Kategoria: Bez kategorii

21.05 – 11.06 – Ograniczenia i zmiany w organizacji ruchu po TWK-Służewiec

W związku z organizacją w dniach 1-2 czerwca imprezy Orange Warsaw Festival, w najbliższych tygodniach wprowadzone zostaną następujące zmiany i ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym po terenie wyścigowo-biurowym TWK-Służewiec:

 • Od 21 maja br. rozpoczynają się prace montażowe na terenie parkingu głównego, w związku z tym ruch osób postronnych będzie ograniczony do minimum.
 • Od Al. Wyścigowej w dalszym ciągu na teren będą mogli wjeżdżać pracownicy TS, PKWK, petenci PKWK, pracownicy zgłoszonych firm podwykonawczych. Ruch zostaje zamknięty dla biegaczy, kolarzy, spacerowiczów.
 • Od 28 maja br. na pozostały okres najmu otwarta zostanie brama od ul. Poleczki.
 • Weekend Wyścigowy w dniach 26-27 maja – Najemca zaprzestanie uciążliwych i głośnych prac montażowych, wygrodzi teren, będzie realizował zadania niemające wpływu na odbywajcie się wyścigi konne. Najemca udostępni część parkingu głównego oraz alei dojazdowej oraz umożliwi kursowanie autobusu dowożącego graczy.
 • Od 28 maja, z uwagi na bezpieczeństwo, bramy od ul. Puławskiej i Al. Wyścigowej zostaną zamknięte a teren parkingu głównego i alei dojazdowej będzie dostępny tylko dla osób realizujących swoje obowiązki zawodowe na tym terenie. Zespół Wynajmu sporządzi i przekaże Alter Art listę ww. pracowników, uwzględniając pracowników firm zewnętrznych realizujących zadania na ww. terenie.
 • Festiwal odbywa się w dniach 1-2 czerwca, po czym od razu rozpoczynają się prace demontażowe.
 • Do 6 czerwca br. bramy od ul. Puławskiej i Al. Wyścigowej pozostaną zamknięte dla klientów zewnętrznych, ale pracownicy TS, OW i PKWK będą mieli możliwość wjazdu bramą od  Al. Wyścigowej i przejazdu do siedziby PKWK – za okazaniem przepustki.
 • Weekend wyścigowy w dniach 9-10 czerwca br. Najemca zaprzestanie uciążliwych i głośnych prac demontażowych, będzie realizował zadania niemające wpływu na odbywajcie się wyścigi konne. Najemca udostępni część parkingu głównego oraz alei dojazdowej oraz umożliwi kursowanie autobusu dowożącego graczy.
 • 11 czerwca Najemca opuszcza teren TWKS.

Osoba do kontaktów:

Michał Iłenda
Specjalista
Zespół Wynajmu Terenu i Organizacji Imprez
Departament Wyścigów Konnych i Rozwoju TWKS
 
T.:. +48 22 518 21 84, M.: +48 513 001 109
e-mail: michal.ilenda@totalizator.pl

Wyniki głosowania uzupełniającego wniosku Rady PKWK o powołanie sędziów na sezon 2018

W dniu 9 maja br., podczas X posiedzenia Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych podjęła uchwałę z wnioskiem do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2018, zgodnie z poniższymi wynikami tajnego głosowania na poszczególnych kandydatów:


Nazwisko i imię uprawnienia za przeciw wstrzymujący się
Boreysza Ewa obserwator 7 0 0
Górska Zofia u celownika 7 0 0
Metza Tadeusz starter 7 0 0
Wesołowski Józef starter 7 0 0
Majewska Joanna u wagi 7 0 0

Wszystkie osoby  uzyskały wymaganą liczbę głosów.

30 kwietnia – 4 maja – nieczynne Księgi Stadne i Kasa PKWK

Informujemy, że w dniach od 30 kwietnia do 4 maja br. włącznie Redakcja Ksiąg Stadnych oraz Kasa PKWK będą nieczynne.

2018.03.14 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020

♦   Usługi

 1. Wykonanie laboratoryjnych badań antydopingowych w latach 2018-2020
  • Ogłoszenie nr 531154-N-2018 z dnia 2018.03.14 r.   
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   
  • Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia   
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy   
  • Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór formularza oferty   
  • Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie  dot. przynależności do grupy kapitałowej   
  • Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy   
  • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   

 

Zamówienia na podstawie ustawy Pzp

Archiwum zamówień spoza ustawy Pzp

Zamówienia spoza ustawy PZP

Wykaz barw wyścigowych i układów właścicielskich w sezonie 2018

Komunikaty

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej