Kategoria: Powożący według miejsc

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 30-10-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 14 6 5 4 1 7 37 92 953,00
2 Kieniksman M. 9 10 5 1 5 1 31 69 417,00
3 Movchanets O. 4 9 5 7 2 9 36 42 209,00
4 Finchuk V. 4 3 3 8 6 8 32 31 288,00
5 Bagiński H. 4 1 2 2 6 10 25 24 212,00
6 Żakowski B. 3 9 5 5 3 11 36 42 116,00
7 Sudoł W. 3 4 3 4 2 11 27 26 353,00
8 Miksha H. 2 6 6 4 3 6 27 30 817,00
9 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
10 Ostrycharz P. 2 1 2 4 2 13 24 17 938,00
11 Kieniksman R. 2 1 2 1 6 10 22 14 964,00
12 Wasiak M. 1 1 4 2 4 8 20 11 986,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 1 13 18 6 710,00
14 Melinger M. 1 0 1 0 0 1 3 4 938,00
15 Kupczak A. 1 0 0 0 1 4 6 4 300,00
16 Misiek J. 0 0 2 1 3 10 16 4 141,00
17 Novák B. 0 0 1 3 0 8 12 4 568,00
18 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
19 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
20 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 3 2 6 1 780,00
21 Małkowski M. 0 0 0 1 1 5 7 1 124,00
22 Górniak W. 0 0 0 1 0 7 8 1 243,00
23 Bińkowska D. 0 0 0 1 0 1 2 563
24 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
25 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
26 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
27 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
28 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
30 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
53 53 53 53 53 174 439 454 700,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 02-10-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 13 5 4 4 1 7 34 77 228,00
2 Kieniksman M. 7 8 5 1 6 1 28 51 537,00
3 Movchanets O. 4 8 5 5 2 7 31 38 396,00
4 Żakowski B. 3 9 3 3 3 10 31 37 226,00
5 Finchuk V. 3 3 3 7 5 7 28 25 188,00
6 Sudoł W. 3 3 3 4 2 10 25 23 853,00
7 Bagiński H. 3 1 2 2 5 8 21 19 962,00
8 Miksha H. 2 5 5 3 3 6 24 24 417,00
9 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
10 Kieniksman R. 2 1 2 1 5 9 20 14 544,00
11 Ostrycharz P. 2 1 1 4 1 13 22 15 428,00
12 Wasiak M. 1 1 4 2 4 7 19 11 986,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 13 17 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 4 6 4 300,00
15 Misiek J. 0 0 2 1 2 10 15 3 767,00
16 Novák B. 0 0 1 3 0 6 10 4 568,00
17 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
18 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 2 5 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 1 4 6 1 124,00
21 Górniak W. 0 0 0 1 0 7 8 1 243,00
22 Bińkowska D. 0 0 0 1 0 1 2 563
23 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
24 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
25 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
26 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
28 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Melinger M. 0 0 0 0 0 1 1 0
30 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
47 47 47 47 47 162 397 384 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 18-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 10 5 4 4 1 7 31 65 728,00
2 Kieniksman M. 7 6 5 1 5 1 25 47 288,00
3 Movchanets O. 4 7 4 4 2 6 27 35 020,00
4 Żakowski B. 3 7 3 3 2 9 27 33 076,00
5 Bagiński H. 3 1 1 1 4 8 18 18 050,00
6 Miksha H. 2 5 4 2 3 6 22 22 854,00
7 Finchuk V. 2 3 3 7 5 6 26 21 438,00
8 Sudoł W. 2 3 3 4 2 10 24 20 103,00
9 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
10 Kieniksman R. 2 1 2 1 5 7 18 14 544,00
11 Ostrycharz P. 2 1 0 4 1 12 20 14 490,00
12 Wasiak M. 1 1 3 2 3 7 17 10 674,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 13 17 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 4 6 4 300,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 10 13 2 830,00
16 Novák B. 0 0 1 3 0 6 10 4 568,00
17 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
18 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 2 5 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 1 3 5 1 124,00
21 Górniak W. 0 0 0 1 0 6 7 1 243,00
22 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
23 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
24 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
26 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
27 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
28 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0
42 42 42 42 42 153 363 346 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 04-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 5 3 4 1 7 29 55 818,00
2 Kieniksman M. 7 5 5 1 5 1 24 43 288,00
3 Movchanets O. 4 7 4 4 1 5 25 34 600,00
4 Żakowski B. 3 6 3 3 2 8 25 31 676,00
5 Bagiński H. 3 1 1 1 3 8 17 16 850,00
6 Finchuk V. 2 3 3 7 5 6 26 21 438,00
7 Sudoł W. 2 3 2 4 2 9 22 17 503,00
8 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
9 Kieniksman R. 2 1 2 0 5 7 17 13 144,00
10 Ostrycharz P. 2 1 0 3 1 11 18 14 000,00
11 Miksha H. 1 5 4 2 3 5 20 18 704,00
12 Wasiak M. 1 1 3 2 3 6 16 9 874,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 13 17 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 3 5 4 020,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 10 13 2 830,00
16 Novák B. 0 0 1 3 0 6 10 4 568,00
17 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
18 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 2 5 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 1 2 4 774,00
21 Górniak W. 0 0 0 1 0 6 7 1 243,00
22 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
24 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0,00
26 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
29 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
40 40 40 40 40 145 345 319 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 21-08-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 4 2 4 1 5 25 49 880,00
2 Kieniksman M. 6 4 5 0 5 1 21 37 100,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 3 8 17 16 850,00
4 Movchanets O. 2 7 3 4 1 5 22 24 600,00
5 Żakowski B. 2 6 1 3 2 6 20 19 800,00
6 Sudoł W. 2 3 2 3 2 8 20 16 940,00
7 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
8 Finchuk V. 2 2 3 6 4 5 22 18 000,00
9 Kieniksman R. 2 1 2 0 4 7 16 12 770,00
10 Miksha H. 1 3 4 2 2 4 16 14 580,00
11 Wasiak M. 1 1 3 2 2 5 14 9 500,00
12 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 11 17 10 250,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 12 16 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 8 11 2 830,00
16 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
17 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 6 8 2 130,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
22 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
24 Górniak W. 0 0 0 0 0 5 5 680
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
26 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
28 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
35 35 35 35 35 131 306 269 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 31-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 3 2 3 1 5 23 47 990,00
2 Kieniksman M. 5 4 5 0 4 1 19 33 530,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 3 7 16 16 500,00
4 Movchanets O. 2 7 2 4 1 4 20 23 690,00
5 Żakowski B. 2 6 1 3 2 5 19 19 450,00
6 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
7 Finchuk V. 2 2 3 5 4 4 20 17 230,00
8 Kieniksman R. 2 1 2 0 3 7 15 12 350,00
9 Sudoł W. 1 3 2 3 2 7 18 13 510,00
10 Miksha H. 1 2 3 2 2 4 14 12 270,00
11 Wasiak M. 1 1 3 2 2 5 14 9 500,00
12 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 9 15 10 250,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 12 16 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 7 10 2 830,00
16 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
17 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 6 8 2 130,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400,00
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
22 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
24 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0,00
25 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
26 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
29 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
33 33 33 33 33 122 287 255 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 3 2 3 1 4 22 47 990,00
2 Kieniksman M. 5 4 5 0 3 1 18 33 110,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 3 7 16 16 500,00
4 Movchanets O. 2 7 2 4 1 4 20 23 690,00
5 Żakowski B. 2 5 1 3 2 5 18 18 050,00
6 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
7 Finchuk V. 2 2 3 4 4 4 19 16 740,00
8 Kieniksman R. 2 1 2 0 3 7 15 12 350,00
9 Sudoł W. 1 3 2 3 2 6 17 13 160,00
10 Miksha H. 1 2 3 2 2 4 14 12 270,00
11 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 9 15 10 250,00
12 Piotrowski L. 1 0 0 2 0 12 15 5 300,00
13 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
14 Wasiak M. 0 1 3 2 2 5 13 6 350,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 7 10 2 830,00
16 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
17 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 5 7 1 850,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400,00
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
22 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
24 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0,00
25 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
26 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
29 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
32 32 32 32 32 119 279 248 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 17-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 3 2 2 1 2 19 47 590,00
2 Kieniksman M. 4 3 4 0 3 0 14 26 710,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 2 5 13 16 300,00
4 Finchuk V. 2 2 2 4 3 3 16 15 740,00
5 Kuryś Ł. 2 1 2 0 1 10 16 13 800,00
6 Kieniksman R. 2 1 2 0 1 7 13 11 950,00
7 Movchanets O. 1 5 2 3 1 4 16 16 090,00
8 Żakowski B. 1 4 1 2 2 3 13 12 050,00
9 Sudoł W. 1 3 2 2 2 3 13 12 760,00
10 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 7 13 10 250,00
11 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
12 Miksha H. 0 2 3 1 2 3 11 7 870,00
13 Wasiak M. 0 1 2 2 2 5 12 5 550,00
14 Misiek J. 0 0 2 0 1 6 9 2 830,00
15 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
16 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 2 0 10 12 1 300,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 4 6 1 850,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400,00
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
22 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
23 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
24 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
25 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
26 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
28 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 27 27 27 27 99 234 213 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 19-06-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 7 2 2 2 1 2 16 37 990,00
2 Kieniksman M. 3 2 4 0 2 0 11 20 910,00
3 Bagiński H. 3 1 0 1 1 4 10 15 300,00
4 Finchuk V. 2 2 1 4 3 2 14 14 940,00
5 Kuryś Ł. 2 1 2 0 1 7 13 13 800,00
6 Żakowski B. 1 4 1 2 1 3 12 11 850,00
7 Sudoł W. 1 3 2 1 1 3 11 12 160,00
8 Movchanets O. 1 3 1 3 1 3 12 12 090,00
9 Kieniksman R. 1 1 2 0 1 5 10 7 950,00
10 Ostrycharz P. 1 1 0 2 1 5 10 9 850,00
11 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
12 Miksha H. 0 2 3 1 2 3 11 7 870,00
13 Wasiak M. 0 1 1 2 2 5 11 4 750,00
14 Misiek J. 0 0 2 0 1 4 7 2 830,00
15 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
16 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 2 0 7 9 1 300,00
18 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
19 Novák B. 0 0 0 1 0 4 5 1 450,00
20 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
21 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
22 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
23 Małkowski M. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
24 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
26 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
23 23 23 23 23 82 197 185 000,00

 

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 5-06-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 7 2 2 2 1 1 15 37 490,00
2 Kieniksman M. 3 2 4 0 2 0 11 20 910,00
3 Finchuk V. 2 2 1 4 3 2 14 14 940,00
4 Kuryś Ł. 2 1 2 0 1 7 13 13 800,00
5 Bagiński H. 2 1 0 1 1 4 9 11 700,00
6 Sudoł W. 1 3 2 1 0 3 10 11 560,00
7 Żakowski B. 1 2 1 2 1 3 10 8 250,00
8 Kieniksman R. 1 1 2 0 1 5 10 7 950,00
9 Ostrycharz P. 1 1 0 2 1 5 10 9 850,00
10 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
11 Movchanets O. 0 3 1 3 1 3 11 7 590,00
12 Miksha H. 0 2 2 0 2 3 9 6 010,00
13 Wasiak M. 0 1 1 2 1 5 10 4 270,00
14 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
15 Misiek J. 0 0 1 0 1 4 6 1 790,00
16 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 2 0 6 8 900,00
18 Novák B. 0 0 0 1 0 4 5 1 450,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 0 2 1 3 680,00
20 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
21 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
22 Górniak W. 0 0 0 0 0 3 3 280,00
23 Małkowski M. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
24 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
26 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
28 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
21 21 21 21 21 79 184 167 320,00

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej