Kategoria: Aktualności

19-21.10.2016 r. – 10. edycja Chińskich Targów Konnych w Pekinie

logobgen

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 – 21 października 2016 r., w Pekinie w Chinach odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Chińskich Targów Konnych (The 10th Anniversary edition of the China Horse Fair), na których Polski Klub Wyścigów Konnych będzie miał stoisko promocyjne.

Jest to okazja do rozszerzenia międzynarodowej promocji rodzimej hodowli koni wyścigowych i sportowych, dlatego też serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich koni na rynku azjatyckim do przesyłania materiałów informacyjnych nt. koni i ośrodków hodowlanych, które chcielibyście Państwo zareklamować potencjalnym klientom.

Promowane będą wszystkie konie polskiej hodowli, niezależnie od rasy i przeznaczenia.

Prezentacja musi zawierać niezbyt długi, ale treściwy tekst w jęz. ANGIELSKIM, w pliku Word do edycji (maks. 200 słów), 1 lub 2 zdjęcia (każdego konia) dobrej jakości, w wysokiej rozdzielczości (ponumerowane wg ważności) oraz adnotację o zgodzie na ich użycie i ewentualną, niezbędną edycję na potrzeby przygotowania na ww. targi materiałów informacyjnych (katalogi, foldery, plakaty itp.).

Mile widziane będą także ok. 3-minutowe filmy dot. promowanych koni i hodowli.

Tak przygotowane prezentacje prosimy przesyłać najpóźniej do 7 października br. na adres mailowy Klubu –  pkwk@pkwk.org

 

Tomasz Chalimoniuk powołany na stanowisko Prezesa PKWK

Z dniem 8 września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Nowa Rada PKWK

30 sierpnia 2016 roku rozpoczęła się nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.), nastąpiło to w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kazimierz Górecki1


Z przykrością informujemy, że 12 lipca br., w wieku 81 lat zmarł Pan Kazimierz Górecki – wieloletni sędzia wyścigowy na Torze Służewiec.

Przez całe życie zawodowe związany był z wyścigami, najpierw jako jeździec płotowy i przeszkodowy, następnie koniuszy a po przejściu na emeryturę – sędzia u wagi.

Najbliższej rodzinie śp. Kazimierza Góreckiego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Informacja PZHKA – weryfikacja zgłoszeń do gonitw eksterierowych

W związku z pismem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich z dnia 11.04.2016 r. informujemy, że powołano nową Komisję weryfikującą udział koni w gonitwach eksterierowych:

 1. Lidia Pawłowska – Przewodnicząca,
 2. Irena Cieślak,
 3. Adam Wyrzyk,

Wnioski dotyczące weryfikacji koni należy przesyłać na adresy:

l.pawlowska@arabians.pl

lidia.pawlowska@gmail.com

Benefis trenerów Janikowskiego oraz Walickiego

W sobotę 5 grudnia 2015 r. odbył się benefis trenerów Macieja Janikowskiego oraz Andrzeja Walickiego z okazji 50-lecia ich pracy zawodowej. Zorganizowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych uroczystość miała miejsce na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której  absolwentami są obydwaj trenerzy.

Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki, po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym SGGW, w 1965 r. rozpoczęli swoją pracę na wyścigach, najpierw jako stażyści, a potem jako aspiranci trenerscy. Obydwaj w 1969 r. dostali pod opiekę swoje własne stajnie na torze Służewiec, gdzie pracują do dziś.

Część oficjalna benefisu, którą prowadził Marek Szewczyk, miała charakter konkursu z pytaniami dotyczącymi przebiegu karier obydwu utytułowanych trenerów, w którym rywalizowały poszczególne stoliki. Pytania i odpowiedzi były przeplatane wspomnieniami samych benefisantów. Najwięcej odpowiedzi, na wcale niełatwe pytania, znał stolik nr 4, przy którym siedziała załoga trenera Janikowskiego.

Następnie trenerzy Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki otrzymali pamiątkowe szarfy oraz zdjęcia od Agnieszki Marczak, która była inicjatorką tej uroczystości. Zaproszeni goście składali życzenia oraz wręczali prezenty jubilatom.

Pełnych wzruszeń opowieściom nie było końca, a wspaniała forma, jaką prezentowali jubilaci, zapowiada świętowanie kolejnych jubileuszy!

Benefis trenerów Janikowskiego i Walickiego

14

Zmiana na stanowisku Prezesa PKWK

Po południu 30 listopada br. Pani Agnieszka Marczak została odwołana ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który do czasu powołania nowego Prezesa PKWK powierzył pełnienie jego obowiązków Panu Tomaszowi Chalimoniukowi.

Nowe metody w leczeniu problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u koni wyścigowych – prelekcja Jana Treli

Polski Klub Wyścigów Konnych serdecznie zaprasza właścicieli oraz trenerów na spotkanie z lek. wet. Janem Trelą, dotyczące problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u  koni wyścigowych oraz nowych metod w diagnostyce i leczeniu tego typu schorzeń.

Jan Trela jest absolwentem studiów specjalizacyjnych chirurgii koni w Davis, USA. Po ukończeniu wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz odbyciu licznych staży zagranicznych, został przyjęty na staż w Stanach Zjednoczonych. Odbył roczną praktykę a następnie pracował w jednej z najlepszych i najnowocześniejszych klinik dla koni – Alamo Pintado Equine Medical Center w Kalifornii.

Następnie otrzymał stypendium amerykańskiego stowarzyszenia chirurgów weterynaryjnych i jako pierwszy lekarz z Polski otrzymał szansę odbycia specjalizacji (rezydentury) z chirurgii koni na najlepszym weterynaryjnym uniwersytecie w USA. W 2014 ukończył specjalizację i po zdaniu egzaminów nadany mu został prestiżowy tytuł Diplomate of American College of Veterinary Surgeons (DACVS).

Od kilku lat odbywa liczne podróże w celu podnoszenia swoich umiejętności i poznawania nowych przypadków klinicznych. Regularnie jeździ i operuje w klinikach w Dubaju, Kairze i Pardubicach, jak również prowadzi wykłady na konferencjach i zjazdach chirurgicznych na całym świecie. Od miesiąca mieszka na stałe w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 października, w restauracji Podkowa ok. godziny 18:00. Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności e-mailem na adres m.kacprzyk@pkwk.org lub pod nr tel. 664 95 90 45 do 7.10.2015 r.

Stypendium IFHRA

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru osób zainteresowanych uzyskaniem stypendium z Funduszu Stypendiów Wyścigowych Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA).
Stypendium może być przyznane w szczególności następującym kategoriom osób w wieku od 18 do 29 lat:
– jeźdźcom koni wyścigowych,
– trenerom koni wyścigowych,
– pracownikom obsługi stajni wyścigowych,
– pracownikom administracyjnym związanym z wyścigami konnymi,
– sędziom i inne osobom funkcyjnym,
– hodowcom i innym osobom związanym z hodowlą koni wyścigowych.
Procedura naboru polega na wypełnieniu przez zainteresowane osoby kwestionariusza (str. 2-5) oraz nadesłaniu go do PKWK na adres j.majewska@pkwk.org w terminie do dnia 23 września br. Spośród nadesłanych zgłoszeń Polski Klub Wyścigów Konnych wyłoni dwie osoby (jedna kobietę oraz jednego mężczyznę), których kandydatury zostaną przekazane do IFHRA.
Przed wysłaniem zgłoszeń zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, tj. IFHRA Racing Scholarship Found (RSF) oraz IFHRA Racing Scholarship Found Agreement.

 • IFHRA Racing Scholarship Found (RSF)
 • IFHRA Racing Scholarship Found Agreement
 • IFHRA RSF Questionnaire

Szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych 2015

Polski Klub Wyścigów Konnych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych. Pełnoletni kandydaci winni złożyć wniosek o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem, że nie została wobec niego prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). We wniosku należy zaznaczyć, o uprawnienia do pełnienia jakiej funkcji (sędzia starter, sędzia u celownika, sędzia u wagi, sędzia u zegara, sędzia obserwator, sędzia – członek komisji technicznej i odwoławczej) ubiega się kandydat. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 r. wraz z:

 1. zaświadczeniem o minimum średnim wykształceniu (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły),
 2. kopią dowodu wniesienia opłaty za szkolenie.

Orientacyjny termin i godziny szkolenia: 13 września – 8 listopada 2015 r. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w trakcie rozgrywania gonitw, a teoretyczne (w sali konferencyjnej PKWK) – po zakończeniu wyścigów.

Orientacyjny termin egzaminów:

– teoretyczny: ze znajomości przepisów wyścigowych odbędzie się w dniu 14 listopada br. w sali konferencyjnej PKWK,

– praktyczny: sprawdzający umiejętności niezbędne do wykonywania danej funkcji sędziego, odbędzie się w trakcie rozgrywania gonitw w dniach 15 i 22 listopada br.

Opłata za szkolenie i egzamin wynosi: 250 zł od osoby. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem szkolenia w kasie lub na konto PKWK. Kasa PKWK czynna jest pn. – pt. w godz. 8.30 – 14.30. Dane do przelewu:

Polski Klub Wyścigów Konnych

 1. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Nr konta: 58 1500 1272 1212 7003 0253 0000

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skuteczne zgłoszenie się minimum 5 kandydatów.

 • Regulamin wyścigów Konnych

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej