Kategoria: Kłusaki

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 18-09-2017

Lp. Nazwisko / Firma Suma PLN
1 M. Kieniksman 61 832,00
2 J. Misiek i P. Ostrycharz 52 340,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 41 428,00
4 A., B. i P. Żakowscy 38 090,00
5 P. Myśliwczyk 30 248,00
6 A. Piotrowska 19 568,00
7 Ł. Kuryś, A. Malejewska 17 800,00
8 J. Bończak i H. Bagiński 15 500,00
9 V. Finchuk 11 670,00
10 Synergia – M. Melinger 11 280,00
11 E. Puszerkiewicz 10 663,00
12 E. Kałuża 7 812,00
13 D. Bińkowska 7 595,00
14 M. Wasiak 6 974,00
15 W. Sudoł 6 100,00
16 A. Kupczak 3 880,00
17 Taxon Equistro – B. Novak 1 870,00
18 J. Mazur 1 000,00
19 S. Czajkowski i S. Muszyński 350
20 TOK Capital Sp. z o. o. 0
346 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 18-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 10 5 4 4 1 7 31 65 728,00
2 Kieniksman M. 7 6 5 1 5 1 25 47 288,00
3 Movchanets O. 4 7 4 4 2 6 27 35 020,00
4 Żakowski B. 3 7 3 3 2 9 27 33 076,00
5 Bagiński H. 3 1 1 1 4 8 18 18 050,00
6 Miksha H. 2 5 4 2 3 6 22 22 854,00
7 Finchuk V. 2 3 3 7 5 6 26 21 438,00
8 Sudoł W. 2 3 3 4 2 10 24 20 103,00
9 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
10 Kieniksman R. 2 1 2 1 5 7 18 14 544,00
11 Ostrycharz P. 2 1 0 4 1 12 20 14 490,00
12 Wasiak M. 1 1 3 2 3 7 17 10 674,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 13 17 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 4 6 4 300,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 10 13 2 830,00
16 Novák B. 0 0 1 3 0 6 10 4 568,00
17 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
18 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 2 5 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 1 3 5 1 124,00
21 Górniak W. 0 0 0 1 0 6 7 1 243,00
22 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
23 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
24 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
26 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
27 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
28 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0
42 42 42 42 42 153 363 346 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 18-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 11 9 11 4 11 24 70 79 632,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 9 4 5 5 2 9 34 59 686,00
3 Misiek J. 6 8 6 8 4 30 62 52 340,00
4 Kałuża W. 5 4 7 12 11 41 80 44 702,00
5 Górniak W. 4 4 3 1 1 11 24 31 248,00
6 Żakowski B. 3 8 3 6 6 14 40 38 090,00
7 Melinger M. 1 3 6 3 5 10 28 18 254,00
8 Piotrowski L. 1 1 1 2 1 2 8 9 848,00
9 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
10 Kupczak A. 1 0 0 0 0 4 5 3 880,00
11 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
12 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0
13 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350
42 42 42 42 42 153 363 346 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 04-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 11 8 11 3 11 24 68 74 232,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 8 4 3 5 2 9 31 47 176,00
3 Misiek J. 6 8 6 7 3 28 58 51 430,00
4 Kałuża W. 5 4 7 12 10 41 79 43 502,00
5 Żakowski B. 3 7 3 6 6 12 37 36 340,00
6 Górniak W. 3 4 3 1 1 9 21 27 098,00
7 Melinger M. 1 3 6 3 5 9 27 17 454,00
8 Piotrowski L. 1 1 1 2 1 2 8 9 848,00
9 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
10 Kupczak A. 1 0 0 0 0 3 4 3 600,00
11 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
12 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
13 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350,00
40 40 40 40 40 145 345 319 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 04-09-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 5 3 4 1 7 29 55 818,00
2 Kieniksman M. 7 5 5 1 5 1 24 43 288,00
3 Movchanets O. 4 7 4 4 1 5 25 34 600,00
4 Żakowski B. 3 6 3 3 2 8 25 31 676,00
5 Bagiński H. 3 1 1 1 3 8 17 16 850,00
6 Finchuk V. 2 3 3 7 5 6 26 21 438,00
7 Sudoł W. 2 3 2 4 2 9 22 17 503,00
8 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
9 Kieniksman R. 2 1 2 0 5 7 17 13 144,00
10 Ostrycharz P. 2 1 0 3 1 11 18 14 000,00
11 Miksha H. 1 5 4 2 3 5 20 18 704,00
12 Wasiak M. 1 1 3 2 3 6 16 9 874,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 13 17 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 3 5 4 020,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 10 13 2 830,00
16 Novák B. 0 0 1 3 0 6 10 4 568,00
17 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
18 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 2 5 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 1 2 4 774,00
21 Górniak W. 0 0 0 1 0 6 7 1 243,00
22 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
24 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0,00
26 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
29 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
40 40 40 40 40 145 345 319 000,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 04-09-2017

Lp. Nazwisko / Firma Suma PLN
1 M. Kieniksman 56 432,00
2 J. Misiek i P. Ostrycharz 51 430,00
3 A., B. i P. Żakowscy 36 340,00
4 A. Frontczak-Salivonchyk 31 518,00
5 P. Myśliwczyk 26 098,00
6 A. Piotrowska 19 568,00
7 Ł. Kuryś, A. Malejewska 17 800,00
8 J. Bończak i H. Bagiński 15 500,00
9 V. Finchuk 11 670,00
10 Synergia – M. Melinger 10 480,00
11 E. Puszerkiewicz 8 063,00
12 D. Bińkowska 7 595,00
13 M. Wasiak 6 974,00
14 E. Kałuża 6 612,00
15 W. Sudoł 6 100,00
16 A. Kupczak 3 600,00
17 Taxon Equistro – B. Novak 1 870,00
18 J. Mazur 1 000,00
19 S. Czajkowski i S. Muszyński 350
20 TOK Capital Sp. z o.o. 0
319 000,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 21-08-2017

Lp. Nazwisko Suma PLN
1 M. Kieniksman 49 870,00
2 J. Misiek i P. Ostrycharz 37 680,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 25 580,00
4 A., B. i P. Żakowscy 24 090,00
5 P. Myśliwczyk 23 660,00
6 Ł. Kuryś, A. Malejewska 17 800,00
7 J. Bończak i H. Bagiński 15 500,00
8 A. Piotrowska 14 630,00
9 V. Finchuk 11 670,00
10 Synergia – M. Melinger 10 480,00
11 E. Puszerkiewicz 7 500,00
12 M. Wasiak 6 600,00
13 W. Sudoł 6 100,00
14 D. Bińkowska 5 720,00
15 E. Kałuża 5 300,00
16 A. Kupczak 3 600,00
17 Taxon Equistro – B. Novak 1 870,00
18 J. Mazur 1 000,00
19 S. Czajkowski i S. Muszyński 350,00
20 TOK Capital Sp z o.o. 0,00
269 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 21-08-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 4 2 4 1 5 25 49 880,00
2 Kieniksman M. 6 4 5 0 5 1 21 37 100,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 3 8 17 16 850,00
4 Movchanets O. 2 7 3 4 1 5 22 24 600,00
5 Żakowski B. 2 6 1 3 2 6 20 19 800,00
6 Sudoł W. 2 3 2 3 2 8 20 16 940,00
7 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
8 Finchuk V. 2 2 3 6 4 5 22 18 000,00
9 Kieniksman R. 2 1 2 0 4 7 16 12 770,00
10 Miksha H. 1 3 4 2 2 4 16 14 580,00
11 Wasiak M. 1 1 3 2 2 5 14 9 500,00
12 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 11 17 10 250,00
13 Piotrowski L. 1 0 1 2 0 12 16 6 210,00
14 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 8 11 2 830,00
16 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
17 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 6 8 2 130,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550
22 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420
24 Górniak W. 0 0 0 0 0 5 5 680
25 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0
26 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320
28 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0
29 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0
35 35 35 35 35 131 306 269 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 21-08-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 10 7 11 2 10 24 64 67 670,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 8 2 2 4 2 7 25 38 800,00
3 Kałuża W. 5 4 6 12 9 40 76 42 190,00
4 Misiek J. 3 8 5 7 3 26 52 37 680,00
5 Górniak W. 3 3 3 0 1 8 18 24 660,00
6 Żakowski B. 2 7 1 6 5 9 30 24 090,00
7 Melinger M. 1 3 6 3 4 7 24 17 080,00
8 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
9 Piotrowski L. 1 0 1 0 0 0 2 4 910,00
10 Kupczak A. 1 0 0 0 0 2 3 3 600,00
11 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
12 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0
13 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350
35 35 35 35 35 131 306 269 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 31-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 9 7 11 2 8 24 61 63 680,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 7 1 2 3 2 7 22 33 760,00
3 Kałuża W. 5 3 6 12 9 38 73 40 160,00
4 Misiek J. 3 8 4 7 3 22 47 36 770,00
5 Górniak W. 3 3 2 0 1 7 16 23 750,00
6 Żakowski B. 2 7 1 5 5 8 28 23 250,00
7 Melinger M. 1 3 6 3 4 6 23 16 800,00
8 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
9 Piotrowski L. 1 0 1 0 0 0 2 4 910,00
10 Kupczak A. 1 0 0 0 0 2 3 3 600,00
11 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
12 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
13 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350,00
33 33 33 33 33 122 287 255 000,00

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej