Kategoria: 2017

Orzeczenia KT 2017

§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:

 • ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
 • ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

Za pośrednictwem komisji technicznej oznacza, że odwołania składa się DO KOMISJI TECHNICZNEJ.

Proszę nie przesyłać odwołań bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, bo i tak muszą zostać odesłane do właściwej KT. Dopiero KT przekazuje odwołanie do KO razem z kompletem dokumentacji dotyczącej kwestionowanego orzeczenia.

Data przyjęcia odwołania przez KO, to dzień jego wpływu wraz z pełną dokumentacją, przekazaną przez KT.

Wzór odwołania


ARCHIWUM


Lista orzeczeń Komisji Technicznych w sezonie 2017


Warszawa

 • Orzeczenie nr 1 
 • Orzeczenie nr 2 
 • Orzeczenie nr 3 
 • Orzeczenie nr 4 
 • Orzeczenie nr 5 
 • Orzeczenie nr 6 
 • Orzeczenie nr 7 
 • Orzeczenie nr 8 
 • Orzeczenie nr 9 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 
 • Orzeczenie nr 25 
 • Orzeczenie nr 26 
 • Orzeczenie nr 27 
 • Orzeczenie nr 28 
 • Orzeczenie nr 29 
 • Orzeczenie nr 30 
 • Orzeczenie nr 31 
 • Orzeczenie nr 32 
 • Orzeczenie nr 33 
 • Orzeczenie nr 34 


Wrocław

 • Orzeczenie nr 1 
 • Orzeczenie nr 2 
 • Orzeczenie nr 3 
 • Orzeczenie nr 4 
 • Orzeczenie nr 5 
 • Orzeczenie nr 6 
 • Orzeczenie nr 7 
 • Orzeczenie nr 8 
 • Orzeczenie nr 9 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 

Sopot

 • Orzeczenie nr

Buczków-Dąbrówka

 • Orzeczenie nr

Formularze

 • Wniosek o licencję na dosiadanie koni
Więcej

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej