczący IFHA) na zakończenie konferencji przedstawił plany dotyczące przebudowy toru w Longchamp.

Jakub Kasprzak

Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigów Koni Arabskich

Równolegle z konferencją IFHA, w tym samym dniu odbył się Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Władz Wyścigów Koni Arabskich. W zjeździe wzięli udział przedstawiciele 23 państw. W czasie zjazdu przyjęto w poczet nowych członków kolejny kraj – Włochy. Zjazd poprzedziły spotkania Komisji ds. Wyścigów Pattern i Komisji ds. Handicapów oraz spotkanie Komitetu Wykonawczego.

Pierwszym, szeroko dyskutowanym tematem była kwestia tragicznego wypadku na torze w Brazylii, w którym śmierć poniosła amazonka z Niemiec.

Głównym tematem poruszonym na zjeździe była przyszłość wyścigów koni arabskich. Sekretarz IFAHR – Mats GENBERG – w swojej prezentacji przedstawił główne cele oraz wyzwania na kolejne lata. Większość kluczowych kwestii, ma które zwrócono uwagę dotyczyła zbliżenia wyścigów koni arabskich oraz wyścigów koni pełnej krwi. W większości krajów wyścigi te rozgrywane są na oddzielnych torach, w różne dni wyścigowe, różni są też trenerzy, dżokeje oraz właściciele. Należy w tym miejscu zaznaczyć jak rozwinięte i jak istotną rolę odgrywają w Polsce wyścigi dla koni czystej krwi arabskiej. Sytuacja w naszym kraju to marzenie wielu innych. W zasadzie jedynym brakującym elementem jest brak udziału polskich arabów w gonitwach zagranicznych oraz mały udział gości zagranicznych w gonitwach międzynarodowych w Polsce.

Kolejna konferencja IFAHR odbędzie się w lutym w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

zjazd_ifahr_paryz_2015

Maciej Kacprzyk

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej