Wyjaśnienia do raport nt. stanu bieżni na Torze Służewiec

W związku z publikacjami prasowymi oraz wątpliwościami i obawami środowiska wyścigowego, dotyczącymi raportu nt. stanu bieżni wyścigowych na Torze Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec, chcemy wyraźnie podkreślić, że zalecane prace naprawcze w żadnym wypadku nie wymagają zamknięcia toru.

Przewidziane zabiegi pratotechniczne, związane z renowacją bieżni, mogą być wykonane w czasie trwania sezonu wyścigowego i nie będą kolidowały z rozgrywanymi gonitwami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że kwestia jakości bieżni nie sprowadza się tylko do jej nawadniania, a jej złego stanu nie można wyłącznie przypisywać niesprzyjającym warunkom atmosferycznym. Bieżnia wyścigowa w momencie rozgrywania gonitw musi być odpowiednio przygotowana i zapewniać bezpieczne warunki dla jeźdźców i koni, bez względu na porę roku oraz pogodę.
Raport prof. Wolskiego, wykonany na zlecenie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, jasno określa przyczyny problemów z obiema bieżniami na Służewcu (główną i płotową) oraz sugeruje ich rozwiązanie. Dbanie o stan murawy to złożone zagadnienie, wymagające wielu zaplanowanych zabiegów w ciągu roku. Każda czynność wykonywania na bieżni może negatywnie wpływać na jej stan. Dlatego tak ważne jest, żeby wszelkie zabiegi były wykonywane profesjonalnie, przez wykwalifikowane osoby oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Niestety z ubolewaniem stwierdzamy, że na Służewcu przez ostatnie lata te czynności były źle przeprowadzane.
Źle przeprowadzane jest deszczowanie i koszenie trawy, zbyt często jest przeprowadzane wałowanie. Wałowanie przez cały sezon, raz w tygodniu, przed i po gonitwach, bardzo mocno zwiększa zwięzłość podłoża – warstwy wegetacyjnej, co powoduje obniżenie właściwości wizualnych i funkcjonalnych murawy, jak również zmniejsza jej przepuszczalność.
Na powierzchni murawy, w wielu miejscach zalega skoszona trawa. Koszenie bez zbioru uzysku przez cały okres wegetacyjny powoduje duże nagromadzenie martwej masy organicznej, filcu w wierzchniej warstwie podłoża, który ogranicza przepuszczalność wody oraz prawidłowe funkcjonowanie poziomu darniowego.
Deszczowanie murawy na bieżni głównej średnio 1,5 godz., jeden raz w tygodniu, dawką polewową ok. 12,5 l˕m-2˕h nie pokrywa podstawowych potrzeb wodnych traw intensywnie użytkowanych. Murawa jest bardzo mocno podlewana od strony trybuny głównej. W ocenie pomiaru opadu na jednostkę powierzchni stwierdzono duże zróżnicowanie w nawadnianiu od 6,0 l˕m2˕h do 11,0 l˕m-2˕h. Na torze głównym występują obszary do 20 m szerokości z silnie przesuszoną murawą, powstałą w wyniku nieprawidłowego deszczowania.
Brak odpowiednich zabiegów pratotechnicznych, w tym aeracji korkowej, skaryfikacji, wertykulacji, nawożenia mineralnego murawy na bieżni głównej oraz stiplowej, nierealizowany właściwie przez wiele okresów wegetacji, przyczynił się do obniżenia wartości użytkowej murawy.
W ocenie cech funkcjonalnych analizowano odbojność murawy, czyli charakterystykę powierzchni nawierzchni trawiastej pod wpływem działania siły odkształcającej, w tym przypadku mechanicznego kopyta. Bieżnia główna posiada murawę miękką, ze średnią odbojnością 34 mm, natomiast określony zakres odbojności kształtuje się od 22 mm (murawa twarda) do 48 mm (murawa bardzo miękka) i wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie nawierzchni na torze. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo skutkuje nierównomiernym stanem toru.
Murawa na bieżni głównej charakteryzuje się niedostateczną sprężystością oraz niedostateczną sztywnością. Zmniejszona sztywność obniża odporność liści traw na wycieranie podczas intensywnej eksploatacji. Z kolei zmniejszona sprężystość ogranicza powrót trawy do pozycji po ustąpieniu działania siły odkształcającej.
Na całej powierzchni toru płotowego występują zastoiska, zagłębienia, obniżenia i bardzo duże nierówności. W warstwie poziomu darniowego zalega nadmierna ilość filcu, który ogranicza przepuszczalność wody oraz prawidłowe funkcjonowanie poziomu darniowego.
W okresie wegetacji stosowane jest odchwaszczenie selektywne na chwasty dwuliścienne tylko na bieżni głównej. Efekty odchwaszczenia są korzystne na całej powierzchni murawy bieżni głównej, natomiast na bieżni stiplowej murawa jest zachwaszczona nawet w 60%.

Funkcjonowanie drenażu jest bardzo zróżnicowane i nie zapewnia odpowiedniego odwodnienia podłoża. Ponad 70% długości toru posiada niedostateczną infiltrację do szerokości 10 m oraz 50% długości toru do szerokości 30 m. Przyjęta minimalna wartość odbioru wody przez drenaż tylko w ok. 20% dobrze odprowadza wodę na 10 m szerokości toru, natomiast na 30 m bieżni głównej w 25%.

Wszystkie wymienione wyżej problemy, wynikające z zaniedbań i źle przeprowadzonych prac, można zlikwidować dzięki prawidłowo prowadzonym zabiegom pratotechnicznym. Jeszcze raz stanowczo podkreślamy, że nie wiąże się to z przerwą w użytkowaniu bieżni.
Polski Klub Wyścigów Konnych wyszedł z inicjatywą jak najszybszego omówienia z organizatorem gonitw na Służewcu kwestii stanu bieżni i wdrożenia procedur związanych z jej renowacją.

VIII gonitwa Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK

W przeddzień Wielkiej Warszawskiej rozegrana została kolejna, ósma już gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Wzięło w niej udział sześć 3-letnich koni wyłącznie IV grupy.

Zwyciężczynią okazała się klacz Dunayka, hodowli GR N. Kosińskiego, własności N. Kosińskiego, trenowana przez Krzysztofa Ziemiańskiego. Dunayka dosiadana była przez st. u. Karolinę Kamińską. Silnie wysyłana przez amazonkę klacz pokonała o ¾ długości Nimfę pod debiutującą w Czempionacie Młodych Jeźdźców u. Joanną Balcerską. Trzecie miejsce wywalczyła Suena dosiadana przez u. Julitę Miedzianowską.

Nagrody dodatkowe w gonitwie ufundowała Stajnia Misio – serdecznie dziękujemy!

Dzięki zwycięstwu Karolina Kamińska przesunęła się na drugie miejsce klasyfikacji Czempionatu Młodych Jeźdźców (60 punktów), które dzieli z Iuliią Bieliak. Liderem rankingu jest wciąż Ireneusz Wójcik z 72 punktami na koncie. Trzecią pozycję zajmuje Konrad Mazur (54 punkty). Szczegóły można znaleźć w dziale Informacje wyścigowe.

Nagrodą dla zwycięzcy Czempionatu Młodych Jeźdźców będzie roczne stypendium w ramach programu „Stypendium na Medal”, ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń.

Dunayka(5)+K.Kamińska,Nimfa(3)+J.Balcerska 3-go.uczniowska-26.09.15

Wielka Warszawska

Niepokonany Va Bank zwyciężył w Wielkiej Warszawskiej

Fenomenalny Va Bank odniósł kolejne zwycięstwo w swojej karierze. W rozegranej w niedzielę Wielkiej Warszawskiej gniadosz, trenowany przez Macieja Janikowskiego i dosiadany przez Per-Andersa Graberga, zwyciężył łatwo o ponad 6 długości. Właścicielami ogiera są J.P.Zienkiewicz i B.Abdrakhmanov. Gratulacje!

Wielka Warszawska 2015

1. Va Bank dż. P.-A. Graberg (55.0) nr. 4
2. Tantal dż. A.Polli (55.0) 8
3. Dogmat dż. T.Lukášek (55.0) 6
4. Wiedzmin dż. F.Lefebvre (55.0) 7
5. Temperament dż. S.Vasyutov (60.0) 2
6. Kundalini dż. B.Murzabayev (58.0) 3
7. Zielona Herbatka dż. S.Mazur (58.0) 5
Nie ukończył wyścigu Espadon dż. M.Srnec (60.0) 1

2600 m: 2’51,2″(8,6-34,6-34,2-33,5-31-29,3).
Temperatura: 14°C, pochmurno z przejaśnieniami.
Styl: bardzo łatwo.
Odległości: 6 1/4 – 2 1/4 – nos – 1 1/4 – łeb – 6.
Stan toru: elastyczny(3,9).

Va Bank zwycięża w Wielkiej Warszawskiej 2015

 

Po dekoracji na padoku odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Agnieszka Marczak wręczyła prezenty z okazji obchodzonego w tym roku 50-lecia pracy na Torze Służewiec trenerów Macieja Janikowskiego oraz Andrzeja Walickiego. Polski Klub Wyścigów Konnych ufundował im wyjazd na Łuk Triumfalny do Paryża.

trenerzy Maciej Janikowski oraz Andrzej Walicki wraz z Prezes PKWK Agnieszką Marczak

VIII gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK

Filmowa zapowiedź Wielkiej Warszawskiej

O szansach, nadziejach i emocjach związanych z Wielką Warszawska 2015 w filmowym materiale red. Wojciecha Zielińskiego opowiadają Andrzej Walicki, Beata Olkowska, Szczepan Mazur oraz Prezes PKWK Agnieszka Marczak. Zapraszamy!

Panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE” – zaproszenie do udziału w grupach roboczych

W dniu 7 września br. odbył się panel dyskusyjny „PLANY GONITW – ROK 2016 ORAZ LATA KOLEJNE”. Inicjatywa ta ma służyć wypracowaniu nowych, ulepszonych oraz skoordynowanych planów gonitw dla wszystkich torów wyścigowych w Polsce. Uwagi i propozycje trenerów, właścicieli i hodowców koni oraz organizatorów mają zmierzać do rozwoju i popularyzacji wyścigów konnych w Polsce.
Podczas panelu podjęto szereg istotnych z punktu widzenia budowania planów gonitw tematów, nad którymi dalsze prace odbywać się będą w ramach następujących grup roboczych:
1. Gonitwy koni pełnej krwi angielskiej
2. Gonitwy koni arabskich czystej krwi
3. Gonitwy kłusaków
4. Gonitwy koni ras półkrwi
4. Koordynacja planów gonitw dla poszczególnych torów wyścigowych.
W związku z powyższym oraz z uwagi na opublikowanie propozycji planu gonitw na 2016 r. dla Toru Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec, osoby zainteresowane udziałem w pracach grup roboczych proszone są o przysyłanie zgłoszeń na adres: j.majewska@pkwk.org do dnia 30 września br.
W oparciu o zgłoszenia zaproponowany zostanie harmonogram prac poszczególnych grup. Spotkania odbywać się będą w październiku w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w godzinach popołudniowych. Każda z grup będzie miała koordynatora po stronie PKWK. Wyniki prac oraz wnioski płynące ze spotkań zostaną przekazane organizatorom wyścigów konnych oraz opublikowane na stronie internetowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Plan gonitw TWK Warszawa Służewiec – propozycja na sezon 2016

Wkrótce rozpoczęcie sezonu aukcyjnego

Jesień to czas przeglądów hodowlanych w stadninach oraz aukcji koni. W dniu 16 września br. w Stadninie Koni Damis w Awajkach odbył się jesienny przegląd hodowlany.

Przegląd w Stadninie Koni Iwno zaplanowany jest na 30 września br. Początek o godz. 10.00. Aukcja roczniaków pełnej krwi angielskiej odbędzie się natomiast 7 października o godz. 13.00. Szczegółowe informacje na temat programu aukcji, wykazu koni przeznaczonych do sprzedaży oraz warunków aukcji można znaleźć w katalogu.

W Stadninie Koni Golejewko odbędą się dwie aukcje: 2 października o godz. 14.00 – aukcja roczniaków, 5 października o godz. 10.00 – aukcja koni rekreacyjnych i hodowlanych.
Z kolei na 6 października o godz. 10.00 zaplanowano jesienny przegląd hodowlany SK Golejewko.

23 września br. o godz. 12.00 odbędzie się przegląd hodowlany Stadniny Koni Krasne, a kilka dni później, tj. 28 września o godz. 15.00 aukcja roczniaków.

 • KATALOG AUKCJI ROCZNIAKÓW w SK Krasne
 • KATALOG AUKCJI ROCZNIAKÓW w SK Iwno
 • KATALOGIEM AUKCJI ROCZNIAKÓW w SK Golejewko

W październiku odbędą się z kolei dwie aukcje koni organizowane przez firmę Cartrans: 19 października we Wrocławiu, a 26 października w Warszawie. Katalogi będą dostępne na początku października.
PLAKAT AUKCJI CARTRANS

Opinia do projektu RWK z 31.07.2015 – przesłana do MRiRW w dn. 31.08.2015 r.

Warszawa, 31 sierpnia 2015 roku

Opinia Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Po dokładnej analizie przedstawionego tekstu projektu, zgłaszam w załączniku szczegółowym szereg uwag redakcyjnych, których znaczenie jest porządkujące lub ujednolicające.

Natomiast oddzielnie zwrócić chciałam uwagę Pana Ministra na następujące kwestie natury ogólnej, ale zasadnicze:

 1. należałoby poważnie rozważyć, czy właściwe jest, aby delegacja ustawowa, zawarta w art. 10 ust. 2 ustawy o wyścigach konnych, odbiegała treścią od § 1 rozporządzenia?;
 2. proszę również o zwrócenie uwagi na dysonans pomiędzy rozwiązaniem ustawowym, zawartym w art. 26 ust. 6, odsyłającym do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zasadnością projektowanych rozdziałów 6 i 21 rozporządzenia;
 3. w związku z treścią dyrektywy Rady nr 90/428/EWG uważam, że poddany dokładnej analizie powinien zostać § 6 pkt 5 projektu, który może zostać zakwestionowany przez organ notyfikacyjny. Natomiast konstrukcja pkt 8 może budzić niepokój, że warunki – zupełnie nieokreślone – z lit. „b” i „c” stanowić mają dalsze ograniczenia ponad dopuszczone przez dyrektywę;
 4. niektóre terminy użyte w tekście, a w szczególności dla regulaminu kluczowe, powinny użyte być zawsze w tym samym znaczeniu. Tymczasem na przykład termin „warunek” występuje w § 7 ust. 1, 21, 22, 32 w zupełnie innych znaczeniach. Użycie przymiotnika „szczególne” wprowadza w § 22 zupełną dezorientację, sugerując istnienie „ogólnych”;
 5. § 22 projektu regulaminu budzi też zasadnicze zastrzeżenia z powodu rażącej sprzeczności z art. 20 ustawy o wyścigach konnych (dot. kłusaków §31);
 6. do obowiązków przewidzianych w rozdziale 5 należy wprowadzić ogólny przepis, zobowiązujący wszystkie grupy osób podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu do godnego zachowania przy wykonywaniu obowiązków, aby budziło zaufanie do odpowiedzialności i uczciwości uczestników wyścigów;
 7. ustawa o wyścigach konnych wprost formułuje podstawowy obowiązek Polskiego Klubu Wyścigów Konnych: „…ustalanie warunków rozgrywania gonitw i czuwanie nad ich przestrzeganiem…”. Obowiązek ten materializuje się w art. 20 ust. 1 i 2 oraz w art. 21 ustawy. Znajduje też swój dobitny wyraz w projekcie regulaminu w rozdziałach 7-10, które wszystkimi przewidzianymi w nich obowiązkami obciążają PKWK, co jest oczywiste, gdyż jest on organem władzy publicznej. W tej sytuacji zupełnie niezrozumiale jest rozwiązanie rozdziału 11, który oddaje sprawy zapisywania i wycofywania koni organizatorowi. Nie ma żadnego logicznego, logistycznego, ani prawnego argumentu, aby wbrew ustawie pozbawić Polski Klub Wyścigów Konnych podstawowego narzędzia realizacji zadania numer jeden, dla którego powołany został Klub, które zapisane zostało w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o wyścigach konnych.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak

Nowe metody w leczeniu problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u koni wyścigowych – prelekcja Jana Treli

Polski Klub Wyścigów Konnych serdecznie zaprasza właścicieli oraz trenerów na spotkanie z lek. wet. Janem Trelą, dotyczące problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u  koni wyścigowych oraz nowych metod w diagnostyce i leczeniu tego typu schorzeń.

Jan Trela jest absolwentem studiów specjalizacyjnych chirurgii koni w Davis, USA. Po ukończeniu wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz odbyciu licznych staży zagranicznych, został przyjęty na staż w Stanach Zjednoczonych. Odbył roczną praktykę a następnie pracował w jednej z najlepszych i najnowocześniejszych klinik dla koni – Alamo Pintado Equine Medical Center w Kalifornii.

Następnie otrzymał stypendium amerykańskiego stowarzyszenia chirurgów weterynaryjnych i jako pierwszy lekarz z Polski otrzymał szansę odbycia specjalizacji (rezydentury) z chirurgii koni na najlepszym weterynaryjnym uniwersytecie w USA. W 2014 ukończył specjalizację i po zdaniu egzaminów nadany mu został prestiżowy tytuł Diplomate of American College of Veterinary Surgeons (DACVS).

Od kilku lat odbywa liczne podróże w celu podnoszenia swoich umiejętności i poznawania nowych przypadków klinicznych. Regularnie jeździ i operuje w klinikach w Dubaju, Kairze i Pardubicach, jak również prowadzi wykłady na konferencjach i zjazdach chirurgicznych na całym świecie. Od miesiąca mieszka na stałe w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 października, w restauracji Podkowa ok. godziny 18:00. Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności e-mailem na adres m.kacprzyk@pkwk.org lub pod nr tel. 664 95 90 45 do 7.10.2015 r.

Przepisy

 • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

 • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej