Wielka Warszawska

VIII gonitwa uczniowska Czempionatu Młodych Jeźdźców PKWK

Nowe metody w leczeniu problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u koni wyścigowych – prelekcja Jana Treli

Polski Klub Wyścigów Konnych serdecznie zaprasza właścicieli oraz trenerów na spotkanie z lek. wet. Janem Trelą, dotyczące problemów górnych dróg oddechowych powodujących niewydolność treningową u  koni wyścigowych oraz nowych metod w diagnostyce i leczeniu tego typu schorzeń.

Jan Trela jest absolwentem studiów specjalizacyjnych chirurgii koni w Davis, USA. Po ukończeniu wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz odbyciu licznych staży zagranicznych, został przyjęty na staż w Stanach Zjednoczonych. Odbył roczną praktykę a następnie pracował w jednej z najlepszych i najnowocześniejszych klinik dla koni – Alamo Pintado Equine Medical Center w Kalifornii.

Następnie otrzymał stypendium amerykańskiego stowarzyszenia chirurgów weterynaryjnych i jako pierwszy lekarz z Polski otrzymał szansę odbycia specjalizacji (rezydentury) z chirurgii koni na najlepszym weterynaryjnym uniwersytecie w USA. W 2014 ukończył specjalizację i po zdaniu egzaminów nadany mu został prestiżowy tytuł Diplomate of American College of Veterinary Surgeons (DACVS).

Od kilku lat odbywa liczne podróże w celu podnoszenia swoich umiejętności i poznawania nowych przypadków klinicznych. Regularnie jeździ i operuje w klinikach w Dubaju, Kairze i Pardubicach, jak również prowadzi wykłady na konferencjach i zjazdach chirurgicznych na całym świecie. Od miesiąca mieszka na stałe w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 10 października, w restauracji Podkowa ok. godziny 18:00. Zainteresowane osoby proszone są o potwierdzenie swojej obecności e-mailem na adres m.kacprzyk@pkwk.org lub pod nr tel. 664 95 90 45 do 7.10.2015 r.

Uchwały merytoryczne Rady IV Kadencji

Uchwały merytoryczne Rady PKWK IV Kadencji  

Z dnia 18 czerwca 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa spółki Traf – Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. o wycofanie z Ministerstwa Finansów projektu zmian w regulaminie zakładów wzajemnych oraz o przedstawianie Radzie do zaopiniowania regulaminu zakładów wzajemnych przed złożeniem do Ministerstwa Finansów planowanych zmian.

Za przyjęciem uchwały głosowało 23 (dwadzieścia trzy) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zobowiązanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia rozwiązań prawnych, zawartych w ustawie o grach hazardowych a dotyczących zakładów wzajemnych na wyścigi konne, do ustawy o wyścigach konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z wnioskiem o wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w zapisywaniu koni na fikcyjnych trenerów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję prawną w składzie: Stefan Czerwiński, Jerzy Budny, Michał Romanowski, Roman Mateusiak, Robert Świątek.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 31 lipca 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie głosować warunkowej uchwały o powołanie sędziów, tylko przegłosować uchwałę zwracającą się do Zarządu Totalizatora Sportowego o dofinansowanie wyścigów w Dąbrówce celem opłacenia sędziów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o. o. z prośbą o dofinansowanie prac sędziów wyścigowych Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych w Buczkowie – Dąbrówce, w trakcie dnia wyścigowego 15 sierpnia br., w związku z faktem, iż do tego czasu nie jest możliwe przeprowadzenie przez Polski Klub Wyścigów Konnych egzaminu dla miejscowych sędziów wyścigowych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów postanawia, że decyzje personalne dotyczące Komisji Technicznej w Warszawie oraz Komisji Odwoławczej zostaną podjęte na następnym posiedzeniu, po wysłuchaniu wypowiedzi Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Przewodniczącego Komisji Technicznej na ten temat.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych potępia zachowanie jeźdźca Antona Turgaeva w gonitwie o Nagrodę Europejczyka, rozegranej w dniu 29 czerwca 2013 r., jako sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wyścigów konnych oraz naruszające dobry wizerunek wyścigów konnych w Polsce.
Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uważa także, że decyzje podjęte przez Komisje: Techniczną i Odwoławczą w tym postępowaniu były zbyt liberalne. W związku z powyższym Rada PKWK wnioskuje do Prezesa PKWK o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przyjmuje przedstawione poprawki do Regulaminu Pracy Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z dnia 2 września 2009 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów Lecha Królikowskiego z wnioskiem o pilne przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie teraźniejszości i przyszłości zespołu torów na Służewcu, w związku z projektem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o wystąpienie do właściwych władz Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o udostępnienie aktualnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kłobuckiej celem uzgodnienia jego zapisów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Zgodnie z Art. 8 ust. 4 pkt. 3) ustawy o wyścigach konnych z 18 stycznia 2001 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie sędziego wyścigowego Adama Wiśniewskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Zgodnie z Art. 8 ust. 4 pkt. 3) ustawy o wyścigach konnych z 18 stycznia 2001 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie sędziego wyścigowego Jacka Łojka.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.

Z dnia 5 listopada 2013 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Prezydium Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uwzględnienie głosu środowiska wyścigowego w sprawie zachowania cech i funkcji Kompleksu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego z 1937 roku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
z dnia 11 grudnia 2013 roku


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć zmieniony Regulamin Pracy Rady, zgodnie z przedstawionymi i przyjętymi do głosowania propozycjami i przesłać go do uzgodnienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (osoby) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2012, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowało 8 (osiem) osób,
Za negatywnym zaopiniowaniem sprawozdania głosowało 6 (sześć) osób.

Z dnia 21 stycznia 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przenieść na następne posiedzenie punkt dotyczący projektów planów gonitw, z rzetelnym przygotowaniem się podmiotów odpowiedzialnych ustawowo.

Za przyjęciem uchwały głosowały 24 (dwadzieścia cztery) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa PKWK o udostępnienie dokumentacji wyścigowej, niezbędnej do napisania książki na jubileusz polskich wyścigów konnych, zatytułowanej „75 lat wyścigów konnych na służewieckim torze w Warszawie”, której to książki zleceniodawcą jest Totalizator Sportowy.

Za przyjęciem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 13 (trzynaście) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.

Z dnia 12 lutego 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie składać wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju o odwołanie Pana Feliksa Klimczaka ze stanowiska Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za złożeniem wniosku głosowało 11 (jedenaście) osób,
Przeciw złożeniu wniosku głosowało 13 (trzynaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady PKWK, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Z dnia 12 marca 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Pana Andrzeja Wójtowicza.

Za odwołaniem głosowało 10 (dziesięć) osób,
Przeciw odwołaniu głosowało 9 (dziewięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera rozegranie gonitwy Oaks dla koni pełnej krwi angielskiej w sezonie 2014 i następnych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych popiera zorganizowanie w roku 2014 dwóch gonitw dla koni półkrwi na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, w tym jednej gonitwy przeszkodowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwala, aby sędziowie kandydujący na poszczególne stanowiska wystąpili z wnioskiem do Rady o wnioskowanie o powołanie na poszczególne stanowiska sędziowskie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 (siedem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Panią Agnieszkę Marczak na stanowisko Przewodniczącej Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zwraca się do Prezesa PKWK z wnioskiem o powołanie sędziów wyścigowych na sezon 2014, zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 7 maja 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącą i Zastępców Przewodniczącej Rady PKWK do wykonania czynności niezbędnych do wyboru Prezesa PKWK w związku z upływem jego kadencji, przy czym treść zaproszenia należy ogłosić niezwłocznie na stronie internetowej PKWK, na stronie MRiRW i w ogólnopolskiej gazecie a termin składania ofert kandydatów ustala się na 13 czerwca 2014 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Panią Monikę Słowik na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób.
Za odrzuceniem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 25 czerwca 2014 roku

Po przedstawieniu przez Prezydium Rady listy kandydatów, którzy złożyli aplikacje, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zatwierdza listę 10 kandydatów do dalszego procedowania pod względem formalnym.

Za przyjęciem uchwały głosowały 22 (dwadzieścia dwie) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, aby wszyscy kandydaci, którzy złożyli aplikacje na stanowisko Prezesa PKWK, przeszli do dalszego etapu wyborów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala: Każdy członek Rady ma 4 głosy, wybiera 4 kandydatów. 4 kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów, przechodzi do II etapu wyborów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala: Do II tury przejdzie dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów oraz każdy następny z minimum 4 głosami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


W związku z pogorszeniem warunków pracy komisji technicznej na torze wyścigów konnych w Warszawie, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przypomina, że zgodnie z §79 regulaminu wyścigów konnych organizator wyścigów konnych powinien zapewnić wyodrębnione pomieszczenie lub miejsce do pracy komisji technicznej, przy czym na to pomieszczenie lub miejsce musi być zgoda komisji technicznej. Bez takiej zgody komisja techniczna ma prawo odmówić wykonywania czynności związanych z wyścigami, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 4 (cztery) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześć) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o publikowanie na bieżąco na stronie internetowej www.pkwk.pl wyników gonitw rozgrywanych na torach wyścigowych w Polsce oraz statystyk dotyczących wyścigów i hodowli (jeźdźcy, trenerzy, właściciele koni, hodowcy i reproduktory).

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 (szesnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 2 lipca 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia nie głosować nad wyborem kandydata na Prezesa PKWK podczas bieżącego posiedzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowały 3 (trzy) osoby,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 5 (pięć) osób.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ustala następującą procedurę głosowania na kandydata na Prezesa Polskiego klubu Wyścigów Konnych:
Każdy członek Rady może oddać głos na 1 kandydata. Jeśli w pierwszym głosowaniu któryś z 4 kandydatów uzyska bezwzględną liczbę oddanych głosów, zostaje kandydatem na Prezesa, a jeśli nie, to do kolejnej tury głosowania przejdzie 2 kandydatów z największą liczbą głosów. Jeśli 2 kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, spośród tych 2 kandydatów w odrębnym głosowaniu zostanie wybrany ten, który przejdzie do II tury.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Na podstawie tajnego głosowania w dniu 2 lipca 2014 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych panią Agnieszkę Marczak.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) Heba Bogusław – 0
2) Klimczak Feliks – 0
3) Marczak Agnieszka – 13
4) Romanowski Michał – 9.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, aby punkt dotyczący głosowania nad wnioskiem o powołanie i odwołanie sędziów wyścigowych przełożyć na następne posiedzenie, przed którym Rada zwróci się do kandydatów na sędziów o dostarczenie brakujących ankiet.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 (dziesięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 1 października 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia odczytywać każdą zgłoszoną w terminie poprawkę do projektu regulaminu wyścigów konnych, przegłosować ją i przechodzić do kolejnej poprawki.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z dnia 28 listopada 2014 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o ponowieniu wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie kandydata na Prezesa PKWK wyłonionego w konkursie przeprowadzonym przez Radę PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Chalimoniuka na stanowisko Przewodniczącego Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2013, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia negatywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie, celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 29 stycznia 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia, że komisja skrutacyjna, wybrana do głosowania nad wnioskiem o powołanie sędziów wyścigowych, przeprowadzi również głosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK przewidziane w pkt. 8.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

[table “” not found /]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia powołać Pana Włodzimierza Bąkowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK.

Za powołaniem Pana Michała Romanowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK oddano 7 głosów.
Za powołaniem Pana Włodzimierza Bąkowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady PKWK oddano 11 głosów

Z dnia 24 czerwca 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia podjąć uchwałę o powołaniu Pana Michała Romanowskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o odwołanie Jacka Łojka z funkcji członka komisji technicznej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje, aby w sezonie 2015 premia transportowa na Torze Wyścigów Konnych – Służewiec przysługiwała przy dowozie konia na trasie od 100 km w jedną stronę z odstępstwem do -10%.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zobowiązuje Prezesa Klubu Agnieszkę Marczak do natychmiastowego wystąpienia do Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. o udzielenie szczegółowych informacji na temat statutu nowotworzonej spółki, jej kapitału, zasad finansowania i planowanej obsady kierownictwa, opracowanie tych materiałów i przedstawienie Radzie konsekwencji z nich wynikających.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymało się 7 (siedem) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 16 września 2015 roku

Na podstawie tajnego głosowania w dniu 16 września 2015 r. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia złożyć do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o odwołanie Pani Agnieszki Marczak ze stanowiska Prezesa PKWK.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Z dnia 28 października 2015 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć na listę do głosowania 2 osoby, które pozostały z 4, które złożyły swoje oferty w konkursie, czyli Panią Magdalenę Rutkowską oraz Pana Tadeusza Sobierajskiego, i nad nimi procedować. Osoba wygrywająca w głosowaniu, która uzyska więcej, niż 50% głosów członków Rady, zostanie kandydatem na Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zgłoszonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 (osiemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych unieważnia zaproszenie do składania ofert na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, które z inicjatywy Przewodniczącego Rady zamieszczono na stronie Toru Służewiec oraz w programie gonitw na 10-11 października br., ze względu na brak wcześniejszej uchwały Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 (osiem) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanowiła nie rozpoczynać postępowania w sprawie wyboru Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych do czasu otrzymania na piśmie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uchwały nr 107 z dnia 16.09.2015 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 (sześć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Aleksander Kiljańczyk, Andrzej Stasiowski, Marian Dudzik.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 (dziewiętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych uchwała regulamin wyborów Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w taki sposób, że przyjmuje na listę do głosowania troje kandydatów, którzy złożyli dokumenty, dokona przesłuchania trojga kandydatów i dokona wyboru jednego kandydata. Kandydatem zgłoszonym przez Radę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie osoba, która uzyska ponad 50% głosów biorących udział w głosowaniu członków Rady.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Na podstawie tajnego głosowania w dniu 28 października 2015 r. w II etapie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych rekomenduje na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Panią Magdalenę Rutkowską.

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
1) Magdalena Rutkowska – 12
2) Zygmunt Składanowski – 4
3) Wstrzymało się od głosu – 5


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych upoważnia Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Prezes Polskiego klubu Wyścigów Konnych o uzupełnienie Sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za rok 2014 o sprawozdanie finansowe oraz dane dotyczące Art. 12 ustawy owk, czyli nadzoru właścicielskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 (dwadzieścia jeden) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przełożyć omawianie punktu „Wniosek Pana Czerwińskiego o odwołanie Przewodniczącego Rady PKWK i ewentualne wybory nowego Przewodniczącego” na następne posiedzenie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 (czternaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 6 (sześć) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem, że uchwalone przez Radę poprawki do projektu regulaminu wyścigów konnych są ostatecznymi i prosimy procedować tylko nad nimi w związku z tym, że ustawa o wyścigach konnych tylko Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych daje możliwość opiniowania regulaminu wyścigów konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wyraża sprzeciw przeciwko praktykom nieumieszczania ogłoszeń Rady na stronie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowały 2 (dwie) osoby,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia zwrócić się do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o stworzenie możliwości zwracania kosztów dojazdu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 27 stycznia 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia wycofać wniosek o odwołanie Tomasza Chalimoniuka z funkcji Przewodniczącego Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Klubu za rok 2014, działając na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.), postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie, celem przedstawienia go Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 (dziewięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowała 1 (jedna) osoba,
Od oddania głosu wstrzymały się 4 (cztery) osoby.
Uchwała została przyjęta większością głosów.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Włodzimierz Bąkowski, Andrzej Stasiowski, Roman Mateusiak.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 (siedemnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

[table “” not found /]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych występuje do organizatora wyścigów konnych w Warszawie o podział premii transportowej na sezon 2016 z uwzględnieniem następujących zakresów:

  • transport do 75 km,
  • transport od 75 do 150 km,
  • transport powyżej 150 km.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 2 marca 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Ewa Widenka.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia złożyć wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Pani Magdaleny Rutkowskiej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 5 (pięć) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 11 (jedenaście) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 3 (trzy) osoby.
Uchwała została odrzucona większością głosów.


  1. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych jest zaniepokojona sytuacją, która zaistniała w hodowli koni arabskich po odsunięciu od pełnienia funkcji Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani Anny Stojanowskiej. Zważywszy, iż stadniny koni w Janowie Podlaskim i Michałowie stanowią dorobek wielu pokoleń oraz nasze wspólne dobro narodowe, zwracamy się do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o zmianę stanowiska w ww. sprawie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób w państwowej hodowli koni arabskich czystej krwi.
  2. Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o podjęcie rozmów z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykorzystania wiedzy i doświadczenia Panów Marka Treli i Jerzego Białoboka oraz Pani Anny Stojanowskiej w hodowli koni czystej arabskiej.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych o:

  • pilne zamieszczenie na stronie pkwk.pl aktualnego spisu reproduktorów w sezonie 2016,
  • zamieszczenie na stronie pkwk.pl spisu koni zgłoszonych do sezonu 2016,
  • zachowanie ciągłości handikapów na stronie pkwk.pl poprzez dopisywanie kolejnych bez usuwania poprzednich.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

z dnia 15 czerwca 2016 roku

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Jerzy Budny, Włodzimierz Bąkowski, Roman Mateusiak.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 (dwanaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymały się 2 (dwie) osoby.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wnioskuje o powołanie sędziów wyścigowych, zgodnie z wynikami głosowania zawartymi w protokole komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 (piętnaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymała się 1 (jedna) osoba.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

[table “” not found /]


Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych postanawia przyjąć protokół z XXV posiedzenia Rady z uwzględnieniem następującej procedury: protokół zostanie rozesłany do wszystkich członków Rady i jeżeli w ciągu 3 dni nikt nie prześle sprostowania, Rada uznaje go za przyjęty, z odnotowaniem ewentualnych głosów sprzeciwu.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 (trzynaście) osób,
Za odrzuceniem uchwały głosowało 0 (zero) osób,
Od oddania głosu wstrzymało się 0 (zero) osób.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Opisy graficzne i słowne koni

Lekarze weterynarii upoważnieni   

przez prowadzącego Księgę Koni Pełnej Krwi Angielskiej (PSB)
i Księgę Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB)
do dokonywania opisów graficznych i słownych koni

Miejscowość Nazwisko i imię Adres Telefon
Warszawa Wąsowski Adam ul. Puławska 266 m. 236, 02-864 Warszawa 502 278 663
22 853 39 04
Krasnystaw Urbański Jerzy SO Białka, 22-300 Krasnystaw 82 576 38 93
Zbrosławice Topór Wiesław ul. Wolności 124, 42-674 Zbrosławice 606 263 658
Kraków Tischner Marek ul. Jodłowa 12, 30-251 Kraków 502 405 090
Sulejówek Świderek-Baran Małgorzata ul. Idzikowskiego 8/144, 05-070 Sulejówek 604 557 202
Bolimów Szpotański Piotr Łasieczniki 58, 99-417 Bolimów 512 220 709
46 838 00 64
Trzebinia Szlęzak Katarzyna ul. Grunwaldzka 73/2, 32-541 Trzebinia 694 336 448
Warszawa Stężycki Tomasz ul. Małej Łąki 78/8, 02- 793 Warszawa 602 137 350
Kup Stec Jacek Rynek 1, 46-062 Kup 502 689 860
77 469 52 67
Racot Stanisławiak Michał ul. Kościańska 16/5, 64-005 Racot 602 731 064
Stubno Skwierczyński Krzysztof SK Stubno, 37-723 Stubno 601 869 425
Podkowa Leśna Samsel Jan Żółwin, ul. Młochowska 66, 05-807 Podkowa Leśna 22 729 18 26
Bydgoszcz Rudnicki Marek ul. Dębowa 1/20, 85-626 Bydgoszcz 601 594 589
Wrocław Różycki Przemysław ul. Pestalozziego 6/10, 50-325 Wrocław 601 501 521
Olsztyn Raś Andrzej ul. Wengris 87, 10-752 Olsztyn 89 524 42 68
Chojnów Rabiej Kazimierz ul. Paderewskiego 6/1, 59-225 Chojnów 601 849 576
76 818 15 70
Piaseczno Posłuszny Maciej ul. Pawia 7/171, 05-500 Piaseczno 796 116 613
Słupca Podgórny Michał ul. Smugowa 16, 62-400 Słupca 501 609 755
Pasłęk Piekałkiewicz Wojciech ul. Dworcowa 24a/3, 14-400 Pasłęk 696 429 078
55 48 27 76
Wiskitki Petelicki Janusz Sokule 13, 96-315 Wiskitki 602 120 801
46 856 72 89
Łobez Peczyński Zdzisław Swiętoborzec 21/3, 73-150 Łobez 502 657 021
91 397 64 63
Warszawa Okoński Janusz ul. Przybylskiego 7 m. 8, 02-777 Warszawa 602 101 283
22 641 57 05
Sarnów Mrozowski Tomasz Wola Chorzelowska 105, 39-333 Sarnów 602 790 710
Rokiciny Maciak Krzysztof Eminów 34, 97-221 Rokiciny 507 102 752
Izabelin Laski Łuczak Roman ul. Podleśna 15, 05-080 Izabelin Laski 604 167 152
Warszawa Landsberg Paulina ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa 691 021 127
Wolbórz Kwiatkowski Jacek PSO Bogusławice 3, 97-320 Wolbórz 602 639 894
Janów Podlaski Kucharczyk Ryszard Wygoda 7, 21-505 Janów Podlaski 605 240 448
Pilica Krysztofiak Anita ul. Kleszczowa 98, 42-436 Pilica 602 398 639
Krasnystaw Krawczyk Cezary ul. Okrzei 24/1, 22-300 Krasnystaw 606 709 871
82 576 35 01
Michałów Kozłowska Agnieszka Michałów 278/2, 28-411 Michałów 604 753 021
Raszyn Kołodziejski Zbigniew Falenty Duże, ul. Źródlana 32, 05-090 Raszyn 601 246 822
22 722 63 75
Tyniec Mały Kmiecik Krzysztof ul. Parkowa 19, 55-040 Tyniec Mały 601 846 755
Poniatowa Kasprzyk Jacek ul. Nałęczowska 13/14, 24-320 Poniatowa 604 787 017
81 820 53 06
Janów Podlaski Karcz Jarosław ul. Bielska 30, 21-505 Janów Podlaski 601 946 001
Tuchów Kańka Jacek ul. Mickiewicza 50, 33-170 Tuchów 604 236 349
Psucin Kalisiak Olga ul. Lipowa 37, 05-190 Psucin 508 158 008
Trzebiatów Januszewski Lech Nowielice 21, 72-320 Trzebiatów 601 739 675
Wrocław Jandzis Barbara ul. Marchewkowa 6/15, 52-311 Wrocław 607 519 015
Wrocław Jackowski Dariusz ul. Art. Młodnickiego 46/7, 50-305 Wrocław 602 725 127
Poznań Grundwald Michał Ryszard ul. Spadochronowa 15, 60-411 Poznań 602 231 314
61 848 04 62
Warszawa Graszka Zbigniew ul. Barska 11/13 m. 110, 02-315 Warszawa 22 838 95 27
604 979 583
Moszna Gołyś Sławomir ul. Powstańców Śl. 31, 47-370 Moszna 502 024 063
Wałbrzych Golonka Paweł ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 601 940 577
Psucin Gębka Mariusz ul. Lipowa 37, 05-190 Psucin 501 388 173
Józefów Dziekański Michał ul. Godebskiego 57, 05-420 Józefów 504 038 221
Busko – Zdrój Czerwonka Zbigniew ul. Staszica 4, 28-100 Busko-Zdrój 502 681 829
Sopot Chajęcki Grzegorz ul. 3 Maja 6b/4, 81-729 Sopot 601 652 703
58 511 64 47
Sobota/Bielawy Buczyński Jarosław Sobota, ul. Wojdówka 10A, 99-423 Bielawy 602 612 996
Wągrowiec Borowiński Michał ul. Gnieźnieńska 4, 62-100 Wągrowiec 602 106 198
Warszawa Bereznowski Andrzej Wydz. Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Katedra Nauk Klinicznych
ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa
601 210 184
22 813 20 57
Leszno k. Błonia Adamowicz-Różycka Maria Kępiaste 21A, 05-084 Leszno 603 689 966

Nagroda St. Leger

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej