Składy sędziowskie na sezon 2017

Komisja Odwoławcza:

 1. Iwona Chojnowska,
 2. Jacek Łojek,
 3. Andrzej Stasiowski,
 4. Adam Wiśniewski.

Komisja Techniczna dla Toru Wyścigów Konnych w Warszawie – Służewiec:

 1. Małgorzata Batsch,
 2. Jakub Kasprzak,
 3. Jarosław Koch,
 4. Aleksandra Litwiniak,
 5. Filip Sondij,
 6. Maria Werenowska.

Komisja Techniczna dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice:

 1. Krzysztof Ksztoń,
 2. Konrad Andrzej Politowicz,
 3. Małgorzata Szewczyk,
 4. Monika Tyborowska,
 5. Alicja Zawgorodna.

Komisja Techniczna dla Toru Wyścigów Konnych w Sopocie – Hipodrom-Sopot:

 1. Małgorzata Batsch,
 2. Krzysztof Ksztoń,
 3. Konrad Andrzej Politowicz,
 4. Małgorzata Szewczyk,
 5. Maria Werenowska.

Sędziowie techniczni dla torów wyścigów konnych w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie:

a) Sędziowie u wagi:

 1. Agnieszka Bienert
 2. Stanisław Gulajew
 3. Joanna Majewska
 4. Anna Przydatek
 5. Paweł Wroczyński

b) Sędziowie starterzy

 1. Włodzimierz Broniszewski
 2. Ryszard Jasiukiewicz
 3. Monika Liebenthal
 4. Tadeusz Metza
 5. Damian Walawender
 6. Józef Wesołowski

c) Sędziowie u celownika:

 1. Krzysztof Bielecki
 2. Krzysztof Chmiel
 3. Maciej Dobrowolski
 4. Zofia Górska
 5. Mirosław Kustra
 6. Anna Przydatek
 7. Marcin Tarnowski

d) Sędziowie u zegara:

 1. Jerzy Gnat
 2. Agnieszka Kwarta-Kusińska
 3. Michał Nowacki
 4. Bożena Owczarczyk
 5. Karol Szpar

e) Sędziowie obserwatorzy:

 1. Ewa Boreysza
 2. Małgorzata Fabiańska
 3. Katarzyna Kozłowska
 4. Magdalena Siestrzencewicz
 5. Paweł Szpar

Zarządzenia 2017

ROK:


 • Zarządzenie nr 01/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, KT-Warszawa 
 • Zarządzenie nr 02/2017 – Składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
 • Zarządzenie nr 03/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 04/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. ustny 
 • Zarządzenie nr 05/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa 
 • Zarządzenie nr 06/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław 
 • Zarządzenie nr 08/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 09/2017 – Nagrody dodatkowe PKWK 
 • Zarządzenie nr 10/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 11/2017 – Składy sędziowskie: KT-Wrocław uzupełnienie 
 • Zarządzenie nr 12/2017 – Komisja egzaminacyjna 2017 – jeźdźcy, powożący 
 • Zarządzenie nr 13/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Sopot 
 • Zarządzenie nr 14/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY (Kraków) egz. pisemny 
 • Zarządzenie nr 15/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 16/2017 – Sędziowie, lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław-PZK 
 • Zarządzenie nr 17/2017 – Lekarze medycyny i weterynarii Warszawa – aktualizacja 
 • Zarządzenie nr 18/2017 – Komisja egzaminacyjna TRENERZY egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 19/2017 – Komisja egzaminacyjna SĘDZIOWIE egz. pisemny i ustny Warszawa 
 • Zarządzenie nr 23/2017 – Cennik opłat pobieranych przez PKWK – ważny od 01.01.2018 r. 

 

Nominacje PKWK do nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards 2016

Nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards stanowią jedną z inicjatyw H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival i przyznawane są w 15 kategoriach dla uhonorowania osiągnięć kobiet w wyścigach konnych oraz rajdach długodystansowych.

 

Uprzejmie informujemy, że Polski Klub Wyścigów Konnych zgłosił następujące nominacje do nagrody H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards za rok 2016:

Kategoria TRENERPani Małgorzata Łojek oraz Pani Kamila Urbańczyk

Kategoria WŁAŚCICIELPani Magdalena Gromala i Pani Katarzyna Kozłowska

Kategoria HODOWCA Pani Magdalena Gromala

Kategoria DŻOKEJ ZAWODOWYPani Cornelia Fraisl

Kategoria NAJLEPSZA KLACZ 3-LETNIAShannon Queen (Ainhoa St. Faust – Sasanka Fata/Sam Tiki), hodowca: Pani Magdalena Gromala, właściciel: Pani Magdalena Gromala i Pani Katarzyna Kozłowska, trener: Pan Janusz Kozłowski

Kategoria NAJLEPSZA KLACZ 4-LETNIAMuhfuza Fata (Chndaka – Minerva / Santhos), hodowca: Pan Longin Błachut, właściciel: SK Tarnawka – FHP “Giewont” Sp. z o.o., trener: Pan Maciej Jodłowski

Kategoria OSIĄGNIĘCIA ŻYCIOWEPani Dorota Kałuba

Kategoria NAJLEPSZY UCZEŃPani Joanna Wyrzyk.

 

Ogłoszenie zdobywczyń nagród  H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Darley Awards  odbędzie się w dniu 31 marca br., w Dolby Theatre w Hollywood.

Zarządzenia 2016

ROK:


  • Zarządzenie nr 01/2016 – składy sędziowskie: Komisja Odwoławcza, Warszawa, Wrocław, Sopot 
  • Zarządzenie nr 04/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 05/2016 – nagrody dodatkowe PKWK 
  • Zarządzenie nr 06/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 07/2016 – zmiana w składach KO i KT – Warszawa 
  • Zarządzenie nr 09/2016 – uzupełnienie składu KT – Wrocław 
  • Zarządzenie nr 11/2016 – lekarze medycyny i weterynarii – Sopot 
  • Zarządzenie nr 12/2016 – sędziowie oraz lekarze medycyny i weterynarii – Buczków 

Komunikat nr 3 – stosowanie podków

Na podstawie §18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536) i w zw. z Art. 7 Międzynarodowego Porozumienia na temat Wyścigów Konnych i Hodowli (International Agreement on Breeding, Racing and Wagering) opublikowanym przez IFHA, Polski Klub Wyścigów Konnych ustala przykładowe wzory podków zabronionych i dopuszczonych do stosowania w gonitwach rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób okucia.

Pełna treść Komunikatu nr 3/2017  

Zmiany w przepisach dot. używania bata w wyścigach rozgrywanych we Francji

Od 1 lutego br. roku we Francji obowiązują nowe przepisy dotyczące używania bata w gonitwach. Maksymalna dopuszczalna liczba uderzeń batem została zmniejszona z 8 do 6.

Każde przekroczenie ustalonego limitu podlega karze.

Na jeźdźca, który przekroczy dopuszczalny limit i użyje bata w wyścigu od 7 do 10 razy, sędziowie nałożą karę minimum 75 €. Drugie wykroczenie, polegające na nadużyciu bata w przedziale 7-10 razy, będzie karane zawieszeniem licencji.

Uderzenie batem 11 razy i więcej będzie karane zawieszeniem licencji na dosiadanie koni.

Ponadto France Galop informuje, że:

Karze podlegać będą także jeźdźcy, którzy użyją bata w sposób brutalny, użyją bata względem konia, który nie poprawia pozycji w wyścigu, jak również użyją go nieprawidłowo przed rozpoczęciem wyścigu.

Jedynymi dozwolonymi we Francji batami są baty „miękkie” (padded whips, soft-whips), które robią więcej hałasu niż krzywdy. W związku z powyższym, w trakcie wyścigu jeźdźcy powinni zwracać uwagę na gesty wykonywane podczas składania się do uderzenia batem, gdyż mogą one zostać negatywnie odebrane przez publiczność.

 

Info: http://www.france-galop.com/en/content/new-whip-rules-apply-france-feb-1st

Orzeczenia KT 2017

§ 118 ust. 6 Regulaminu wyścigów konnych:
Osoba ukarana karą pieniężną wpłaca kwotę pieniężną z tytułu orzeczonej kary na rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Art. 26. Ustawy o wyścigach konnych:

 • ust. 2: Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem – za pośrednictwem tej komisji.
 • ust. 4: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

Za pośrednictwem komisji technicznej oznacza, że odwołania składa się DO KOMISJI TECHNICZNEJ.

Proszę nie przesyłać odwołań bezpośrednio do Komisji Odwoławczej, bo i tak muszą zostać odesłane do właściwej KT. Dopiero KT przekazuje odwołanie do KO razem z kompletem dokumentacji dotyczącej kwestionowanego orzeczenia.

Data przyjęcia odwołania przez KO, to dzień jego wpływu wraz z pełną dokumentacją, przekazaną przez KT.

Wzór odwołania


ARCHIWUM


Lista orzeczeń Komisji Technicznych w sezonie 2017

Warszawa

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 
 • Orzeczenie nr 25 
 • Orzeczenie nr 26 
 • Orzeczenie nr 27 
 • Orzeczenie nr 28 
 • Orzeczenie nr 29 
 • Orzeczenie nr 30 
 • Orzeczenie nr 31 
 • Orzeczenie nr 32 
 • Orzeczenie nr 33 
 • Orzeczenie nr 34 
 • Orzeczenie nr 35 
 • Orzeczenie nr 36 
 • Orzeczenie nr 37 
 • Orzeczenie nr 38 
 • Orzeczenie nr 39 
 • Orzeczenie nr 40 
 • Orzeczenie nr 41 
 • Orzeczenie nr 42 
 • Orzeczenie nr 43 
 • Orzeczenie nr 44 
 • Orzeczenie nr 45 
 • Orzeczenie nr 46 
 • Orzeczenie nr 47 
 • Orzeczenie nr 48 
 • Orzeczenie nr 49 
 • Orzeczenie nr 50 
 • Orzeczenie nr 51 
 • Orzeczenie nr 52 
 • Orzeczenie nr 53 
 • Orzeczenie nr 54 
 • Orzeczenie nr 55 
 • Orzeczenie nr 56 
 • Orzeczenie nr 57 
 • Orzeczenie nr 58 
 • Orzeczenie nr 59 
 • Orzeczenie nr 60 
 • Orzeczenie nr 61 
 • Orzeczenie nr 62 
 • Orzeczenie nr 63 
 • Orzeczenie nr 64 
 • Orzeczenie nr 65 
 • Orzeczenie nr 66 
 • Orzeczenie nr 67 
 • Orzeczenie nr 68 
 • Orzeczenie nr 69 
 • Orzeczenie nr 70 
 • Orzeczenie nr 71 
 • Orzeczenie nr 72 
 • Orzeczenie nr 73 
 • Orzeczenie nr 74 
 • Orzeczenie nr 75 
 • Orzeczenie nr 76 
 • Orzeczenie nr 77 
 • Orzeczenie nr 78 
 • Orzeczenie nr 79 
 • Orzeczenie nr 80 
 • Orzeczenie nr 81 
 • Orzeczenie nr 82 
 • Orzeczenie nr 83 
 • Orzeczenie nr 84 
 • Orzeczenie nr 85 
 • Orzeczenie nr 86 
 • Orzeczenie nr 87 
 • Orzeczenie nr 88 
 • Orzeczenie nr 89 
 • Orzeczenie nr 90 
 • Orzeczenie nr 91 
 • Orzeczenie nr 92 
 • Orzeczenie nr 93 
 • Orzeczenie nr 94 
 • Orzeczenie nr 95 
 • Orzeczenie nr 96 
 • Orzeczenie nr 97 
 • Orzeczenie nr 98 
 • Orzeczenie nr 99 
 • Orzeczenie nr 100 
 • Orzeczenie nr 101 
 • Orzeczenie nr 102 
 • Orzeczenie nr 103 
 • Orzeczenie nr 104 
 • Orzeczenie nr 105 
 • Orzeczenie nr 106 
 • Orzeczenie nr 107 
 • Orzeczenie nr 108 
 • Orzeczenie nr 109 
 • Orzeczenie nr 110 
 • Orzeczenie nr 111 
 • Orzeczenie nr 112 
 • Orzeczenie nr 113 
 • Orzeczenie nr 114 
 • Orzeczenie nr 115 
 • Orzeczenie nr 116 
 • Orzeczenie nr 117 
 • Orzeczenie nr 118 
 • Orzeczenie nr 119 
 • Orzeczenie nr 120 
 • Orzeczenie nr 121 
 • Orzeczenie nr 122 
 • Orzeczenie nr 123 
 • Orzeczenie nr 124 
 • Orzeczenie nr 125 
 • Orzeczenie nr 126 
 • Orzeczenie nr 127 
 • Orzeczenie nr 128 
 • Orzeczenie nr 129 
 • Orzeczenie nr 130 
 • Orzeczenie nr 131 
 • Orzeczenie nr 132 
 • Orzeczenie nr 133 
 • Orzeczenie nr 134 
 • Orzeczenie nr 135 
 • Orzeczenie nr 136 
 • Orzeczenie nr 137 
 • Orzeczenie nr 138 
 • Orzeczenie nr 139 
 • Orzeczenie nr 140 
 • Orzeczenie nr 141 
 • Orzeczenie nr 142 
 • Orzeczenie nr 143 
 • Orzeczenie nr 144 
 • Orzeczenie nr 145 
 • Orzeczenie nr 146 
 • Orzeczenie nr 147 
 • Orzeczenie nr 148 
 • Orzeczenie nr 149 
 • Orzeczenie nr 150 
 • Orzeczenie nr 151 
 • Orzeczenie nr 152 
 • Orzeczenie nr 153 
 • Orzeczenie nr 154 
 • Orzeczenie nr 155 
 • Orzeczenie nr 156 
 • Orzeczenie nr 157 
 • Orzeczenie nr 158 
 • Orzeczenie nr 159 
 • Orzeczenie nr 160 
 • Orzeczenie nr 161 
 • Orzeczenie nr 162 
 • Orzeczenie nr 163 
 • Orzeczenie nr 164 
 • Orzeczenie nr 165 
 • Orzeczenie nr 166 
 • Orzeczenie nr 167 
 • Orzeczenie nr 168 
 • Orzeczenie nr 169 
 • Orzeczenie nr 170 
 • Orzeczenie nr 171 
 • Orzeczenie nr 172 
Wrocław

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 
 • Orzeczenie nr 25 
 • Orzeczenie nr 26 
 • Orzeczenie nr 27 
 • Orzeczenie nr 28 
 • Orzeczenie nr 29 
 • Orzeczenie nr 30 
 • Orzeczenie nr 31 
 • Orzeczenie nr 32 
 • Orzeczenie nr 33 
 • Orzeczenie nr 34 
 • Orzeczenie nr 35 
 • Orzeczenie nr 36 
 • Orzeczenie nr 37 
 • Orzeczenie nr 38 
 • Orzeczenie nr 39 
 • Orzeczenie nr 40 
 • Orzeczenie nr 41 
 • Orzeczenie nr 42 
 • Orzeczenie nr 43 
 • Orzeczenie nr 44 
 • Orzeczenie nr 45 
 • Orzeczenie nr 46 
 • Orzeczenie nr 47 
 • Orzeczenie nr 48 
 • Orzeczenie nr 49 
 • Orzeczenie nr 50 
 • Orzeczenie nr 51 
 • Orzeczenie nr 52 
 • Orzeczenie nr 53 
 • Orzeczenie nr 54 

Sopot

 • Orzeczenie nr 01 
 • Orzeczenie nr 02 
 • Orzeczenie nr 03 
 • Orzeczenie nr 04 
 • Orzeczenie nr 05 
 • Orzeczenie nr 06 
 • Orzeczenie nr 07 
 • Orzeczenie nr 08 
 • Orzeczenie nr 09 
 • Orzeczenie nr 10 
 • Orzeczenie nr 11 
 • Orzeczenie nr 12 
 • Orzeczenie nr 13 
 • Orzeczenie nr 14 
 • Orzeczenie nr 15 
 • Orzeczenie nr 16 
 • Orzeczenie nr 17 
 • Orzeczenie nr 18 
 • Orzeczenie nr 19 
 • Orzeczenie nr 20 
 • Orzeczenie nr 21 
 • Orzeczenie nr 22 
 • Orzeczenie nr 23 
 • Orzeczenie nr 24 

Kary pieniężne 2017

SEZON


Kary pieniężne nałożone przez Komisje Techniczne w sezonie 2017

(płatne na konto PKWK)

Data kary Imię i nazwisko ukaranego kwota PLN Nr orzeczenia KT Opłata
2017.05.21 Adam Čmiel 500 OKT Wrocław nr 12
2017.11.11 Adam Wyrzyk 100 OKT Warszawa nr 165 zapł.
2017.05.28 Aleksandr Kabardov 200 OKT Warszawa nr 38 zapł.
2017.06.17 Aleksandr Kabardov 300 OKT Warszawa nr 51 zapł.
2017.07.30 Aleksandr Kabardov 400 OKT Warszawa nr 79 zapł.
2017.08.13 Aleksandr Kabardov 200 OKT Wrocław nr 28 zapł.
2017.05.21 Alena Skraskova 100 OKT Wrocław nr 05 zapł.
2017.09.02 Alexander Reznikov 250 OKT Warszawa nr 113 zapł.
2017.04.29 Alexander Reznikov 50 OKT Warszawa nr 06 zapł.
2017.07.23 Alexander Reznikov 300 OKT Sopot nr 20 zapł.
2017.07.29 Alexander Reznikov 400 OKT Warszawa nr 77 zapł.
2017.08.19 Alexander Reznikov 250 OKT Warszawa nr 99 zapł.
2017.05.06 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 14 zapł.
2017.05.13 Alexander Reznikov 100 OKT Warszawa nr 21 zapł.
2017.05.14 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 27 zapł.
2017.07.08 Alexander Reznikov 500 OKT Warszawa nr 70 zapł.
2017.06.17 Alexander Reznikov 200 OKT Warszawa nr 50 zapł.
2017.06.24 Alexander Reznikov 200 OKT Warszawa nr 56 zapł.
2017.10.21 Alexander Reznikov 300 OKT Warszawa nr 146 zapł.
2017.10.22 Alexander Reznikov 150 OKT Wrocław nr 50 zapł.
2017.11.12 Alexander Reznikov 150 OKT Warszawa nr 168 zapł.
2017.10.07 Alexander Reznikov 100 OKT Warszawa nr 137 zapł.
2017.11.12 Alexander Reznikov 350 OKT Warszawa nr 167 zapł.
2017.11.12 Alexander Reznikov 300 OKT Warszawa nr 169 zapł.
2017.09.10 Andrii Chopyk 100 OKT Wrocław nr 38 zapł.
2017.10.22 Andrzej Laskowski 50 OKT Warszawa nr 149 zapł.
2017.10.29 Anna Gil 200 OKT Warszawa nr 159 zapł.
2017.05.14 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 30 zapł.
2017.06.25 Anton Turgaev 200 OKT Warszawa nr 58 zapł.
2017.08.12 Anton Turgaev 400 OKT Warszawa nr 93 zapł.
2017.08.19 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 96 zapł.
2017.08.05 Anton Turgaev 300 OKT Warszawa nr 87 zapł.
2017.10.22 Anton Turgaev 150 OKT Warszawa nr 151 zapł.
2017.04.23 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 01 zapł.
2017.04.23 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 04 zapł.
2017.05.21 Aslan Kardanov 300 OKT Warszawa nr 33 zapł.
2017.05.28 Aslan Kardanov 400 OKT Warszawa nr 39 zapł.
2017.06.10 Aslan Kardanov 50 OKT Warszawa nr 42 zapł.
2017.06.11 Aslan Kardanov 50 OKT Warszawa nr 47 zapł.
2017.07.02 Aslan Kardanov 200 OKT Warszawa nr 67 zapł.
2017.07.09 Aslan Kardanov 100 OKT Warszawa nr 73 zapł.
2017.09.02 Aslan Kardanov 500 OKT Warszawa nr 114 zapł.
2017.09.02 Aslan Kardanov 150 OKT Warszawa nr 115 zapł.
2017.07.23 Bartłomiej Żakowski 300 OKT Sopot nr 23 zapł.
2017.08.12 Bartosz Głowacki 50 OKT Warszawa nr 91 zapł.
2017.06.11 Christopher Timmons 200 OKT Wrocław nr 21 zapł.
2017.05.06 Cornelia Fraisl 200 OKT Warszawa nr 15 zapł.
2017.11.05 Cornelia Fraisl 150 OKT Warszawa nr 163 zapł.
2017.06.25 Daria Pantchev 50 OKT Warszawa nr 57 zapł.
2017.04.29 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 50 OKT Warszawa nr 08 zapł.
2017.10.07 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 100 OKT Warszawa nr 138 zapł.
2017.10.08 Dariusz Zalewski i Janusz Ryżkowski 50 OKT Warszawa nr 140 zapł.
2017.07.02 Djordje Perović 200 OKT Warszawa nr 68 zapł.
2017.06.11 Dmitry Petryakov 200 OKT Warszawa nr 45 zapł.
2017.10.22 Dmitry Petryakov 300 OKT Wrocław nr 52 zapł.
2017.06.11 Dominik Pastuszka 300 OKT Wrocław nr 20 zapł.
2017.05.21 Dusan Andrés 500 OKT Wrocław nr 11 zapł.
2017.10.22 Emil Zahariev 50 OKT Warszawa nr 148 zapł.
2017.10.15 Eva Zahorova 150 OKT Wrocław nr 46 zapł.
2017.10.28 Franciszek Wołoszyn 50 OKT Warszawa nr 155 zapł.
2017.09.16 Habil Mammadov 150 OKT Warszawa nr 119 zapł.
2017.09.16 Habil Mammadov 150 OKT Warszawa nr 120 zapł.
2017.05.28 Hubert Bagiński 200 OKT Warszawa nr 41 zapł.
2017.07.23 Hubert Bagiński 400 OKT Sopot nr 16 zapł.
2017.09.02 Ilgar Museibov 200 OKT Warszawa nr 112 zapł.
2017.08.12 Ireneusz Wójcik 300 OKT Warszawa nr 92 zapł.
2017.04.29 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 09 zapł.
2017.06.11 Ireneusz Wójcik 100 OKT Warszawa nr 48 zapł.
2017.07.08 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 72 zapł.
2017.07.30 Ireneusz Wójcik 200 OKT Warszawa nr 83 zapł.
2017.08.13 Ireneusz Wójcik 400 OKT Warszawa nr 95 zapł.
2017.10.07 Ireneusz Wójcik 50 OKT Warszawa nr 139 zapł.
2017.10.15 Ireneusz Wójcik 100 OKT Warszawa nr 144 zapł.
2017.07.30 Iuliia Bieliak 200 OKT Warszawa nr 84 zapł.
2017.04.30 Jan Faltejsek 100 OKT Wrocław nr 02
2017.05.21 Jan Mach 500 OKT Wrocław nr 06 zapł.
2017.07.16 Janusz Ryżkowski 50 OKT Sopot nr 7 zapł.
2017.10.22 Joanna Balcerska 200 OKT Warszawa nr 152 anul. przez KO
2017.08.26 Joanna Balcerska 150 OKT Warszawa nr 105 zapł.
2017.11.05 Joanna Balcerska 200 OKT Warszawa nr 162 zapł.
2017.08.19 Joanna Wyrzyk 200 OKT Warszawa nr 100 zapł.
2017.04.30 Josef Bartos 200 OKT Wrocław nr 03 zapł.
2017.07.30 Kamil Grzybowski 150 OKT Warszawa nr 82 zapł.
2017.10.01 Kamil Grzybowski 400 OKT Warszawa nr 135 zapł.
2017.10.28 Kamil Grzybowski 50 OKT Warszawa nr 154 zapł.
2017.06.10 Kamil Grzybowski 200 OKT Warszawa nr 44 zapł.
2017.07.01 Kamil Grzybowski 300 OKT Warszawa nr 59 zapł.
2017.07.30 Kamila Maryniak 100 OKT Wrocław nr 26 zapł.
2017.07.08 Karolina Kamińska 50 OKT Warszawa nr 69 zapł.
2017.10.28 Karolina Kamińska 200 OKT Warszawa nr 156 zapł.
2017.07.02 Konrad Mazur 50 OKT Warszawa nr 61 zapł.
2017.06.18 Krzysztof Ziemiański 100 OKT Warszawa nr 53 zapł.
2017.08.06 Krzysztof Ziemiański 50 OKT Warszawa nr 88 zapł.
2017.08.20 Krzysztof Ziemiański 50 OKT Wrocław nr 31 zapł.
2017.09.17 Maciej Janikowski 50 OKT Warszawa nr 122 zapł.
2017.08.20 Maciej Jodłowski 100 OKT Warszawa nr 101 zapł.
2017.10.22 Maciej Jodłowski 150 OKT Wrocław nr 51 zapł.
2017.09.03 Magdalena Szabla 200 OKT Warszawa nr 117 zapł.
2017.10.01 Małgorzata Kryszyłowicz 200 OKT Warszawa nr 133 zapł.
2017.08.06 Małgorzata Łojek 50 OKT Warszawa nr 89 zapł.
2017.08.26 Małgorzata Łojek 100 OKT Warszawa nr 107 zapł.
2017.10.15 Małgorzata Łojek 100 OKT Warszawa nr 143 zapł.
2017.05.21 Marcel Novák 500 OKT Wrocław nr 08 zapł.
2017.06.11 Marcel Novák 200 OKT Wrocław nr 22 zapł.
2017.08.19 Marek Boruta 50 OKT Warszawa nr 98 zapł.
2017.08.26 Marek Boruta 100 OKT Warszawa nr 104 zapł.
2017.10.01 Marek Boruta 150 OKT Warszawa nr 131 zapł.
2017.10.01 Marek Boruta 100 OKT Warszawa nr 132 zapł.
2017.10.28 Marek Boruta 50 OKT Warszawa nr 153 zapł.
2017.09.24 Marek Brežina 100 OKT Warszawa nr 125 zapł.
2017.04.29 Martin Srnec 50 OKT Warszawa nr 05 zapł.
2017.05.13 Martin Srnec 200 OKT Warszawa nr 22 zapł.
2017.08.26 Martin Srnec 500 OKT Warszawa nr 106 zapł.
2017.09.17 Martin Srnec 150 OKT Warszawa nr 121 zapł.
2017.10.29 Martin Srnec 50 OKT Warszawa nr 158 zapł.
2017.06.18 Martin Srnec 300 OKT Warszawa nr 54 zapł.
2017.11.19 Martin Srnec 100 OKT Warszawa nr 170 zapł.
2017.10.15 Michal Abik 300 OKT Warszawa nr 142 zapł.
2017.06.10 Michal Abik 200 OKT Warszawa nr 43 zapł.
2017.07.02 Michal Abik 150 OKT Warszawa nr 64 zapł.
2017.05.21 Milan Zatloukal 200 OKT Warszawa nr 34
2017.07.02 Milan Zatloukal 300 OKT Warszawa nr 62
2017.05.28 Natalia Hendzel 100 OKT Wrocław nr 16 zapł.
2017.09.17 Natalia Hendzel 300 OKT Wrocław nr 41 zapł.
2017.10.15 Natalia Hendzel 400 OKT Wrocław nr 48 zapł.
2017.09.10 Niklas Loven 200 OKT Wrocław nr 37 zapł.
2017.04.30 Pavel Kasny 50 OKT Wrocław nr 01
2017.05.21 Pavel Peprna 500 OKT Wrocław nr 10 zapł.
2017.07.08 Pavel Stepakin 150 OKT Warszawa nr 71 zapł.
2017.09.24 Pavel Tůma 100 OKT Warszawa nr 126 zapł.
2017.05.14 Paweł Ostrycharz 200 OKT Warszawa nr 26 zapł.
2017.08.20 Paweł Ostrycharz 200 OKT Wrocław nr 33 zapł.
2017.08.13 Paweł Pałczyński 200 OKT Wrocław nr 27 zapł.
2017.10.15 Paweł Pałczyński 300 OKT Wrocław nr 47 zapł.
2017.05.21 Petr Tůma 500 OKT Wrocław nr 09 zapł.
2017.05.21 Rostislav Benš 500 OKT Wrocław nr 07 zapł.
2017.09.10 Rostislav Benš 200 OKT Wrocław nr 39 zapł.
2017.10.01 Saier Sawaed 150 OKT Warszawa nr 134
2017.05.13 Sergey Vasyutov 200 OKT Warszawa nr 23 zapł.
2017.08.20 Sergey Vasyutov 300 OKT Warszawa nr 102 zapł.
2017.08.20 Sergey Vasyutov 400 OKT Warszawa nr 103 zapł.
2017.09.17 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 123 zapł.
2017.10.14 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 141 zapł.
2017.10.29 Sergey Vasyutov 50 OKT Warszawa nr 160 zapł.
2017.06.11 Sertash Ferhanov 200 OKT Wrocław nr 23
2017.05.20 SK Janów Podlaski 50 OKT Warszawa nr 31 zapł.
2017.06.17 Szczepan Mazur 200 OKT Warszawa nr 49 zapł.
2017.07.02 Szczepan Mazur 600 OKT Warszawa nr 65 zapł.
2017.07.29 Szczepan Mazur 700 OKT Warszawa nr 78 zapł.
2017.11.11 Szczepan Mazur 50 OKT Warszawa nr 164 zapł.
2017.11.19 Szczepan Mazur 1000 OKT Warszawa nr 171 zapł.
2017.06.18 Tadeusz Dębowski 100 OKT Wrocław nr 24 zapł.
2017.07.02 Tadeusz Dębowski 100 OKT Warszawa nr 63 zapł.
2017.08.13 Thomas Boyer 200 OKT Wrocław nr 29 zapł.
2017.09.24 Thomas Huet 200 OKT Warszawa nr 127
2017.06.11 Tomáš Lukášek 150 OKT Warszawa nr 46 zapł.
2017.06.18 Victor Popov 300 OKT Warszawa nr 52 zapł.
2017.07.09 Victor Popov 200 OKT Warszawa nr 74 zapł.
2017.07.09 Victor Popov 300 OKT Warszawa nr 75 zapł.
2017.07.15 Victor Popov 400 OKT Sopot nr 6 zapł.
2017.07.29 Victor Popov 50 OKT Warszawa nr 76 zapł.
2017.10.21 Victor Popov 100 OKT Warszawa nr 145 zapł.
2017.11.12 Victor Popov 150 OKT Warszawa nr 166 zapł.
2017.05.06 Wiaczesław Szymczuk 50 OKT Warszawa nr 17 zapł.
2017.07.23 Wiaczesław Szymczuk 200 OKT Sopot nr 21 zapł.
2017.05.21 Wiesław Kryszyłowicz 50 OKT Wrocław nr 13 zapł.
2017.05.14 Witold Sudoł 200 OKT Warszawa nr 29 zapł.
2017.05.06 Yaser Hammad 300 OKT Warszawa nr 13 zapł.
2017.07.01 Yaser Hammad 150 OKT Warszawa nr 60 zapł.
2017.07.22 Yaser Hammad 100 OKT Sopot nr 15 zapł.
2017.08.05 Yaser Hammad 200 OKT Warszawa nr 86 zapł.
2017.09.30 Yaser Hammad 300 OKT Warszawa nr 129 zapł.
2017.11.04 Yaser Hammad 150 OKT Warszawa nr 161 zapł.

Oferta szkolenia w Northern Racing College w Doncaster – zgłoszenia do 16 lutego br.

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o możliwości odbycia 12-tygodniowego szkolenia w Northern Racing College w Doncaster, a następnie 6-tygodniowego stażu w jednej z tamtejszych stajni wyścigowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku co najmniej 16 lat (preferowany wiek 16-19 lat), znających język angielski w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Szkolenie jest bezpłatne.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 400 GBP, przy czym, jeżeli roczny dochód rodziny kursanta nie przekracza 24 000 GBP (ok. 120 000 zł), kursant może zostać zwolniony z tej opłaty.

Termin rozpoczęcia kursu: 24 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje o kursach oferowanych przez NRS dostępne są pod linkiem http://www.northernracingcollege.com/courses

Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w zakresie pracy w stajni wyścigowej i/lub jazdy, zarówno podczas treningów jak i wyścigów, proszone są o kontakt z p. Joanną Majewską, tel. 22 843-10-34, e-mail: j.majewska@pkwk.org, w terminie do 16 lutego br.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej