Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 27 maja 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Maria NIKONOROW.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 24 maja 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.
Uprawnienia do trenowania koni uzyskali:
Magdalena KIENIKSMAN, Robert KIENIKSMAN, Agnieszka KUPCZAK i Stanisław MUSZYŃSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Konkurs fotograficzny Wyścigi Konne – Mój świat

Seminarium „Tor wyścigowy i jego wyposażenie” – Wielka Brytania 10-12 maja

Kolejny raz European & Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) w ramach propagowania i rozwoju wyścigów konnych, był organizatorem seminarium dla przedstawicieli krajów członkowskich. Tym razem reprezentanci władz wyścigowych oraz torów wyścigowych z Węgier, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Holandii, Turcji, Libii, Maroka, Wysp Normandzkich i Polski spotkali się w Wielkiej Brytanii, gdzie byli gośćmi British Horseracing Authority.

Na torach w Kempton Park oraz w Ascot odbyły się wykłady z tematyki „Tor wyścigowy i jego wyposażenie”, ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie i rekultywację bieżni wyścigowej. Seminaria zostały poprowadzone przez Richarda Linleya (Główny Inspektor Torów Wyścigowych z ramienia BHA) oraz Alana Lewisa – wykładowcę z Rolniczego Centrum Treningowego i Obsługi Torów Wyścigowych. Przedstawili oni historię wyścigów w Wielkiej Brytanii, najważniejsze fakty (tory wyścigowe, wydarzenia). Zebrani zostali zapoznani z organizacjami, które odgrywają najistotniejszą rolę w przemyśle wyścigowym na wyspach – BHA (wcześniej Jockey Club), RCA (Racehorse Association), czy ARC (Arena Racing Company).

Omawiane były główne założenia dotyczące budowy nowych torów wyścigowych oraz kwestie związane z prowadzeniem już istniejących i ich problemami. Z 60 funkcjonujących na Wyspach torów każdy ma inną specyfikę, przeznaczenie i możliwości. Najważniejszym jest aby odpowiednio dobrać liczbę zaplanowanych wyścigów do możliwości samego toru, ze względu na obciążenie bieżni. Przy różnej technice związanej z budową, każdy z nich ma inną charakterystykę. Ziemia na jakiej został zbudowany, teren, drenaż lub jego brak, mogą mieć zasadnicze znaczenie związane z kosztami eksploatacji, naprawy po wyścigach a w przyszłości wpływać na jego prawidłowe funkcjonowanie. Na torze w Ascot w ciągu 5-dniowego mityngu Royal Ascot po torze galopuje średnio 500 koni. Na takie obciążenie mogą pozwolić sobie tylko najlepiej przygotowane ośrodki. Przyjmuje się, przy średnio siedmiu gonitwach dziennie na torach trawiastych, że wyścigi powinny odbywać się odstępach 14 dniowych. Szczególny nacisk kładziony jest na to w okresie słabej wegetacji (październik – kwiecień). Pozwala to na rekultywację bieżni, przywrócenie jej do jak najlepszej formy i pozwolenie trawie na odrost. Bardzo duże znaczenie przy dbaniu o darń ma pierwsze 10 minut po jej wyrwaniu. Jest o czas kiedy traci ona zdolności do ponownego ukorzenienia się – stąd istotną rolę odgrywają osoby, które po każdej gonitwie udeptują bieżnię. Kolejnym istotnym elementem jest nawadnianie i drenaż. Nawadnianie torów angielskich waha się od 1 mm do 500 mm wody na godzinę (!). Przy silnym nawadnianiu potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego drenażu, który trzeba okresowo sprawdzać. W 1989 roku na torze w Huntingdon podczas gonitwy zarwał się fragment bieżni w wyniku wadliwie działającego drenażu.

Dużą rolę przy przygotowywaniu bieżni odgrywa jej koszenie. Należy zwracać uwagę na odpowiednią wysokość trawy. Normy BHA zakładają pozostawienie trawy o wysokości 10 cm na torach do gonitw płaskich, 15 cm na torach do gonitw skakanych. Również ważnym jest, aby skoszona trawa nie pozostawała długo na bieżni (odparzenia).

Zabiegi mechaniczne jakim poddawany jest tor trawiasty to napowietrzanie (max. 4 razy do roku), skaryfikacja (usuwanie starej trawy bez niszczenia głębszych warstw gleby), nacinanie ziemi z dosiewem trawy, itp. Od 6 lat na torach angielskich nie stosuje się już wałowania. Zrezygnowano z tego po stwierdzeniu niekorzystnych zmian jakie nastąpiły w wierzchniej strukturze gleby (ubicie i zniszczenie korzeni traw). Wyjątkowo dopuszcza się jednorazowe wałowanie, wczesną wiosną. Alan Lewis zwrócił uwagę, że wszystkie zabiegi jakie są stosowane muszą być oparte na bardzo dobrej znajomości ziemi (struktury gleby, jej PH, poziomu fosforu, potasu, magnezu i rodzaju rosnących traw) na jakiej zbudowany został tor i jej zapotrzebowaniu. Bez określenia tych wskaźników każdy zabieg będzie zbędnym wydatkiem finansowym, który dodatkowo może pogorszyć istniejący stan poprzez doprowadzenie do trudno odwracalnych zmian, mogących wyłączyć tor z użytkowania.

Najważniejsze jednak jest to, aby przestać traktować tory trawiaste jako zwykły użytek rolny, a zacząć jako „Sports Turf”. BHA stale współpracuje ze Sports Turf Research Institute (STRI), aby utrzymywać najwyższe standardy bieżni wyścigowych.

Na zakończenie wykładów w Kempton Park i Ascot uczestnicy seminarium zapoznali się z infrastrukturą obydwu torów. Począwszy od stajni wyścigowych, bieżni, parku maszyn, pomieszczeń dla sędziów, jeźdźców po ringi do prezentacji koni i trybuny.

tekst i fotografie J. Kasprzak

seminarium_uk_1
Nawadnianie bieżni w Kempton Park
seminarium_uk_2
Bieżnie wyścigowe – trawiasta i allweather
seminarium_uk_3
Przeszkoda na torze
seminarium_uk_4
Mur okalający stajnie wyścigowe
seminarium_uk_5
Stanowiska w ambulatorium weterynaryjnym
seminarium_uk_6
Boks do pobierania prób od koni
seminarium_uk_7
Informacje dla jeźdźców
seminarium_uk_8
Pokój stewardów w Kempton Park
seminarium_uk_9
Czasowy rozkład dnia dla trenerów i jeźdźców
seminarium_uk_10
Tor w Ascot
seminarium_uk_11
Padok do prezentacji koni
seminarium_uk_12
Przejście z padoku na tor
seminarium_uk_13
Przejście z padoku na tor
seminarium_uk_14
Prosta 1600 m (widok w kierunku celownika)
seminarium_uk_15
Trybuna główna
seminarium_uk_16
Maszyny do przygotowywania bieżni
seminarium_uk_17
Opony ciągnika pracującego na bieżni
seminarium_uk_18
Maszyny do przygotowywania bieżni

Światowa Konferencja Koni Czystej Krwi Arabskiej – Warszawa 2015

W roku 2015 Polska jest gospodarzem międzynarodowego wydarzenia – Światowej Konferencji Koni Czystej Krwi Arabskiej pod patronatem HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 maja 2015 r. W ramach Konferencji zaplanowano przeprowadzenie szeregu paneli tematycznych w zakresie między innymi hodowli, treningu i prób dzielności koni czystej krwi arabskiej. Poruszone zostaną także tematy dotyczące prawa wyścigowego, udziału kobiet w wyścigach konnych, jak również kwestie związane z mediami, PR i komunikacją.
Z uwagi na rangę Konferencji, będzie ona miała szczególną oprawę. Wśród eventów towarzyszących przewidziano między innymi rozegranie w dniu 31 maja 2015 r. na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec Festiwalu Wyścigowego Koni Arabskich w tym trzech wyjątkowych gonitw:

  1. Sheikh Zaeyd Bin Sultan Al. Nahyean Cup – Nagroda Ofira – wyścigu międzynarodowego kategorii A dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej na dystansie 2400 m,
  2. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR – wyścigu z udziałem wyłącznie amazonek,
  3. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR – wyścigu przeznaczonego dla uczniów.

Również dwie ostatnie gonitwy będą miały międzynarodową obsadę, bowiem dosiadające koni amazonki oraz uczniowie będą reprezentantami kilkunastu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia wyścigowego świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, w ramach którego odbędą się ww. wyścigi, ufundował nagrody dodatkowe w łącznej wysokości 205 000 zł.
Specyfiką tego typu gonitw jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. w Hotelu Marriott, podczas konferencji prasowej. W tym roku losowanie przeprowadzone zostanie w wyjątkowych okolicznościach, albowiem uroczystość zaszczyci swoją obecnością sam HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, a losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

GONITWY IMIENNE 2015

Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Po spełnieniu wymagań formalnych uprawnienia do trenowania koni uzyskał Witold SUDOŁ

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Uprawnienia do trenowania koni uzyskał Leszek PIOTROWSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak

Komunikat nr 11

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że w roku 2015 Polska będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia – Światowej Konferencji Koni Czystej Krwi Arabskiej pod patronatem HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 maja 2015 r.

Z uwagi na rangę Konferencji, będzie ona miała szczególną oprawę. Wśród dodatkowych wydarzeń towarzyszących Konferencji zaplanowano między innymi rozegranie na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec dwóch wyjątkowych gonitw dla koni czystej krwi arabskiej:

  1. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship IFAHR – wyścigu z udziałem wyłącznie amazonek, oraz
  2. HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship IFAHR – wyścigu przeznaczonego dla uczniów.

Obie gonitwy będą miały międzynarodową obsadę, bowiem dosiadające koni amazonki oraz uczniowie będą reprezentantami kilkunastu państw, w tym również Polski. O randze i znaczeniu tego wydarzenia wyścigowego świadczy także fakt, że organizator HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, w ramach którego odbędą się ww. wyścigi, ufundował nagrody dodatkowe w łącznej wysokości 205 000 zł.

Specyfiką tego typu gonitw jest, że jeźdźcy mający dosiadać koni wyłaniani są w drodze losowania. Lista jeźdźców mających uczestniczyć w obu wyścigach będzie znana przed zapisami koni, natomiast samo losowanie odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. w Hotelu Marriott, podczas konferencji prasowej. W tym roku losowanie przeprowadzone zostanie w wyjątkowych okolicznościach, albowiem uroczystość zaszczyci swoją obecnością sam HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, a losowanie będzie transmitowane na żywo do ponad 60 krajów na świecie.

 

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak

Czempionat młodych jeźdźców

czempiotan

CZEMPIONAT MŁODYCH JEŹDŹCÓW W SEZONIE 2015
 

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje, że objął patronat nad gonitwami uczniowskimi, które rozgrywane będą w sezonie 2015 na Torze Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec pod nazwą Czempionat Młodych Jeźdźców. Gonitwy Czempionatu Młodych Jeźdźców odbędą się także na torach we Wrocławiu (jedna gonitwa) oraz w Sopocie (jedna gonitwa). Polski Klub Wyścigów Konnych będzie fundatorem nagród honorowych dla właściciela, trenera i jeźdźca zwycięskiego konia oraz nagród rzeczowych dla wszystkich uczniów dosiadających koni w ww. gonitwach.

Zwycięzca Czempionatu Młodych Jeźdźców wyłoniony zostanie w oparciu o klasyfikację punktową zgodnie z postanowieniami Regulaminu Czempionatu Młodych Jeźdźców.

Miło nam również poinformować, że nagrodą dla zwycięzcy Czempionatu Młodych Jeźdźców będzie roczne stypendium w ramach programu „Stypendium na Medal” ufundowane przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. Stypendium będzie wypłacane raz w miesiącu, w kwocie 1500 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku (łącznie: 18 000 zł). Regulamin programu „Stypendium na medal”.

Polski Klub Wyścigów Konnych wyraża gorące podziękowania Panu Bartoszowi Mieleckiemu, Prezesowi Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń oraz Panu Sylwestrowi Puczenowi, Rzecznikowi Prasowemu Toru Wyścigów Konnych Warszawa Służewiec za zaangażowanie i wsparcie inicjatywy mającej na celu wspieranie młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promowania młodych, utalentowanych jeźdźców poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację podczas rozgrywanych gonitw.

Przepisy

  • Regulamin wyścigów konnych
Więcej

Biuletyny

  • Uzupełnienia i poprawki do Biuletynu nr 1
Więcej