Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko / Firma Suma PLN
1 M. Kieniksman 45 460,00
2 J. Misiek i P. Ostrycharz 36 770,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 23 690,00
4 P. Myśliwczyk 22 750,00
5 A., B. i P. Żakowscy 21 850,00
6 Ł. Kuryś, A. Malejewska 17 800,00
7 J. Bończak i H. Bagiński 15 150,00
8 A. Piotrowska 12 950,00
9 V. Finchuk 11 390,00
10 Synergia – M. Melinger 9 850,00
11 W. Sudoł 6 100,00
12 D. Bińkowska 5 720,00
13 E. Puszerkiewicz 4 350,00
14 E. Kałuża 3 900,00
15 A. Kupczak 3 600,00
16 M. Wasiak 3 450,00
17 Taxon Equistro – B. Novak 1 870,00
18 J. Mazur 1 000,00
19 S. Czajkowski i S. Muszyński 350,00
20 TOK Capital Sp. z o.o. 0,00
248 000,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 17-07-2017

Lp. Nazwisko / Firma Suma PLN
1 M. Kieniksman 38 660,00
2 J. Misiek i P. Ostrycharz 29 170,00
3 A. Frontczak-Salivonchyk 23 290,00
4 P. Myśliwczyk 22 750,00
5 A., B. i P. Żakowscy 15 850,00
6 J. Bończak i H. Bagiński 14 950,00
7 Ł. Kuryś, A. Malejewska 14 600,00
8 V. Finchuk 11 390,00
9 Synergia – M. Melinger 9 450,00
10 A. Piotrowska 7 950,00
11 W. Sudoł 6 100,00
12 E. Puszerkiewicz 4 350,00
13 A. Kupczak 3 600,00
14 E. Kałuża 3 300,00
15 M. Wasiak 2 650,00
16 Taxon Equistro – B. Novak 1 870,00
17 D. Bińkowska 1 720,00
18 J. Mazur 1 000,00
19 S. Czajkowski i S. Muszyński 350,00
20 TOK Capital Sp. z o.o. 0,00
213 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 3 2 3 1 4 22 47 990,00
2 Kieniksman M. 5 4 5 0 3 1 18 33 110,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 3 7 16 16 500,00
4 Movchanets O. 2 7 2 4 1 4 20 23 690,00
5 Żakowski B. 2 5 1 3 2 5 18 18 050,00
6 Kuryś Ł. 2 2 4 0 1 11 20 17 000,00
7 Finchuk V. 2 2 3 4 4 4 19 16 740,00
8 Kieniksman R. 2 1 2 0 3 7 15 12 350,00
9 Sudoł W. 1 3 2 3 2 6 17 13 160,00
10 Miksha H. 1 2 3 2 2 4 14 12 270,00
11 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 9 15 10 250,00
12 Piotrowski L. 1 0 0 2 0 12 15 5 300,00
13 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
14 Wasiak M. 0 1 3 2 2 5 13 6 350,00
15 Misiek J. 0 0 2 0 1 7 10 2 830,00
16 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
17 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 5 7 1 850,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400,00
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
22 Bagiński S. 0 0 0 0 1 0 1 200,00
23 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
24 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 4 4 0,00
25 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
26 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
28 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
29 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
32 32 32 32 32 119 279 248 000,00

Powożący wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 17-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Salivonchyk T. 9 3 2 2 1 2 19 47 590,00
2 Kieniksman M. 4 3 4 0 3 0 14 26 710,00
3 Bagiński H. 3 1 1 1 2 5 13 16 300,00
4 Finchuk V. 2 2 2 4 3 3 16 15 740,00
5 Kuryś Ł. 2 1 2 0 1 10 16 13 800,00
6 Kieniksman R. 2 1 2 0 1 7 13 11 950,00
7 Movchanets O. 1 5 2 3 1 4 16 16 090,00
8 Żakowski B. 1 4 1 2 2 3 13 12 050,00
9 Sudoł W. 1 3 2 2 2 3 13 12 760,00
10 Ostrycharz P. 1 1 0 3 1 7 13 10 250,00
11 Kupczak A. 1 0 0 0 1 2 4 4 020,00
12 Miksha H. 0 2 3 1 2 3 11 7 870,00
13 Wasiak M. 0 1 2 2 2 5 12 5 550,00
14 Misiek J. 0 0 2 0 1 6 9 2 830,00
15 Signaievskyi P. 0 0 1 1 0 5 7 1 400,00
16 Tomczyk M. 0 0 1 0 0 3 4 1 190,00
17 Piotrowski L. 0 0 0 2 0 10 12 1 300,00
18 Novák B. 0 0 0 2 0 4 6 1 850,00
19 Żakowska Patrycja 0 0 0 1 2 1 4 1 380,00
20 Małkowski M. 0 0 0 1 0 2 3 400,00
21 Puszerkiewicz E. 0 0 0 0 1 3 4 550,00
22 Bačeková K. 0 0 0 0 1 0 1 420,00
23 Górniak W. 0 0 0 0 0 4 4 680,00
24 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
25 Najderski A. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
26 Bińkowska D. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 Olszowska K. 0 0 0 0 0 1 1 320,00
28 Kałuża W. 0 0 0 0 0 1 1 0,00
27 27 27 27 27 99 234 213 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 9 7 11 2 7 24 60 63 260,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 7 1 2 3 2 6 21 33 760,00
3 Kałuża W. 5 3 6 11 9 37 71 39 390,00
4 Misiek J. 3 8 4 7 3 22 47 36 770,00
5 Górniak W. 3 3 2 0 1 7 16 23 750,00
6 Żakowski B. 2 6 1 5 5 8 27 21 850,00
7 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
8 Kupczak A. 1 0 0 0 0 2 3 3 600,00
9 Piotrowski L. 1 0 0 0 0 0 1 4 000,00
10 Melinger M. 0 3 6 3 4 5 21 13 300,00
11 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
12 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 3 3 0,00
13 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350,00
32 32 32 32 32 119 279 248 000,00

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 17-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Kieniksman M. 8 5 8 2 5 21 49 53 260,00
2 Frontczak-Salivonchyk A. 6 1 2 2 2 4 17 29 360,00
3 Kałuża W. 5 3 5 10 6 30 59 37 590,00
4 Górniak W. 3 3 2 0 1 7 16 23 750,00
5 Misiek J. 2 6 4 6 3 18 39 29 170,00
6 Żakowski B. 1 5 1 4 5 6 22 15 850,00
7 Sudoł W. 1 1 0 0 0 0 2 6 100,00
8 Kupczak A. 1 0 0 0 0 2 3 3 600,00
9 Melinger M. 0 3 5 2 4 4 18 12 100,00
10 Novák B. (Czechy) 0 0 0 1 1 4 6 1 870,00
11 Rakowiecki A. 0 0 0 0 0 2 2 0,00
12 Muszyński S. 0 0 0 0 0 1 1 350,00
27 27 27 27 27 99 234 213 000,00

Właściciele wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko / Firma Suma
1 D. Jaskólski 159100
2 SK Janów Podlaski 142140
3 Plavac Sp. z o.o. 129660
4 UAB Žirgo Startas 124230
5 Polska AKF Sp. z o.o. 120460
6 G., R. i K. Gorczyca 96040
7 M. Gromala i K. Kozłowska 95190
8 A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński i K. Zielińska 87520
9 Wrbna Racing 86600
10 A. Zieliński, Ryszard Zieliński i A. Wyrzyk 78600
11 Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. 71080
12 A. Łabędzki 62340
13 A. Kozak, W. Raszyńska i A. Wyrzyk 53600
14 Z. Górski i K. Mirpuri 52400
15 Z. Górski 49140
16 Estel Studio Sp. z o. o. 48900
17 M. Metza-Jodłowska 44240
18 B. Olkowska 41400
19 K. Rogowski 40070
20 B. Abdrakhmanov i M. Janikowski 38400
21 V. Timoshenko 38300
22 M. Borkowski 38130
23 A. Wyrzyk 37500
24 SK Michałów 36080
25 O. Braz i T. Pastuszka 35850
26 Abbas Akbar Al Mulla 32600
27 A. Omen 32500
28 J. Precliková 32000
29 V. Vocetka 31400
30 Elektrizace Železnic Praha a.s. 31200
31 M. Krzyśków i K. Brygier 29680
32 P. Krakowiak 29160
33 D. Turkowska 28810
34 J. i J. Zalewscy 27400
35 T. Sieradzki 26920
36 A. Marczak 26090
37 SK Tarnawka – FHP „Giewont” Sp. z o.o. i M. Metza-Jodłowska 26060
38 Nessa Arabians Sp. z o.o. 24960
39 N. Kosiński 24600
40 R. Urbański i K. Rogowski 24360
41 W. Sikorski i R. Świątek 24000
42 SK Iwno i Niespodzianka 23950
43 K. Goździalski 23860
44 R. Piwko 22900
45 T. Pastuszka 22580
46 D. Zalewski 21700
47 M. Dziedzic i M. Boruta 21500
48 O. Bottura 20380
49 JC CONCEPT – J. Cukrowski Sp. komandytowa 20000
50 A. Biedrzycki – AB GLASS 19640
51 K. Mirpuri 18800
52 T. i K. Dębowscy 18340
53 A. Marczak, M. Przączak i A. Dziuba 18150
54 SK Iwno 18100
55 SK Jaroszówka 18050
56 Z. Zahariev 17720
57 M. Szpar 17700
58 J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski 17650
59 PKZ GmbH 17400
60 D. Mioduszewski 17150
61 P. Urbańska 17100
62 W. Krzemiński 16800
63 K. Kozłowska i Platinium Perfect Serwis Sp. z o.o. 16700
64 N. Magomedov 16700
65 A., M. i P. Laskowscy 16520
66 SK Michałów i E. Zahariev 16410
67 K. i M. Wolanin i M. Kozak 16000
68 SK Michałów i M. Łojek 15980
69 Millennium Stud Sp. z o.o. 15450
70 J. P. Zienkiewicz, Estel Studio Sp. z o.o., B. Abdrakhmanov i M. Janikowski 14840
71 Alfred F. Laskowski 14390
72 Futurenet Inc 14300
73 J. i K. Dobosz, A. Wyrzyk 13950
74 A. Kovćin 13800
75 M. Kobus i A. Wyrzyk 13750
76 R. Płatek 13640
77 E. Porębna 13510
78 W. Kryszyłowicz 13380
79 B. Białowąs 13000
80 E. Gilert i A. Gajos-Łątka 12950
81 J. Ryżkowski i K. Urbańczyk 12800
82 P. Falzmann 12400
83 C. J. Gołaszewski 12320
84 R. Sumiła 12240
85 M. Stanisławska 12200
86 O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka 11900
87 S. Mladenovic 11770
88 M. Biały 11500
89 K. Falba 10920
90 M. i H. Kopel 10820
91 E. Lasota 10640
92 K. Miondlikowski 10500
93 J. Ryżkowski 10420
94 K. Łukasiewicz 10400
95 M. Trela 10370
96 S. Weresiński i M. Lichocińska 10050
97 Loko trans s.r.o. 10000
98 J., D., W. i Ż. Sito 9900
99 K. Zatloukal 9900
100 J. Klimczak 9900
101 Equus Polska – W. Saniewski i M. Boruta 9800
102 A. Trela 9600
103 K. i M. Mazur 9450
104 Konrad Mazur i W. Maciejewska 9300
105 M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski i BHT Animal Trade Sp. z o.o. 9000
106 F. Dill 9000
107 BHT Animal Trade Sp. z o.o. 8800
108 Č. Olehla 8800
109 R. Ask 8720
110 Günay Equestrian Invest GmbH 8660
111 K. Dynarowska 8540
112 D. Mitrovic 8540
113 P. Szmigiel 8400
114 M. Zawada 8200
115 W. Esch 8160
116 M. i M. Wnorowscy 7920
117 I. Wójcik, A. Zielińska 7880
118 J. Głowacki 7860
119 Ł. Such i I. Władysiak 7470
120 J. Velechovská 7300
121 T., E. i J. Rucińscy 7210
122 W. Raszyńska i K. Szymański 7200
123 A. i R. Zielińscy, Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. 7100
124 Crows s.r.o. 7060
125 SK Iwno i M. Łojek 7000
126 I., D. i M. Jaskólscy 7000
127 K. Urbańczyk 6960
128 A. Wójtowicz 6800
129 Bobrowiec Osada Sp. z o.o. 6700
130 J. Traka 6600
131 K. Bukład 6580
132 J. Nesteruk i K. Kamińska 6360
133 T. Nowak 6240
134 J. Rubiś i A. Pałczyńska 6100
135 K. Zakolski 5960
136 SK Iwno i E. Zahariev 5940
137 Ch. Ruiz-Fouquet 5920
138 W. Guz 5700
139 B. i M. Pokrywka 5670
140 G. Kozak 5600
141 S. W. Chaboski i K. Urbańczyk 5600
142 M. Gołębiowska 5500
143 K. Antos-Janikowska i M. Janikowski 5400
144 R. Świątek 5060
145 SK Moszna i M. Janikowski 5000
146 Evidencia Dokumentation HB 5000
147 M. i P. Włostowscy, A. Jakob 4750
148 A. Borkowski 4270
149 M. Dziurzyński, A. Kupczyński i A. Stefańska 4200
150 Barjas M MS Alajmi 4080
151 C. Albrecht 4000
152 L. Błaszczyk 3880
153 Niespodzianka 3880
154 Bohema – M. Bochiński i A. Wyrzyk 3600
155 K. Zawiliński 3530
156 K. Maryniak 3430
157 R. Ptach 3400
158 P. Wasilewski 3360
159 B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T. 3150
160 SK Krasne i BETA J. Kozłowski 3100
161 M. Stelmaszczyk i M. Wnorowski 3040
162 M. Przączak 2800
163 G. Kogut 2780
164 A. Maślanka 2720
165 G. Sęczek 2720
166 K. Borowska i K. Dolińska-Witkowska 2720
167 E. i R. Urbańscy 2700
168 Moravol, s.r.o. 2700
169 V. Pospíšil 2700
170 S. Plavac i M. Łojek 2500
171 W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska 2450
172 B. i M. Hamburger, R. Świątek 2440
173 SK Iwno i P. Wróblewski 2400
174 Stebel Sp. z o.o. 2380
175 A. Škrášková 2300
176 U. i W. J. Engel 2280
177 Z. Keclik 2100
178 J. Votava 2100
179 Elektrovasury s.r.o., V. Sura 2020
180 M. Kosicki i P. Nojszewski 1920
181 M. Thiry 1830
182 Ekofarma Rybár 1800
183 M. Gołębiowska i M. Łojek 1800
184 E. i L. Kasprowicz 1800
185 L. Komárek 1800
186 M. Sijka 1760
187 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 1750
188 M. Kryszyłowicz 1680
189 SK Krasne i M. Janikowski 1590
190 K. Kozłowska i K. Miondlikowski 1550
191 SK Moszna i M. Łojek 1500
192 R. Mamajek 1410
193 M. Rogowska 1400
194 M. Łojek, I. i M. Wolscy, M. Zawada 1400
195 M. Kosicki i L. Staniszewski 1360
196 M. Kosicki 1360
197 A. Urbanowski 1360
198 P. Głowacki 1250
199 J. Rejman 1220
200 T. Nowakowski i M. Salamon 1220
201 T. Pastuszka i N. Dahan 1210
202 B. Zuzek 1160
203 MB Arabians Sp. z o.o. 1160
204 M. Kosicki i R. Grotkowska-Kosicka 1070
205 Niespodzianka i J. Nesteruk 1050
206 My First Racehorse Ltd 1050
207 Y. Baizharkinov 1050
208 R. Z. Zieliński 1020
209 J. Ryżkowski i D. Zalewski 960
210 SK Iwno i K. Rogowski 900
211 MK M. Kaszubowski 900
212 Crows Spol s.r.o. – L. Vranova 800
213 P. Kašný 700
214 T. Rybicki 700
215 E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk 700
216 Volteo Horse Service 700
217 G. Łątka 690
218 G. Dudek 680
219 SK Michałów i B. Głowacki 680
220 T. Czerwiński 610
221 D. Such 610
222 P. Pirzecki i N. Hendzel 610
223 Roman Mamajek i J. Gurbiel 610
224 S. Chrząstowski 600
225 M. Łojek i M. Zawada 580
226 J. Sawicki 500
227 Ch. Schriever 350
228 SK Moszna, H. Bryzek, T. Sosińska, K. Antos-Janikowska 350
229 R. Zieliński, C. Pogonowski, A. Walicki 350
230 Uni-Res Sp. z o.o. 300
231 A. Schaffner, K. Rutz i K. Urbańczyk 290
232 M. Norenius – Stal Järsgarden 240
233 R. Szpar 240
234 A. Iżewska 240
235 M. Mełnicki 240
236 SK Krasne 0
237 M. Kosicki i E. Grotkowska 0
238 S. i M. Dupliccy 0
239 J. Domańska 0
240 A. Milanov 0
241 R. Benš 0
242 K. Stoch 0
243 T. Pastuszka i Y. Hamad 0
244 M. Filipowska 0
245 R. Czernik 0
246 B. Dolniak – Regen Medicine 0
247 P. i J. Łucki 0
248 A. Frątczak i K. Zawiliński 0
249 L. Boharewicz 0
250 W. Pawlak 0
251 R. Połeć i G. Płociński 0
252 P. Talarek 0
253 MM Invest i Maria Bober 0
254 E. Wołoszyn 0
255 A. Sadowski, B. Owczarczyk, T. Walczyński, E. Gębura i R. Gorczyca 0
256 SK Krasne i Niespodzianka 0
257 K. Litwiniak 0
258 Crows spol s.r.o. – N. Vranova 0
259 P. Drutowski 0
260 Equus Polska – W. Saniewski i M. Kacprzyk 0
261 Staj Ždarsky 0
262 Estel Studio Sp. z o.o. i J. P. Zienkiewicz 0
263 A. Żyłkowska i E. Porębna 0
264 A. Lange 0
3644200

Trenerzy wg. zajętych miejsc w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwisko Im IIm IIIm IVm Vm BM LS Suma
1 Wyrzyk A. 25 24 16 20 11 37 133 507270
2 Borkowski M. 21 11 13 12 7 21 85 314430
3 Kozłowski J. 17 14 13 6 4 13 67 269720
4 Ziemiański K. 16 9 15 15 22 49 126 210190
5 Jodłowski M. 13 12 5 10 13 20 73 169190
6 Romanowski M. 12 11 12 12 12 35 94 119160
7 Vasyutov S. 12 5 8 8 9 11 53 128250
8 Dębowski T. 11 12 14 7 14 28 86 147460
9 Olkowski W. 11 11 12 8 7 40 89 366630
10 Świątek R. 9 8 13 13 9 21 73 143480
11 Kacprzyk M. 8 8 3 8 4 19 50 136940
12 Janikowski M. 6 9 10 5 4 23 57 127100
13 Zielińska A. 6 6 4 4 6 12 38 83050
14 Pastuszka T. 6 6 4 3 7 18 44 59640
15 Piątkowski P. 6 3 1 1 1 6 18 50740
16 Rogowski K. 5 7 18 17 23 55 125 106280
17 Zahariev E. 4 11 5 9 7 25 61 87680
18 Łojek M. 4 8 11 11 4 30 68 81580
19 Poles P. (CZE) 4 2 3 1 1 2 13 69000
20 Laskowski A. 4 1 5 6 10 8 34 46120
21 Boruta M. 2 4 3 3 0 3 15 31300
22 Krzyśków M. 2 3 4 0 1 2 12 29680
23 Urbańczyk K. 2 3 1 0 1 6 13 25650
24 Wróblewska I. 2 2 3 3 0 7 17 30400
25 Mioduszewski D. 2 1 0 0 1 0 4 17150
26 Kryszyłowicz W. 1 5 3 6 7 18 40 32310
27 Głowacki B. 1 4 0 2 0 7 14 19040
28 Wnorowski M. 1 2 1 3 1 3 11 10960
29 Gajos-Łątka A. 1 2 0 0 3 4 10 13640
30 Zawgorodny S. 1 1 3 1 3 2 11 11220
31 Porębna E. 1 1 1 5 4 8 20 16290
32 Głowacki J. 1 0 2 2 2 2 9 9110
33 Walicki A. 1 0 2 0 2 3 8 15800
34 Popelka S. (CZE) 1 0 0 0 0 0 1 10000
35 Zalewski D. 0 3 2 3 3 12 23 22660
36 Wróblewski G. W. (CZE) 0 3 1 0 0 2 6 17500
37 Domańska J. 0 2 1 1 3 11 18 8100
38 Piwko R. 0 2 0 1 0 2 5 22900
39 Bodlák R. (CZE) 0 2 0 1 0 0 3 37000
40 Kosicki M. 0 1 1 3 1 5 11 5710
41 Zawiliński K. 0 0 2 1 2 6 11 3530
42 Kryszyłowicz M. 0 0 1 4 2 5 12 6180
43 Ivashchenko S. 0 0 1 1 1 3 6 2380
44 Olehla Č. (CZE) 0 0 1 0 1 3 5 10900
45 Baštová P. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 2700
46 Votava J. (CZE) 0 0 1 0 0 0 1 2100
47 Škrášková A. (CZE) 0 0 0 1 1 4 6 2300
48 Kovář S. (CZE) 0 0 0 1 0 1 2 1800
49 Szpar R. 0 0 0 0 1 8 9 240
50 Theimer M. (CZE) 0 0 0 0 1 3 4 800
51 Mełnicki M. 0 0 0 0 1 1 2 240
52 Kašný P. (CZE) 0 0 0 0 1 0 1 700
53 Talarek P. 0 0 0 0 0 3 3 0
54 Hanáček J. (SVK) 0 0 0 0 0 1 1 0
55 Porkátová I. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0
56 Lempochnerová V. (CZE) 0 0 0 0 0 1 1 0
57 Romano R. (ITY) 0 0 0 0 0 1 1 0
58 Łucki P. 0 0 0 0 0 1 1 0
219 219 220 218 218 612 1706 3644200

Reproduktory pełnej krwi angielskiej wg. wygranych sum ogółem w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwa Startowało Zwycięzców Pierwszych Startów Suma Średnio na konia
1 Bushranger (IRE) 3 3 5 8 176600 58866.67
2 Nowogródek 16 8 11 57 149130 9320.63
3 Ecosse (FR) 17 4 6 54 127790 7517.06
4 Harbour Watch (IRE) 2 1 2 5 103600 51800.00
5 Look Honey (IRE) 2 1 1 5 86600 43300.00
6 American Post (GB) 2 2 3 5 86200 43100.00
7 Tempelwächter (GER) 21 5 6 64 85700 4080.95
8 Belenus (GER) 7 3 6 20 62640 8948.57
9 Sinndar (IRE) 2 2 2 7 60860 30430.00
10 No Risk At All (FR) 1 1 2 4 53600 53600.00
11 Roulette (GB) 4 1 2 12 51880 12970.00
12 Jape (USA) 6 1 1 16 42590 7098.33
13 Needham’s Fort (USA) 16 4 4 32 42050 2628.13
14 Grand Presidium (USA) 8 2 2 29 41980 5247.50
15 Windsor Knot (IRE) 2 1 1 5 40500 20250.00
16 Arithmancer (USA) 4 2 4 10 39600 9900.00
17 Indy Champ (USA) 9 2 2 25 36580 4064.44
18 Forever Bond (BRZ) 11 2 2 39 35580 3234.55
19 Lord of England (GER) 2 2 2 5 35400 17700.00
20 Redoute’s Choice (AUS) 2 2 2 4 34800 17400.00
21 Cima de Triomphe (IRE) 2 1 2 7 34420 17210.00
22 Campanologist (USA) 1 1 4 4 33600 33600.00
23 Holy Roman Emperor (IRE) 2 1 1 5 33200 16600.00
24 Sorbie Tower (IRE) 12 1 1 33 32230 2685.83
25 Way Of Light (USA) 1 0 0 1 32000 32000.00
26 Exaltation (IRE) 5 2 3 16 29750 5950.00
27 Ruten (USA) 11 2 2 27 29170 2651.82
28 Da Xian 2 2 3 8 28870 14435.00
29 Cloword (IRE) 4 2 2 10 26810 6702.50
30 Soldier of Fortune (IRE) 5 2 2 13 25450 5090.00
31 Samum (GER) 3 1 1 12 24730 8243.33
32 Fast and Furious (FR) 6 2 2 15 24200 4033.33
33 October (USA) 6 1 1 14 22950 3825.00
34 Suteki Shinsukekun (USA) 3 0 0 6 22900 7633.33
35 Youmzain (IRE) 4 2 2 10 20900 5225.00
36 Rainbows For Life (CAN) 1 0 0 1 20000 20000.00
37 Fast Company (IRE) 3 2 2 8 19000 6333.33
38 Duke of Marmalade (IRE) 2 1 1 4 18440 9220.00
39 Calming Influence (IRE) 7 1 1 10 18350 2621.43
40 Rip Van Winkle (IRE) 3 0 0 8 18200 6066.67
41 Barastraight (GB) 1 1 2 4 18000 18000.00
42 Dalakhani (IRE) 1 1 2 3 17650 17650.00
43 Safety Wire (IRE) 1 1 2 5 16310 16310.00
44 Speightstown (USA) 1 1 2 2 16000 16000.00
45 Aussie Rules (USA) 1 1 1 4 15790 15790.00
46 Sixties Icon (GB) 1 1 1 4 15400 15400.00
47 Tiger Cafe (JPN) 4 1 1 5 15100 3775.00
48 Frozen Power (IRE) 2 1 1 8 14730 7365.00
49 Arcano (IRE) 2 1 1 5 14450 7225.00
50 Heliostatic (IRE) 2 1 1 8 14350 7175.00
51 Wiener Walzer (GER) 1 0 0 1 14000 14000.00
52 Fly To The Stars (GB) 3 1 1 13 13950 4650.00
53 Kentucky Dynamite (USA) 3 1 1 8 13850 4616.67
54 Vale of York (IRE) 1 1 2 3 13700 13700.00
55 Don Corleone (GB) 1 0 0 3 13000 13000.00
56 Kharoud (FR) 2 1 1 6 12950 6475.00
57 Refuse To Bend (IRE) 1 1 1 5 12850 12850.00
58 Royal Court (IRE) 3 0 0 6 12530 4176.67
59 Jovellanos 2 1 2 5 12200 6100.00
60 Thewayyouare (USA) 2 1 1 6 12000 6000.00
61 Art Connoisseur (IRE) 1 0 0 4 11760 11760.00
62 Johnny Red Kerr (USA) 2 1 1 7 11450 5725.00
63 Zebedee (GB) 1 1 1 4 11400 11400.00
64 High Chaparral (IRE) 1 1 1 4 10920 10920.00
65 Orient Rock (IRE) 1 1 1 3 10500 10500.00
66 Hurricane Cat (USA) 1 1 1 4 10300 10300.00
67 Dr Fong (USA) 1 0 0 3 10200 10200.00
68 Excellent Art (GB) 1 0 0 6 10100 10100.00
69 Cape Benedict (IRE) 2 1 1 4 10050 5025.00
70 Medecis (GB) 1 1 1 1 10000 10000.00
71 Exeed And Excel (AUS) 1 1 1 4 9900 9900.00
72 Professional (IRE) 2 1 1 3 9800 4900.00
73 Dansili (GB) 1 1 1 3 9800 9800.00
74 Roderic O’Connor (IRE) 2 1 1 5 9630 4815.00
75 Terssio (IRE) 2 0 0 2 9000 4500.00
76 Elusive Pimpernel (USA) 1 1 1 1 9000 9000.00
77 Gentlewave (IRE) 1 0 0 4 8600 8600.00
78 Glavalcour (FR) 1 1 1 3 8540 8540.00
79 Zambezi Sun (GB) 1 0 0 3 8200 8200.00
80 Stormy River (FR) 2 0 0 4 8160 4080.00
81 Rio de La Plata (USA) 1 0 0 4 7750 7750.00
82 Big Bad Bob (IRE) 1 0 0 4 7600 7600.00
83 Jukebox Jury (IRE) 1 1 1 3 7530 7530.00
84 Archipenko (USA) 1 1 1 2 7350 7350.00
85 Enjoy Plan (USA) 3 0 0 6 7200 2400.00
86 Naaqoos (GB) 1 1 1 4 7000 7000.00
87 Kodiac (GB) 1 1 1 3 7000 7000.00
88 Soldier Hollow (GB) 1 1 1 3 7000 7000.00
89 Myboycharlie (IRE) 1 0 0 5 6950 6950.00
90 Red Rocks (IRE) 1 0 0 3 6600 6600.00
91 Mr Alkohol (GB) 1 1 1 4 6450 6450.00
92 Le Cadre Noir (IRE) 2 0 0 5 6100 3050.00
93 Aramus (CHI) 2 0 0 6 5940 2970.00
94 Rhodesian winner (GER) 1 0 0 8 5850 5850.00
95 Dżulietto 1 0 0 3 5670 5670.00
96 Scufiott (GB) 1 0 0 3 5600 5600.00
97 Montbard 1 0 0 8 5200 5200.00
98 Kornel 2 0 0 5 5100 2550.00
99 Linda’s Lad (GB) 1 0 0 3 4920 4920.00
100 Sir Prancealot (IRE) 1 0 0 3 4900 4900.00
101 Clodovil (IRE) 1 0 0 4 4750 4750.00
102 Alandi (IRE) 2 0 0 2 4500 2250.00
103 Alaska River (GER) 1 0 0 4 4270 4270.00
104 Deportivo (GB) 1 0 0 3 4270 4270.00
105 Power (GB) 1 0 0 2 4200 4200.00
106 Country Club (GB) 2 0 0 6 4150 2075.00
107 Golden Tirol (GER) 5 0 0 14 4120 824.00
108 Martaline (FR) 1 0 0 1 4000 4000.00
109 Byron (GB) 1 0 0 4 3800 3800.00
110 Ratibor (USA) 2 0 0 5 3650 1825.00
111 Muhtathir (GB) 1 0 0 1 3600 3600.00
112 Lujain (USA) 1 0 0 2 3410 3410.00
113 San Moritz 1 0 0 4 3330 3330.00
114 Camacho (GB) 1 0 0 2 3150 3150.00
115 Full of Gold (FR) 1 0 0 2 2800 2800.00
116 Mamool (IRE) 1 0 0 1 2800 2800.00
117 Satin Stone (USA) 2 0 0 5 2790 1395.00
118 Randezvous (IRE) 1 0 0 3 2790 2790.00
119 Alywar (USA) 1 0 0 5 2780 2780.00
120 Estejo (GER) 6 0 0 10 2700 450.00
121 Turgeon (USA) 1 0 0 1 2700 2700.00
122 Scater 1 0 0 1 2700 2700.00
123 Zarewitsch (IRE) 2 0 0 5 2600 1300.00
124 König Turf (GER) 1 0 0 2 2500 2500.00
125 Hamond (GER) 1 0 0 3 2440 2440.00
126 Panis (USA) 1 0 0 1 2440 2440.00
127 Henrythenavigator (USA) 2 0 0 7 2400 1200.00
128 Security Risk (USA) 1 0 0 1 2100 2100.00
129 Bully Pulpit (USA) 1 0 0 1 2100 2100.00
130 So You Think (NZ) 1 0 0 4 2000 2000.00
131 Normen (GER) 1 0 0 1 1830 1830.00
132 Falco (USA) 1 0 0 4 1800 1800.00
133 Alhijaz (GB) 2 0 0 3 1800 900.00
134 Sholokhov (IRE) 1 0 0 2 1800 1800.00
135 Air Chief Marshal (IRE) 1 0 0 1 1800 1800.00
136 Domedriver (IRE) 1 0 0 1 1800 1800.00
137 Rock of Gibraltar (IRE) 1 0 0 1 1800 1800.00
138 In Camera (IRE) 2 0 0 5 1400 700.00
139 Zamindar (USA) 1 0 0 2 1400 1400.00
140 Majestic Warrior (USA) 1 0 0 1 1400 1400.00
141 Ajvaz Dream (IRE) 1 0 0 3 1200 1200.00
142 Evasive (GB) 2 0 0 3 1050 525.00
143 Le Havre (IRE) 1 0 0 3 1050 1050.00
144 Areion (GER) 1 0 0 2 1050 1050.00
145 Tamayuz (GB) 1 0 0 1 1050 1050.00
146 Noel (GER) 1 0 0 2 900 900.00
147 Daro Sopran (GER) 1 0 0 2 900 900.00
148 Mukhalif (IRE) 1 0 0 2 800 800.00
149 Slickly (FR) 1 0 0 4 700 700.00
150 Haatef (USA) 1 0 0 3 450 450.00
151 Ellusive Look (USA) 1 0 0 3 350 350.00
152 Janosz 1 0 0 2 350 350.00
153 Zafonium (USA) 1 0 0 6 0 0.00
154 Boreas Rush (GB) 1 0 0 5 0 0.00
155 Literato (FR) 1 0 0 4 0 0.00
156 Tiger Hill (IRE) 1 0 0 3 0 0.00
157 Contat (GER) 1 0 0 2 0 0.00
158 Tertullian (USA) 1 0 0 2 0 0.00
159 Binary File (USA) 1 0 0 2 0 0.00
160 Apse (FR) 1 0 0 2 0 0.00
161 Silver Whistle (USA) 1 0 0 2 0 0.00
162 Irocco 1 0 0 1 0 0.00
163 Zanatar (FR) 1 0 0 1 0 0.00
164 Assessor (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
165 Camill (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
166 Dark Angel (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
167 Karakalla 1 0 0 1 0 0.00
168 Tchavsar (USA) 1 0 0 1 0 0.00
169 Stroll (USA) 1 0 0 1 0 0.00
170 Kheleyf (USA) 1 0 0 1 0 0.00
171 Solo Banco (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
172 Kilimandżaro 1 0 0 1 0 0.00
173 Hawkeye (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
174 Ryan (IRE) 1 0 0 1 0 0.00
398 109 138 1077 2645200

Reproduktory czystej krwi arabskiej wg. wygranych sum w okresie od 01-01-2017 do 24-07-2017

Lp. Nazwa Startowało Zwycięzców Pierwszych Startów Suma Średnio na konia
1 Murhib 7 5 7 15 81800 11685.71
2 Kahil Al Shaqab 27 5 5 58 67500 2500.00
3 Ontario HF 15 3 3 46 61780 4118.67
4 Munjiz 7 3 5 19 45570 6510.00
5 Ainhoa St Faust 2 1 2 5 41480 20740.00
6 Jalnar Al Khalidiah 2 2 4 6 34100 17050.00
7 Amer 3 3 3 11 34060 11353.33
8 Khalid El Biwaibiya 1 1 2 3 30800 30800.00
9 Abyad AA 4 3 3 9 28420 7105.00
10 El Omari 7 1 1 26 27920 3988.57
11 Dahess 12 3 3 29 25170 2097.50
12 Amarant 6 2 2 16 24060 4010.00
13 Portmer 4 3 3 7 23990 5997.50
14 Majd Al Arab 4 3 3 11 20050 5012.50
15 Nougatin 3 1 2 9 20030 6676.67
16 Donner 2 2 2 8 17700 8850.00
17 Bariq Al Amal 2 1 2 9 16960 8480.00
18 Nashwan Al Khalidiah 2 1 1 6 16840 8420.00
19 Nayef Al Khalidiah 3 1 1 5 15640 5213.33
20 Chndaka 1 1 1 3 15520 15520.00
21 Akbars 8 1 1 20 14140 1767.50
22 Neron 5 1 1 10 14140 2828.00
23 Fedain 2 2 2 4 14000 7000.00
24 Alert 3 1 1 6 13600 4533.33
25 Marvin El Samawi 1 1 2 2 13600 13600.00
26 Dormane 2 0 0 7 13020 6510.00
27 Equator 6 1 1 13 12220 2036.67
28 NivourGonnaTouchThis 4 1 1 8 11940 2985.00
29 Wadi Nur 2 1 1 7 11360 5680.00
30 Marwan I 2 1 1 6 11360 5680.00
31 Mahabb 1 1 1 3 10800 10800.00
32 Djon 1 1 2 2 10600 10600.00
33 Hamasecha 1 1 1 4 10240 10240.00
34 Von 5 0 0 12 10010 2002.00
35 Akbar 1 1 1 3 9940 9940.00
36 Nasch 1 1 1 2 9520 9520.00
37 DF Siraj 1 1 1 3 9000 9000.00
38 Vasyli Kossack 6 0 0 19 8720 1453.33
39 El Wodkine 2 1 1 5 8450 4225.00
40 Echo Ofira 1 0 0 1 8000 8000.00
41 Esparto 5 0 0 12 7200 1440.00
42 Eldon 1 1 1 4 6960 6960.00
43 Nicolas 1 1 1 1 6800 6800.00
44 Prado 1 1 1 1 6800 6800.00
45 Empire 4 0 0 12 6540 1635.00
46 Akim De Ducor 1 0 0 2 6000 6000.00
47 Via Verdi Kossack 2 1 1 7 5960 2980.00
48 Nizam 1 1 1 1 5800 5800.00
49 Darweesh 1 1 1 2 5600 5600.00
50 ZT Maghossny 2 0 0 6 5500 2750.00
51 Amadis 2 1 1 2 5500 2750.00
52 Wiek 5 0 0 15 4540 908.00
53 Hyyaf Al Khalediah 1 0 0 3 4220 4220.00
54 Adwokat 1 0 0 3 3880 3880.00
55 Sarrab 1 0 0 3 3050 3050.00
56 The Wiking 1 0 0 3 2880 2880.00
57 Echo-Gazal 2 0 0 5 2720 1360.00
58 Lawrence El Gazal 2 0 0 4 2720 1360.00
59 QR Marc 1 0 0 3 2720 2720.00
60 Asraa Min Albarq 1 0 0 1 2720 2720.00
61 Eden C 1 0 0 3 2380 2380.00
62 Sambist 1 0 0 2 2320 2320.00
63 Forteynas Magic 1 0 0 4 2180 2180.00
64 Neiron 2 0 0 5 2160 1080.00
65 Satis 1 0 0 2 2040 2040.00
66 Perkal 3 0 0 6 2010 670.00
67 The Kentuckian 1 0 0 2 1920 1920.00
68 Armeec 3 0 0 5 1700 566.67
69 Karamba 1 0 0 2 1360 1360.00
70 Ghazallah 1 0 0 3 1070 1070.00
71 Fend 1 0 0 3 960 960.00
72 Padishah 1 0 0 1 870 870.00
73 Shanghai EA 5 0 0 10 840 168.00
74 Sabat 2 0 0 3 680 340.00
75 Eryks 2 0 0 2 680 340.00
76 Kabsztad 1 0 0 3 500 500.00
77 Don Carlos 2 0 0 2 500 250.00
78 Da Adios 1 0 0 4 400 400.00
79 Madras Kossack 1 0 0 2 390 390.00
80 Gazal Al Shaqab 1 0 0 3 340 340.00
81 Vitorio TO 1 0 0 2 340 340.00
82 Ekstern 2 0 0 7 240 120.00
83 Khoutoubia 1 0 0 4 240 240.00
84 MVA Prince Vayu 1 0 0 2 240 240.00
85 Gazwan Al Nasser 1 0 0 2 240 240.00
86 Djelforce 1 0 0 1 240 240.00
87 Mogador 1 0 0 5 0 0.00
88 Good Boy 1 0 0 3 0 0.00
89 BV Pigmalion 1 0 0 2 0 0.00
90 Wojnicz 1 0 0 2 0 0.00
91 Kara Shar 1 0 0 1 0 0.00
92 Pogrom 1 0 0 1 0 0.00
93 Enkar 1 0 0 1 0 0.00
251 69 81 628 999000

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej