Kategoria: Komunikaty 2007

Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice niżej wymienione osoby w dniu 14 kwietnia 2007 roku zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia koni:

1. Dorota BIŃKOWSKA,
2. Mikołaj CHEŁKOWSKI,
3. Anna FRONTCZAK,
4. Grzegorz KRAJEWSKI,
5. Wanda Helena MAŁYSZKO,
6. Monika NOWACZYK,
7. Monika OSTROWSKA,
8. Renata PIOTROWSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice w dniu 27 kwietnia 2007 roku KAROLINA DYNAROWSKA zdał a egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 8

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że 4-dniowe szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych odbędzie się w dniach 26-27 maja i 2-3 czerwca bieżącego roku  w Warszawie w siedzibie Klubu w godzinach 9.00 – 12.30 (wykłady) oraz w trakcie rozgrywania gonitw (zajęcia praktyczne).

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 maja 2007 roku SEMEN SEMENOV zdał
egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia
31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 14 czerwca 2007 roku KATARZYNA CHOJNACKA zdała egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do dosiadania koni.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26-27 maja oraz 2-3 czerwca 2007 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych, w którym uczestniczyło 9 osób. W dniu 16 czerwca 2007 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. Sławomir DEJNER – sędzia starter,

2. Konrad POLITOWICZ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,

3. Karol SZPAR – sędzia u zegara,

4. Paweł SZPAR – sędzia obserwator,

5. Sergiusz ZAWGORODNY – sędzia starter.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 1

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dniach 26-27 i 2-3 lutego bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 20 stycznia bieżącego roku o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice organizuje:

  1. Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych – w dniach 26-27 lipca, w godzinach 10.00-14.00; egzamin 9 lub 10 sierpnia o godzinie 11.00; koszt – 200 złotych.
  • Szkolenie dla jeźdźców wyścigowych na WTWK-Partynice – w dniach 23-27 lipca 2007 roku; w godzinach 7.30 – 12.00 treningi na torze, w godzinach 12.30 – 14.00 zajęcia na sali gimnastycznej (sztuczny koń), w godzinach 15.00 – 17.00 zajęcia teoretyczne; koszt 150 złotych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że egzamin teoretyczny dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem) odbędzie się w dni u 10 marca bieżącego roku od godziny 9.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 26-27 lipca 2007 roku odbyło się na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partnice specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. W dniu 9 sierpnia 2007 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w „Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. Dorota CYWIŃSKA – sędzia u celownika
2. Maciej DOBROWOLSKI – sędzia u celownika

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej