2018.06.11 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wchodzących w skład systemu HOMAS

 • Home
 • Bez kategorii
 • 2018.06.11 – ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ: Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wchodzących w skład systemu HOMAS

♦   Usługi

2. Kompleksowa opieka informatyczna oprogramowań będących w użytkowaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, wchodzących w skład systemu HOMAS

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 2-06-PKWK-2018 
 • Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym nr 2-06-PKWK-2018 
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-06-PKWK-2018 z dnia 2018.06.11 r.   
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018   
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ USŁUG – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018  
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR UMOWY – do zapytania ofertowego nr 2-06-PKWK-2018  

Komunikaty

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej