Kategoria: Aktualności

Wyniki głosowania wniosku o powołanie sędziów na sezon 2017

4 stycznia 2017 r., podczas IV posiedzenia, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przegłosowała wniosek do Prezesa PKWK o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2017, zgodnie z wynikami tajnego głosowania zawartymi w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów (wymagana, zwykła większość to 4 głosy „za”):

 

Opłaty na rzecz PKWK

Informujemy, że od stycznia 2017 r. sukcesywnie będzie ograniczany czas działania kasy PKWK a więc także możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w siedzibie Klubu. Zachęcamy zatem do dokonywania opłat na konto PKWK, którego dane znajdziecie Państwo tutaj.
Przypominamy jednocześnie, że wszelkie zgłoszenia i wnioski są rejestrowane i rozpatrywane pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia stosownej opłaty, której potwierdzeniem jest kopia kwitu wpłaty (lub kopia przelewu z banku, poczty, elektroniczne potwierdzenie przelewu z bankowości internetowej).

31 grudnia – termin zgłaszania klaczy i przychówku; 31 stycznia – termin zgłaszania koni i barw do sezonu 2017

Przypominamy, że 31 grudnia br. upływa termin zgłaszania klaczy i przychówku urodzonego w 2016 roku do ksiąg stadnych (zajmuje się nimi Redakcja Ksiąg Stadnych), natomiast 31 stycznia 2017 r. jest ostatnim dniem na zgłoszenie koni i barw stajennych do sezonu wyścigowego 2017 w I terminie – po nim opłata za zgłoszenie konia do krajowych gonitw wynosi 1.000 zł (zajmuje się nimi Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych).

Prosimy o niezwlekanie z dokonywaniem zgłoszeń do ostatniej chwili oraz upewnienie się telefoniczne we właściwym dziale, że dokumenty zgłoszeniowe dotarły i są kompletne.

Proszę pamiętać, że wnioski i zgłoszenia muszą być opłacone, aby można im było nadać bieg, dlatego konieczne jest dołączenie do nich potwierdzenia dokonania stosownych opłat na konto PKWK, co przyspieszy sprawę.

Informujemy również, że wnioski osób (firm), które mają nieuregulowane wobec PKWK płatności z tytułu kar wyścigowych, czy opłat związanych z działalnością wyścigową i księgami stadnymi, pozostaną bez rozpatrzenia i nie zostaną uwzględnione w stosownych rejestrach do czasu zapłacenia wszystkich należności.

27 grudnia 2016 r. – Termin składania wniosków o licencje sędziowskie na 2017 rok

Sędziowie wyścigowi, zainteresowani pełnieniem funkcji sędziego w sezonie 2017, w celu uzyskania licencji składają opłacone wnioski o licencje (do Prezesa PKWK) oraz ankiety sędziowskie* (do Rady PKWK, która m.in. na ich podstawie będzie oceniać kandydatów i głosować wniosek do Prezesa o powołanie sędziów).

*W przypadku osób, które nie pełniły funkcji sędziego w sezonie 2016 lub chciałyby pełnić inną, niż poprzednio funkcję (w ramach posiadanych uprawnień), wymagane jest wypełnienie całej ankiety, łącznie z pkt. 5 – uzasadnieniem. Pozostali sędziowie wypełniają punkty 1-4.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków o licencję sędziego to 27 grudnia 2016 r.

Proszę pamiętać, że aby wniosek o licencję został rozpatrzony, musi być wcześniej opłacony (zalecenia MRiRW). Bez opłaty licencja nie zostanie wystawiona, a bez niej kandydatura osoby o nią wnioskującej nie zostanie uwzględniona w głosowaniu Rady PKWK.

Głosowanie wniosku o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2017 odbędzie się podczas posiedzenia Rady PKWK w dniu 4 stycznia 2017 r.

Formularze można pobrać tutaj.

Dane do przelewu znajdują się tutaj.

Przeglądy i aukcje koni pełnej krwi angielskiej 2016

img_0385

Przeglądy hodowlane 2016:

29 września (czwartek) godzina 9.00 –  Stadnina Koni Długosiodło

29 września (czwartek) godzina 12.00 – Stadnina Koni Krasne

30 września (piątek) godzina 11.00 – Stadnina Koni Kozienice

 7 października (piątek) godzina 10.00 –  Stadnina Koni Iwno – Oddział Golejewko

14 października (piątek) godzina 11.00 – Stadnina Koni Strzegom –“ Skarżyce

Aukcje:

 3 października (poniedziałek) godzina 15.00 – Stadnina Koni Krasne  

17 października (poniedziałek) godzina 12.00 – Stadnina Koni Iwno – Oddział Golejewko  

24 października (poniedziałek) godzina 13.00 – Tor Służewiec – Warszawa  

19-21.10.2016 r. – 10. edycja Chińskich Targów Konnych w Pekinie

logobgen

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 – 21 października 2016 r., w Pekinie w Chinach odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Chińskich Targów Konnych (The 10th Anniversary edition of the China Horse Fair), na których Polski Klub Wyścigów Konnych będzie miał stoisko promocyjne.

Jest to okazja do rozszerzenia międzynarodowej promocji rodzimej hodowli koni wyścigowych i sportowych, dlatego też serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich koni na rynku azjatyckim do przesyłania materiałów informacyjnych nt. koni i ośrodków hodowlanych, które chcielibyście Państwo zareklamować potencjalnym klientom.

Promowane będą wszystkie konie polskiej hodowli, niezależnie od rasy i przeznaczenia.

Prezentacja musi zawierać niezbyt długi, ale treściwy tekst w jęz. ANGIELSKIM, w pliku Word do edycji (maks. 200 słów), 1 lub 2 zdjęcia (każdego konia) dobrej jakości, w wysokiej rozdzielczości (ponumerowane wg ważności) oraz adnotację o zgodzie na ich użycie i ewentualną, niezbędną edycję na potrzeby przygotowania na ww. targi materiałów informacyjnych (katalogi, foldery, plakaty itp.).

Mile widziane będą także ok. 3-minutowe filmy dot. promowanych koni i hodowli.

Tak przygotowane prezentacje prosimy przesyłać najpóźniej do 7 października br. na adres mailowy Klubu –  pkwk@pkwk.org

 

Tomasz Chalimoniuk powołany na stanowisko Prezesa PKWK

Z dniem 8 września br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Nowa Rada PKWK

30 sierpnia 2016 roku rozpoczęła się nowa kadencja Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 642 z późn. zm.), nastąpiło to w dniu zebrania się Rady tej kadencji na pierwsze posiedzenie, zwołane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kazimierz Górecki1


Z przykrością informujemy, że 12 lipca br., w wieku 81 lat zmarł Pan Kazimierz Górecki – wieloletni sędzia wyścigowy na Torze Służewiec.

Przez całe życie zawodowe związany był z wyścigami, najpierw jako jeździec płotowy i przeszkodowy, następnie koniuszy a po przejściu na emeryturę – sędzia u wagi.

Najbliższej rodzinie śp. Kazimierza Góreckiego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Informacja PZHKA – weryfikacja zgłoszeń do gonitw eksterierowych

W związku z pismem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich z dnia 11.04.2016 r. informujemy, że powołano nową Komisję weryfikującą udział koni w gonitwach eksterierowych:

  1. Lidia Pawłowska – Przewodnicząca,
  2. Irena Cieślak,
  3. Adam Wyrzyk,

Wnioski dotyczące weryfikacji koni należy przesyłać na adresy:

l.pawlowska@arabians.pl

lidia.pawlowska@gmail.com

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej